Perbezaan Antara Antropologi dan Psikologi

Antropologi vs Psikologi

Antropologi dan psikologi adalah dua subjek dalam bidang sains sosial di mana beberapa perbezaan dapat ditonjolkan. Antropologi adalah bersifat holistik dan mengkaji segala-galanya yang berkaitan dengan manusia (dalam keadaan kultur tentu saja) manakala, psikologi mengurung dirinya kepada tingkah laku manusia dan termasuk teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan tingkah laku manusia. Kajian tentang jiwa manusia adalah psikologi (walaupun ia termasuk tingkah laku haiwan pada masa-masa juga) sedangkan, antropologi adalah kajian kebudayaan manusia secara keseluruhannya, bukan hanya tingkah laku. Terdapat banyak lagi perbezaan antropologi dan psikologi yang akan dijelaskan dalam artikel ini.

Apa itu Antropologi?

Antropologi adalah kajian tingkah laku manusia sahaja dalam budaya yang berbeza . Sekiranya anda berminat dengan budaya manusia dan pelbagainya, antropologi adalah sains sosial yang lebih sesuai dengan minat anda daripada psikologi, yang lebih menaruh perhatian pada tingkah laku manusia yang mengambil kira tekanan dan kesesuaian masyarakat bersama dengan kebaikan dan kelakuan ganjil yang didapati dalam pelbagai peringkat dalam individu yang berbeza dalam masyarakat yang sama. Tidak seperti Psikologi, Antropologi terus membingungkan dalam membungkus dan bercakap tentang budaya manusia dengan cara yang lebih umum.

Antropologi adalah bidang pengajian yang jauh lebih besar berbanding dengan psikologi, yang hanya terhad kepada tingkah laku manusia. Kajian antropologi bukan hanya tingkah laku manusia dalam masyarakat tetapi juga, ciri-ciri fizikal dari budaya, arkeologi, linguistik dan perkembangan budaya yang berbeza dalam budaya manusia yang berbeza. Satu bidang pengajian dalam psikologi budaya datang sangat dekat dengan antropologi psikologi dan perbezaan antara kedua-dua subjek itu kabur sehingga hampir sama. Satu lagi bidang kajian yang dikenali sebagai Psikologi Sosial menerangkan tingkah laku manusia dalam kumpulan dan masyarakat, dan ia sangat dekat dengan antropologi sosial, di mana kita memahami tingkah laku manusia berdasarkan interaksi sosial.

Muzium Antropologi Ardabil

Apakah Psikologi?

Psikologi adalah kajian ilmiah mengenai proses dan tingkah laku mental manusia. Dalam beberapa cara, psikologi melengkapi kajian antropologi sebagai wawasan yang diperolehi dalam tingkah laku manusia membantu dalam menjelaskan budaya. Walaupun tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh masyarakat, terdapat ciri-ciri manusia yang tidak dijumpai secara saksama seperti pencerobohan dan kezaliman lain. Ciri-ciri tingkah laku ini tidak mempunyai kaitan dengan tingkah laku masyarakat dan bergantung kepada genetik dan keadaan. Cara orang berkelakuan dalam interaksi mereka dengan individu lain berbeza dalam budaya yang berbeza, dan kajian komparatif dan lintas budaya tentang tingkah laku manusia dalam antropologi membawa kita lebih dekat kepada psikologi yang lebih baik dijelaskan melalui biologi evolusi.

Satu perbezaan utama antara psikologi dan antropologi terletak pada fakta bahawa psikologi mengurung dirinya sendiri kepada proses-proses mental manusia dan haiwan, sedangkan antropologi adalah kajian tingkah laku manusia sahaja dalam budaya yang berbeza. Psikologi mengendalikan fakulti mental seperti kognisi, persepsi, emosi, keperibadian, hubungan interpersonal, dan bagaimana proses mental ini mempengaruhi tingkah laku manusia secara positif atau negatif. Psikologi, walaupun kadang-kadang ia cenderung untuk umum, lebih bersifat individualistik sedangkan, antropologi terus membingungkan dalam membungkus dan bercakap mengenai budaya manusia dengan cara yang lebih umum.

Terdapat faktor yang lebih kuat di tempat kerja untuk mempengaruhi tingkah laku manusia daripada hanya masyarakat dan budaya dan dicerminkan oleh lebih ramai imam dan orang agama yang menjalani hukuman penjara daripada ateis dan agnostik. Kebohongan, penipuan, seks, keganasan, pencerobohan dan sikap tingkah laku mengambil pendekatan kajian gabungan dan lintas disiplin dan memerlukan kajian selari antropologi dan psikologi untuk lebih memahami fenomena tersebut.

Apakah Perbezaan Antara Antropologi dan Psikologi?

  • Antropologi bersifat holistik dan mengkaji segala yang berkaitan dengan manusia, sedangkan psikologi mengurung dirinya kepada tingkah laku manusia dan termasuk teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan tingkah laku manusia.
  • Kajian tentang jiwa manusia adalah Psikologi sedangkan Antropologi adalah kajian budaya manusia secara keseluruhannya.
  • Antropologi jauh lebih holistik berbanding dengan Psikologi yang individualistik. Walau bagaimanapun, ini bukan untuk mengatakan bahawa pengaruh kumpulan pada individu itu tidak diendahkan tetapi, secara umum, tumpuannya adalah pada individu.

Image Courtesy:

1. Muzium Anthropology Ardabil oleh البرز فلاح فیلتر (Kerja sendiri) [CC BY-SA 3. 0], Wikimedia Commons

2. Psikologi-544405_640 oleh Johnhain [Domain Awam], Pixabay