Perbezaan Antara Annuitant dan Beneficiary

Perbezaan Utama - Annuitant vs Beneficiary

Perbezaan utama antara annuitant dan benefisiari adalah bahawa annuitant adalah individu yang melabur dalam anuiti dengan jangkaan menerima pendapatan dijamin selepas pensiun manakala penerima adalah orang atau sekumpulan orang yang mendapat faedah atau keuntungan. Adalah penting untuk memahami perbezaan antara annuitant dan benefisiari kerana ia digunakan secara meluas dalam pengaturan persaraan dan polisi insurans hayat. Annuitant dan penerima adalah kedua-dua pihak dalam susunan yang sama; manakala seseorang mengambil polisi dan yang lain menerima faedah disebabkan oleh dasar masing-masing.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Siapa yang Annuitant
3. Siapa Penerima
4. Perbandingan Side by Side - Annuitant vs Beneficiary dalam Borang Tabular
5. Ringkasan

Siapa Annuitant?

Annuitant adalah individu yang melabur dalam anuiti dengan jangkaan menerima pendapatan dijamin selepas bersara. Anuiti adalah pelaburan yang mana pengeluaran berkala dibuat. Seorang individu harus mempunyai sejumlah besar wang untuk dilaburkan sekali gus untuk memulakan anuiti; pengeluaran akan dibuat dalam tempoh masa.

Anuiti adalah sebahagian besarnya sama dengan kontrak insurans hayat di mana seorang individu boleh mengambil polisi untuk persaraan (dipanggil sebagai pemilik polisi) dan boleh menerima faedah (dipanggil sebagai benefisiari). Oleh itu, dalam anuitas, kedua-dua pemberi dan penerima adalah sama. Walau bagaimanapun, memandangkan ada kemungkinan bahawa individu mungkin mati sebelum membuat semua pengeluaran berkala, seorang penerima boleh dilantik untuk terus menerima bayaran tersebut. Individu juga boleh memohon untuk anuiti bagi pihak orang lain.

E. g. Akaun Persaraan Individu (IRA), adalah jenis anuiti yang merupakan akaun simpanan persaraan yang ditubuhkan melalui majikan individu, institusi perbankan atau firma pelaburan.

Annuitant mempunyai beberapa pilihan pelaburan kerana terdapat beberapa anuiti untuk dipilih bergantung kepada keperluan annuitant. Anuiti tetap dan berubah adalah jenis anuiti yang paling biasa; annuitant anuiti tetap tertakluk kepada menerima pendapatan tetap manakala anuitas berubah adalah pelaburan berisiko yang datang dengan pulangan yang tinggi. Anuitant dikenakan bayaran cukai; Walau bagaimanapun, sejumlah simpanan cukai tertentu juga tersedia pada anuiti.Sekiranya annuitant menerima pengagihan pembayaran sebelum umur 59 ½, hukuman 10% dikenakan.

Rajah 01: anuiti diambil oleh annuitant sebagai pelan persaraan.

Siapakah Penerima?

Seorang benefisiari adalah orang atau kumpulan orang yang menerima manfaat atau kelebihannya. Penerima boleh dilihat sebagai pihak yang terkenal dalam anuiti atau dalam insurans hayat.

Anuiti

Dalam anuiti, biasanya annuitant adalah benefisiari; dalam kes ini, pembayaran berakhir pada kematian annuitant. Walau bagaimanapun, beberapa anuiti terus membuat pembayaran kepada penerima yang ditetapkan.

Insurans Hayat

Dasar insurans hayat diambil untuk menyediakan perlindungan ekonomi bagi tanggungan pada kematian individu. Ini adalah kontrak antara penanggung insurans dan pihak yang diinsuranskan jika insured berkewajipan membayar premium insurans sebagai pampasan oleh penanggung insurans untuk kerugian tertentu, sakit (terminal atau kritikal) atau kematian insured

Adalah penting bahawa insurans pemegang polisi dengan jelas menyebut nama benefisiari / benefisiari sebagai khusus. Contohnya, jika benefisiari adalah anak pemilik polisi, setiap kanak-kanak harus disebut dengan nama. Lebih-lebih lagi, sekiranya terdapat pelbagai penerima, adalah penting untuk menentukan siapa yang mendapat apa (sama ada dana itu harus dibahagikan di kalangan benefisiari sama atau mengikut peratusan tertentu).

Sebagai tambahan kepada yang tersebut di atas, benefisiari istilah digunakan secara meluas dalam sebarang konteks untuk menggambarkan mana-mana pihak yang mendapat faedah hasil daripada satu perjanjian antara dua pihak.

E. g. Penerima Perkhidmatan Pertubuhan Bukan Keuntungan

Gambar 02: Insurans hayat diambil oleh individu sebagai cara menyediakan bantuan ekonomi kepada keluarganya di mana ahli keluarga menjadi penerima.

Apakah perbezaan antara Annuitant dan Beneficiary?

Annuitant vs Beneficiary

Annuitant adalah individu yang melabur dalam anuiti dengan harapan menerima pendapatan dijamin berikutan persaraan. Seorang penerima adalah orang atau kumpulan orang yang menerima faedah atau kelebihannya.
Pembayaran Cukai
Annuitant dikenakan bayaran cukai. Benefisiari tidak dikenakan bayaran cukai atau sebarang bayaran lain.
Kuasa Membuat Keputusan
Pemberi kuasa mempunyai kuasa membuat keputusan untuk memutuskan syarat pengaturan anuiti seperti bagaimana dana harus dilaburkan, pengeluaran awal dll. Seorang benefisiari tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan kerana dia dilantik oleh pemilik polisi

Ringkasan - Annuitant vs Beneficiary

Perbezaan antara annuitant dan benefisiari bergantung kepada pihak yang memohon untuk anuiti dengan niat menerima pendapatan terjamin berikutan persaraan (annuitant) atau pihak yang menerima faedah melalui tindakan yang lain (benefisiari). Walaupun istilah 'annuitant' hanya boleh digunakan dalam pengaturan anuiti, istilah 'benefisiari' digunakan secara meluas dalam anuiti, insurans hayat atau menggambarkan mana-mana pihak lain yang tertakluk untuk menerima faedah di mana kelebihan benefisiari ditentukan oleh parti yang memulakan susunan.

Muat turun Versi PDF Annuitant vs Beneficiary

Anda boleh memuat turun versi PDF artikel ini dan menggunakannya untuk tujuan luar talian seperti nota kutipan. Sila muat turun versi PDF di sini Perbezaan antara Annuitant dan Beneficiary.

Rujukan:

1. "Annuitant. "Jawapan Pelaburan Membina dan Melindungi Kekayaan Anda melalui Penerbit Pendidikan Bank-bank Seterusnya yang Boleh Gagal. N. p. , n. d. Web. "> Boleh didapati di sini 09 Jun 2017.
2." Apa yang berlaku kepada anuiti saya setelah saya mati? "Investopedia N. p., 30 Mei 2017. Web tersedia di sini 09 Jun 2017.
09. 2017.

Image Courtesy:

1. "Keluarga makan tengah hari makan" (1) "Oleh Bill Branson (Jurugambar "dikeluarkan oleh Institut Kanser Kebangsaan (Domain Awam) melalui Wikimedia Commons
2." Rancangan Persaraan "oleh Kumpulan Penasihat Amerika (CC BY-SA 2. 0) melalui Flickr