Perbezaan Antara Ejen dan Pengedar

Agen vs Pengedar Ejen dan pengedar adalah dua cara penting untuk membiarkan produk atau perkhidmatan anda menjangkau sekumpulan besar penduduk. Jika anda seorang pengimport, anda tidak boleh dengan jelas membawa produk tersebut kepada pelanggan yang dimaksudkan sendiri dan harus bergantung pada kepakaran sama ada agen yang bertindak sebagai wakil dari perusahaan anda atau pengedar yang membeli produk untuk menjual produk di antara orang ramai. Walaupun terdapat kesamaan antara ejen dan pengedar, terdapat banyak perbezaan yang akan diserlahkan dalam artikel ini.

Ejen

Ejen menjadi wakil syarikat dan tidak membeli produk untuk menjualnya. Mereka tidak terlibat secara kewangan dengan syarikat. Walau bagaimanapun, mereka mengenakan suruhan atas jualan dan bayarannya perlu dibuat oleh syarikat walaupun bayaran ini dibuat selepas jualan dan penerimaan wang. Ejen mengenali ikan besar di pasaran dan dengan mudah boleh menjual produk yang dibuat oleh syarikat. Mereka tidak terlibat secara langsung dengan pengguna akhir dan oleh itu tidak memberikan perkhidmatan selepas jualan atau bantuan dalam penyelenggaraan. Ejen menguruskan jualan produk kerana mereka diketahui pembeli dan pemborong dan mereka melaksanakan peranan antara pengantara dan pembeli sebenar. Ejen tidak mengambil barang fizikal barang tetapi masih memastikan barang itu dijual kepada kepuasan syarikat.

Pengedar

Pengedar adalah pihak besar yang membeli produk dari syarikat itu dan kemudian menambahkan keuntungan mereka kepada harga yang dipetik oleh syarikat sebelum menjual produk tersebut kepada peruncit. Memandangkan mereka membeli produk, mereka memerlukan tempat yang besar untuk menyimpan barangan selepas mengambil milik fizikal dari syarikat itu. Pengedar, kerana mereka meletakkan wang mereka sendiri dipertaruhkan sentiasa mencari produk yang paling murah atau mempunyai margin keuntungan yang tinggi untuk mereka.

Lebih baik untuk mencari pengedar yang mengendalikan pelbagai produk daripada menandatangani perjanjian dengan pengedar yang lebih berpengaruh, kerana mereka jarang mempunyai masa untuk memberi perhatian atau membuat usaha khas untuk penjualan yang lebih tinggi produk anda.

Apakah perbezaan antara Agen dan Pengedar?

• Seorang pengedar menjadi pelanggan syarikat manakala ejen hanya wakil syarikat.

• Seorang pengedar mengambil pemilikan fizikal produk tersebut sementara ejen tidak memerlukan penyimpanan produk.

• Pengedar meletakkan wangnya yang dipertaruhkan dan dengan itu menambahkan margin keuntungan kepada produk sebelum menjual kepada peruncit manakala agen mendapat komisen dari syarikat dan tidak bergantung kepada harga produk.

• Pengedar mempunyai rangkaian peruncit di pasaran manakala ejen mempunyai kehadiran dan kesan di kalangan pembeli besar pasaran.

• Walaupun pengeksport telah menjual melalui ejen, dia menjual kepada pengedar. Ini adalah perbezaan yang sangat penting secara sah.

• Ejen tidak menyediakan sebarang perkhidmatan selepas jualan manakala pengedar perlu menjaga perkhidmatan jualan.