Perbezaan Antara Akauntan dan Juruaudit

Akauntan vs Auditor

Kita semua tahu apa akauntan, kan? Dia adalah orang yang diupah oleh sebuah syarikat untuk merekod semua urus niaga dan untuk mengumpul dan membentangkannya dengan cara yang sesuai di dalam penyata kewangan syarikat. Dan kita semua tahu apa peranan seorang juruaudit. Dia adalah orang yang diupah oleh syarikat untuk menganalisis dan menilai buku-buku yang disimpan oleh akauntan dengan cara yang telus untuk menjana keyakinan para pemegang kepentingan syarikat. Mengapa kemudian ada kekeliruan mengenai peranan dan fungsi juruaudit dan akauntan. Walau bagaimanapun, hanya kerana seorang juruaudit juga pada dasarnya seorang akauntan, akauntan awam yang disewa pada itu, bahawa terdapat banyak kekeliruan mengenai perbezaan antara juruaudit dan akauntan. Artikel ini akan menyerlahkan perbezaan antara kedua-dua kakitangan yang berkelayakan ini.

Adalah jelas dari perbincangan di atas bahawa sementara seorang akauntan adalah orang yang menyediakan dokumen berkaitan dengan transaksi kewangan, seorang juruaudit adalah orang yang menganalisis, meneliti dan menilai kerja akauntan. Satu lagi perbezaan utama antara kedua orang ialah walaupun mereka adalah profesion yang sama, dan sering mempunyai kelayakan pendidikan yang sama, akauntan adalah pekerja tetap organisasi, seorang juruaudit adalah orang luar yang memastikan bahawa buku-buku syarikat disimpan dalam cara yang paling telus dan dia adalah orang yang netral yang tidak berat sebelah.

Akauntan melaksanakan tugasnya sehari untuk menjaga akaun, dan berfungsi di bawah arahan lembaga pengarah (mengikut strategi kewangan mereka). Pada akhir setiap tahun kewangan, beliau menyediakan penyata kewangan syarikat termasuk ringkasan kewangan prestasi syarikat. Juruaudit datang dari luar, dan tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan yang disediakan oleh akauntan (untuk memastikan ketepatannya) sehingga tidak ada gambaran yang salah terhadap fakta dan kepentingan finansial para pemangku kepentingan tidak dikompromikan. Pemeriksa memeriksa bahawa penyertaan telah dibuat dengan betul dan juga untuk membetulkan pengarah. Beliau mengesahkan bahawa aset dan liabiliti yang disebut dalam penyata kewangan benar-benar wujud dan melakukan penilaian mereka secara tidak adil.

Oleh itu, sementara tugas akauntan adalah untuk menyimpan buku dengan betul, tugas auditor adalah untuk mengesahkan kerja akauntan dan cuba melihat penipuan (jika dilakukan oleh akauntan). Satu perbezaan yang wujud ialah akauntan tidak perlu menjadi akauntan awam yang diperakui sementara wajib bagi seorang juruaudit untuk menjadi CPA.

Secara ringkas:

Perbezaan Antara Akauntan dan Juruaudit

• Walaupun kedua-dua akauntan serta juruaudit adalah pakar dalam perakaunan, seorang akauntan adalah pekerja organisasi manakala seorang juruaudit adalah orang luar yang disewa untuk melaksanakan audit secara tidak langsung.

• Adalah tugas seorang akauntan untuk menjalankan penyimpanan buku dalam operasi sehari-hari dan untuk mengeluarkan penyata kewangan syarikat pada akhir tahun kewangan.

• Seorang juruaudit berpendapat bahawa kerja yang dilakukan oleh akauntan adalah sesuai dan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada salahnya fakta dan tidak ada penipuan.