Perbezaan Antara Absurdisme dan Eksistensialisme

Absurdisme vs Eksistensialisme

Eksistensialisme adalah gerakan falsafah yang bermula pada abad ke-19 akibat pemberontakan terhadap sekolah pemikiran yang dominan itu. Eksistensialis adalah ahli falsafah yang percaya bahawa pengalaman seseorang membentuk asas dari makna hidup. Kewujudan adalah inti eksistensialisme yang mempunyai banyak tafsiran. Terdapat satu lagi konsep yang dikenali sebagai Absurdisme yang membingungkan ramai pelajar falsafah kerana banyak persamaan dengan eksistensialisme. Terdapat ramai yang merasakan bahawa mereka dua adalah sinonim dan harus dirawat secara bergantian. Walau bagaimanapun, realitinya adalah terdapat perbezaan antara eksistensialisme dan absurdisme yang menjadikan mereka dua falsafah yang berbeza.

Eksistensialisme

Eksistensialisme adalah sekolah pemikiran yang dominan dalam falsafah yang berkisar mengenai prinsip kewujudan. Yang pertama dan salah satu penyokong utama eksistensialisme ialah Jean Sartre. Ini adalah satu falsafah yang sukar untuk dijelaskan atau digambarkan. Sebenarnya, eksistensialisme lebih baik difahami menolak beberapa jenis falsafah lain daripada merawatnya sebagai cabang falsafah.

Prinsip eksistensialisme yang paling penting ialah kewujudan mendahului intipati. Ini membayangkan bahawa, sebelum apa-apa lagi, individu adalah makhluk hidup yang berfikiran sedar dan secara bebas. Esensi dalam prinsip ini merujuk kepada semua stereotaip dan tanggapan yang telah diputuskan yang kita gunakan untuk menyesuaikan individu dalam pelakon ini. Eksistensialis percaya bahawa orang membuat keputusan sedar dalam hidup mereka dan menyedari nilai dan makna hidup mereka. Oleh itu, orang bertindak dari kehendak mereka sendiri dan, berbanding dengan sifat manusia asas, orang sendiri bertanggungjawab atas perbuatan mereka.

Absurdisme

Absurdisme adalah sekolah pemikiran yang berasal dari zaman Jean Paul Sartre. Malah, banyak rakan sekerja Sartre menimbulkan teater Absurd. Oleh itu, absurdisme selalu dikaitkan dengan eksistensialisme walaupun ia mempunyai tempat sendiri dalam dunia falsafah. Sebagai sekolah pemikiran yang berasingan, absurdisme wujud dengan tulisan-tulisan mereka yang terlibat dengan eksistensialisme Eropah. Malah, esei yang dipanggil The Myth of Sisyphus, yang ditulis oleh Albert Camus, dikreditkan sebagai eksposisi otentik yang pertama di sekolah absurdisme yang menolak beberapa aspek eksistensialisme.

Apakah perbezaan antara Absurdisme dan Eksistensialisme?

• Absurdisme adalah sekolah pemikiran yang timbul daripada eksistensialisme sahaja.

• Eksistensialisme mengatakan kewujudan individu di atas dan sebelum segala sesuatu yang lain, dan konsep kewujudan sebelum intipati adalah penting dalam eksistensialisme.

• Makna peribadi dunia adalah teras eksistensialisme sedangkan dalam absurdisme, menyedari makna peribadi dunia tidak begitu penting.

• Absurdisme dipercayai telah muncul dari bayang-bayang eksistensialisme, tetapi ramai yang percaya ia menjadi komponen eksistensialisme.