Perbezaan Antara Perdebatan dan Perdebatan

Argumen vs Perdebatan

* Perdebatan: pandangan formal, bermakna (undian)

* Argumen: kebanyakannya tidak formal, tidak setuju, pertikaian, boleh dipanaskan, tidak selalu berakhir dalam keputusan

Argumen dan perdebatan adalah dua istilah yang menunjukkan banyak perbezaan antara mereka walaupun mereka kelihatan sama dalam konotasi mereka. Perbahasan adalah perbincangan mengenai persoalan yang berkaitan dengan umum dalam perhimpunan. Hujahan di sisi lain adalah perbincangan yang dicirikan oleh perselisihan lisan.

Perdebatan adalah pertandingan formal di mana penceramah dari pihak lawan melakukan yang terbaik untuk menubuhkan sisi positif dan negatif proposisi. Singkatnya, dapat dikatakan bahawa perdebatan adalah pertimbangan semata-mata. Hujah di sisi lain adalah proses penalaran. Pendek kata, boleh dikatakan bahawa hujah adalah pernyataan terhadap titik.

Sudah tentu menarik untuk diperhatikan bahawa perkataan 'perdebatan' mengalami perubahan maknanya apabila ia digunakan sebagai kata kerja. Ia mempunyai rasa 'untuk melibatkan diri dalam hujah atau perbincangan' apabila digunakan sebagai kata kerja tanpa objek, seperti dalam kalimat, 'ketika kami berdiri dan meninggalkan ruangan itu, kedua saudara masih berdebat'. Dalam ayat ini, anda akan mendapati objek itu tidak digunakan dan perkataan 'perbahasan' digunakan sebagai kata kerja.

Perkataan "perdebatan" memberikan rasa 'untuk mempertikaikan atau tidak setuju' apabila digunakan sebagai kata kerja dengan objek seperti dalam kalimat, 'anggota persatuan kebajikan membahaskan pembinaan bangunan di persimpangan jalan '. Dalam ayat ini anda akan mencari objek dan kata 'perdebatan' digunakan sebagai kata kerja.

Hujah yang sebaliknya digunakan dalam pengertian suatu alamat yang bertujuan untuk memujuk seseorang. Dengan kata lain boleh dikatakan bahawa perkataan 'argument' digunakan untuk mencetuskan wacana persuasif. Perkataan 'hujah' kadang-kadang menyiratkan abstrak atau ringkasan beberapa karya prosa atau puisi.