Perbezaan Antara Pelaburan Aktif dan Pasif

Perbezaan Utama - Aktif vs Pasif Melabur

Aktiviti pelaburan mungkin bersifat aktif atau pasif, bergantung terutamanya pada pendekatan dan sikap pelabur yang menjalankan pelaburan. Perbezaan utama antara pelaburan aktif dan pasif adalah bahawa pelaburan aktif merujuk kepada membeli dan menjual pelaburan dengan kerap membuat keuntungan cepat manakala pelaburan pasif prihatin untuk mewujudkan kekayaan dalam jangka panjang dengan hanya melabur dalam pelbagai pelaburan terpilih. Sama ada untuk mengamalkan pendekatan aktif atau pasif untuk melabur terutamanya bergantung kepada sifat selera risiko dan objektif pelabur tertentu.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Pelaburan Aktif
3. Apakah Pelaburan Pasif
4. Perbandingan Side by Side - Aktif vs Pasif Melabur
5. Ringkasan

Apakah Pelaburan Aktif?

Pelaburan aktif merujuk kepada situasi di mana pelabur membeli pelaburan dan sentiasa mengawasi pergerakan di dalamnya. Logik di sebalik pelaburan aktif adalah untuk memperoleh seberapa banyak maklumat yang mungkin dengan pengesanan berterusan pelaburan untuk mengeksploitasi kemungkinan keuntungan tinggi. Pelabur aktif sering menghabiskan masa yang penting dan berminat mengenai aktiviti pelaburan. Mereka biasanya mengambil risiko yang membeli dan menjual stok cepat untuk membuat keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Pelabur aktif biasanya tidak memegang saham selama berbulan-bulan atau tahun; mereka lebih berminat dengan pergerakan harga harian. Mereka biasanya tidak memberi tumpuan kepada keadaan ekonomi jangka panjang. Kos transaksi harus dibayar oleh pelabur apabila melakukan perdagangan di pasar saham. Oleh kerana pelaburan aktif melibatkan jumlah dagangan yang tinggi, peningkatan kos transaksi juga berlaku.

Analisis teknikal dan analisis asas adalah dua kaedah utama yang digunakan para pelabur aktif untuk mendapatkan maklumat mengenai stok.

Analisis Teknikal

Analisis teknikal melibatkan penilaian pergerakan ke atas dan ke bawah dalam carta saham dengan niat untuk meramalkan pergerakan masa depan

Analisis Asas

Sebaliknya, analisis fundamental menganggap sejumlah faktor termasuk status daripada ekonomi, pasaran saham dan variasi industri untuk mengukur nilai saham intrinsik. Nilai intrinsik ialah nilai aset sebenar selepas menimbangkan semua elemen ketara dan tidak ketara yang menyumbang kepada nilainya.

Apakah Pelaburan Pasif?

Pelaburan pasif adalah strategi pelaburan di mana pelabur cuba membuat keuntungan daripada pelaburan dalam jangka masa yang lama. Pergerakan harian dalam harga bukanlah kebimbangan pelabur pasif, dan mereka terus membeli dan menjual sekuriti sekurang-kurangnya. Tidak seperti pelaburan aktif, pelaburan pasif bertujuan untuk mewujudkan kekayaan yang mantap dari masa ke masa. Para pelabur pasif pada umumnya adalah orang yang menolak risiko yang tidak mahu keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek. Oleh kerana proses membeli dan menjual sekuriti adalah jarang, kos transaksi yang rendah menyebabkan pelaburan pasif.

Pelaburan pasif adalah biasa di pasaran ekuiti, di mana indeks mengesan indeks pasaran saham, tetapi ia menjadi lebih biasa dalam jenis pelaburan lain, termasuk bon, komoditi dan dana lindung nilai. Pelaburan pasif telah meningkat populariti pada tahun-tahun kebelakangan ini sebagai alternatif kepada pelaburan aktif. Malah, penyelidikan yang dijalankan oleh Majlis Pencen Sedunia menyarankan bahawa antara 15% -20% pelaburan dalam dana pencen berskala besar adalah pelaburan pasif.

Apakah perbezaan antara Pelaburan Aktif dan Pasif?

- Diff Artikel Tengah sebelum Jadual ->

Aktif vs Pasif Melabur

Pelaburan aktif merujuk kepada membeli dan menjual pelaburan yang kerap untuk membuat keuntungan yang cepat. Pelaburan pasif tertumpu kepada mewujudkan kekayaan dalam jangka panjang dengan hanya melabur dalam pelbagai pelaburan terpilih.
Jenis Pelabur
Pelaburan aktif kebanyakannya dilakukan oleh pelabur mengambil risiko. Banyak pelabur yang berisiko risiko terlibat dalam pelaburan pasif.
Kos Transaksi
Pelaburan aktif menanggung kos transaksi yang tinggi. Pelaburan pasif menghasilkan kos urus niaga yang rendah disebabkan oleh perdagangan yang jarang berlaku.
Pergerakan Harga
Fokus dalam pelaburan aktif adalah mengenai pergerakan harga jangka pendek. Fokus dalam pelaburan pasif adalah mengenai pergerakan harga jangka panjang.

Ringkasan - Aktif vs Pasif Melabur

Perbezaan antara pelaburan aktif dan pasif bergantung kepada orientasi jangka pendek atau jangka panjang. Pelabur boleh memilih pendekatan yang sesuai untuk mereka bergantung kepada berapa banyak risiko yang mereka ingin ambil. Sekiranya pelabur ingin membuat pulangan yang cepat dalam tempoh yang singkat pelaburan aktif adalah pilihan yang paling sesuai. Sebaliknya, pelaburan pasif boleh dibuat oleh pelabur yang memilih untuk mengambil pendekatan yang santai untuk melabur atau mereka yang tidak berminat untuk mengesan setiap pergerakan harga di pasaran.

Rujukan
1. "Pelaburan Aktif. "Investopedia. N. p. , 17 Nov. 2003. Web. 03 Apr 2017.
2. Floyd, David. "Pelaburan Pasif. "Investopedia. N. p. , 18 Mei 2016. Web. 03 Apr 2017.
3. Stanley, James. "DailyFX. "DailyFX. N. p. , 18 Julai 2012. Web. 03 Apr 2017.
Image Courtesy:
1. "Pasaran saham di pasaran Filipina" Oleh Katrina. Tuliao - (CC BY 2. 0) melalui Wikimedia Commons