Perbezaan Antara Biara dan Biara

Abbey vs Biara

Abbey biara adalah struktur keagamaan dalam agama Kristian yang sukar untuk ditakrifkan walaupun untuk pengikut iman ini, meninggalkan semata-mata untuk pengikut agama lain. Ini kerana banyak persamaan antara biara dan biara. Sebenarnya, terdapat banyak yang merasakan bahawa kedua-dua istilah itu adalah sinonim dan boleh digunakan secara bergantian. Walau bagaimanapun, hakikatnya terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-dua struktur yang akan dibincangkan dalam artikel ini.

Abbey

Abbey adalah perkataan yang berasal dari abbatia Latin atau Abramic abba yang merupakan perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada bapa. Kemudahan atau struktur itu bersifat suci kerana ia adalah kediaman Abbot, pemimpin rohani komuniti Kristian di tempat tertentu. Biara juga boleh dipanggil biara atau biara di banyak tempat. Struktur dipanggil Abbey apabila ia telah diberikan kedudukan oleh gereja suci Itali. Oleh itu, sebuah biara katolik apabila ia tinggal dan diawasi oleh Abbot atau Abbess mula dipanggil biara. Secara umum struktur yang tinggal oleh para bhikkhu atau imam dan digunakan untuk ibadah dan untuk kerja harian oleh orang-orang agama ini disebut sebagai biara. Biara yang berbeza digunakan untuk tujuan yang berbeza oleh para imam, dan selain hidup, mungkin ada latihan atau bahkan memperlakukan para imam muda di dalam biara.

Biara

Biara adalah rumah atau struktur yang digunakan oleh para bhikkhu, pertapa, biarawan, atau biarawati untuk hidup. Perkataan itu berasal dari perkataan monazein Yunani yang bermaksud untuk hidup sendiri. Perkataan ini telah digunakan untuk merujuk kepada habitat orang-orang keagamaan yang hidup jauh dari orang biasa. Biara adalah perkataan yang biasa digunakan di negara-negara di mana Buddhisme diikuti untuk merujuk kepada kediaman atau Viharas lelaki atau wanita agama. Di banyak tempat, biara bermaksud kuil. Mereka dipanggil gompa di Tibet wile wat adalah perkataan yang digunakan di negara-negara Asia Timur seperti Thailand dan Laos.

Dari segi agama Kristian, sebuah biara boleh menjadi biara, biarawan, atau priory. Dalam agama Hindu, sebuah biara boleh dikatakan sama dengan matha atau ashram dan bukan kuil. Dalam Jainisme, sebuah biara adalah sebuah vihara di mana biarawan Jain atau imam hidup.

Apakah perbezaan antara Biara dan Biara?

• Biara adalah tempat kediaman para bhikkhu dan pertapa dalam banyak agama, dan dalam agama Kristian, biara-biara muncul untuk menyediakan tempat bagi para imam untuk hidup, menyembah, dan melatih dalam urusan agama.

• Abbey adalah struktur atau bangunan yang digunakan oleh abbas atau abbess, untuk hidup dan mengawasi tugas-tugas harian para imam dan rahib.

• Abbey adalah gelaran yang diberikan kepada biara atau biara oleh Gereja Suci di Itali.

• Oleh itu, sebuah biara adalah sebuah biara tetapi tidak semua biara adalah biara

• Biara adalah perkataan yang mencerminkan kediaman atau bangunan di mana pertapa dan biksu memimpin cara hidup biarawan.

• Abbey adalah perkataan yang berasal dari abba Aramaik yang bermaksud bapa.