Perbezaan Antara Menghapuskan dan Menghancurkan

Perbezaan Key -