Perbezaan Antara Mendengar Aktif dan Pasif

Aktif vs Mendengar Pasif

Perbezaan antara pendengaran aktif dan pasif muncul dengan tingkah laku pendengar ke arah pembesar suara. Dalam kehidupan seharian kita, pendengaran memainkan peranan penting. Ia tidak terhad kepada perbuatan hanya mendengar sesuatu, tetapi juga memahami apa yang kita dengar. Mendengarkan boleh mengambil dua bentuk. Mereka sedang mendengar dan mendengar aktif. Mendengar aktif ialah apabila pendengar terlibat sepenuhnya dalam apa yang dikatakan pembesar suara. Ia adalah komunikasi dua arah di mana pendengar akan bertindak balas dengan aktif kepada penceramah. Walau bagaimanapun, mendengar pasif agak berbeza dengan mendengar aktif. Dalam mendengar pasif, perhatian yang diberikan oleh pendengar kepada penceramah adalah kurang berbanding dengan mendengar aktif. Ini adalah komunikasi sehala di mana pendengar tidak bertindak balas kepada penceramah. Artikel ini cuba untuk menonjolkan perbezaan antara dua bentuk pendengaran ini.

Apa itu Mendengarkan Aktif?

Mendengar aktif ialah apabila pendengar terlatih sepenuhnya dan bertindak balas terhadap idea-idea yang dibentangkan oleh penceramah . Ini biasanya melalui isyarat bukan lisan seperti mengangguk, tersenyum, ekspresi muka sebagai tindak balas kepada idea-idea penceramah, membuat hubungan mata, dan lain-lain Pendengar juga boleh bertanya soalan, menjelaskan idea, dan juga memberi komen mengenai mata tertentu yang telah dibentangkan. Dalam pendengaran aktif, pendengar terlibat di dalam mendengar analitik dan juga mendengar mendalam . Pendengar tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menganalisis idea, menilai dan menilai mereka semasa mendengar.

Kehidupan sehari-hari, kita semua menjadi pendengar aktif. Sebagai contoh, apabila mendengar rakan, kita bukan sahaja mendengar tetapi juga bertindak balas mengikut keadaan. Dalam kaunseling, pendengaran aktif dianggap sebagai salah satu kemahiran utama yang mesti dibentuk oleh kaunselor. Ini membolehkan kaunselor mempunyai hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Carl Rogers, ahli psikologi humanistik menyatakan bahawa dalam kaunseling kaunselor perlu mengembangkan kemahiran mendengar aktifnya untuk memasukkan empathetic listening juga. Carl Rogers mendefinisikan mendengarkan empat hati sebagai "memasuki dunia persepsi perseorangan yang lain. "Ini menekankan bahawa pendengaran aktif membolehkan pendengar untuk menyokong sepenuhnya komunikasi dengan bukan hanya memahami penceramah tetapi juga bertindak balas terhadapnya.

Apa itu Mendengar Passive?

Mendengar pasif, pendengar tidak bereaksi terhadap idea pembicara tetapi hanya mendengarkan .Dalam kes ini, pendengar tidak membuat percubaan untuk mengganggu penceramah, dengan bertanya soalan dan mengulas idea-idea yang telah dibentangkan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa pendengar tidak banyak memberi perhatian kepada penceramah. Sebaliknya, walaupun dia mendengar dia tidak cuba untuk bertindak balas.

Sebagai contoh, bayangkan anda berada di seminar dengan beratus-ratus orang. Anda terlibat dalam mendengar pasif kerana kurang peluang untuk membentuk komunikasi dua hala. Pendengar tidak membuat sebarang hubungan mata dan mempunyai ruang yang kurang untuk bertanya soalan dan penjelasan. Walau bagaimanapun, pendengaran pasif juga boleh membantu. Dalam kaunseling, dipercayai bahawa pendengaran pasif membolehkan ruang pernafasan untuk klien melepaskan emosi botolnya.

Apakah perbezaan antara Mendengarkan Aktif dan Pasif?

• Definisi Pendengaran Aktif dan Pasif:

• Mendengar aktif adalah apabila pendengar sepenuhnya terlibat dan bertindak balas terhadap idea-idea yang dibentangkan oleh penceramah.

• Dalam mendengar pasif, pendengar tidak bertindak balas terhadap idea pembicara tetapi hanya mendengar.

• Komunikasi:

• Mendengar aktif ialah komunikasi dua hala .

• Perbualan pasif ialah komunikasi sehala .

• Reaksi Pendengar:

• Dalam pendengaran aktif, pendengar bertindak balas dengan menggunakan isyarat, komentar, dan pertanyaan yang tidak dipertanyakan.

• Dalam mendengar pasif, pendengar tidak bertindak balas.

• Usaha:

• Tidak seperti dalam mendengar aktif, pendengaran pasif tidak memerlukan banyak usaha.

• Aktiviti Lain Terlibat:

• Dalam mendengar aktif, pendengar menganalisis, menilai, dan meringkaskan.

• Dalam mendengar pasif, pendengar hanya mendengar.

Imej hormat:

  1. Mendengar aktif melalui Wikicommons (Domain Awam)
  2. Seminar oleh Institut Global (CC BY-SA 3. 0)