Perbezaan Antara Bank Milik dan Perampasan

Bank Milik vs Foreclosure

Rumah-rumah yang diambil alih dan rumah milik bank (atau REO) adalah istilah yang sering digunakan dalam pasaran Harta dan pemahaman tentang perbezaan antara pemilikan dan pemilikan bank adalah penting bagi mereka yang berurusan dengan membeli dan menjual hartanah. Perampasan dan rumah milik bank adalah rumah yang telah ditarik balik oleh bank atau sedang dalam proses diambil alih dan dilelong ke pihak ketiga. Istilah bank yang dimiliki dan penyitaan sering dikelirukan oleh banyak orang yang bermaksud sama. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan di antara bank yang dimiliki dan rampasan, terutamanya apabila cara menjualnya. Artikel berikut mengambil melihat lebih dekat istilah ini dan menyoroti persamaan dan perbezaan antara bank yang dimiliki dan rampasan.

Apa maksud Penyanderaan?

Penangkapan rumah berlaku apabila pemilik rumah tidak dapat membuat pembayaran hipotek kepada pemberi pinjaman, biasanya bank. Rumah yang sedang dirampas tidak dimiliki oleh bank sehingga proses perampasan selesai. Sekiranya peminjam yang jatuh di atas pembayaran gadai janji tidak dapat mencapai pengaturan dengan bank atau pemberi pinjaman untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka, bank akan memulakan proses penyitaan. Pada akhir proses perampasan, rumah atau harta diletakkan di lelongan awam. Hasil yang diperoleh daripada lelongan digunakan oleh bank untuk mendapatkan semula kerugian mereka. Perampasan rumah boleh memberi kesan serius kepada rekod kredit peminjam dan menjadikannya sukar untuk membeli hartanah atau mendapatkan pinjaman pada masa akan datang. Oleh itu, peminjam mesti mengambil kira pilihan lain yang mungkin tersedia untuk mereka selain daripada melakukan perampasan.

Apakah maksud Bank Mempunyai?

Suatu harta bank atau REO (Harta Tanah Dimiliki) adalah harta di mana pemilikan telah kembali ke bank atau pemberi pinjaman. Dalam kebanyakan kes rumah atau hartanah yang diletakkan di lelongan awam selepas perampasan tidak dijual. Hartanah ini kemudiannya dibeli oleh pemberi pinjaman. Kemudian mereka menjadi REO yang kemudiannya dijual. Dalam keadaan tertentu di mana peminjam tidak dapat memenuhi obligasi gadai janji mereka, peminjam boleh menawarkan surat ikatan harta sebagai ganti rampasan. Hartanah itu kemudian menjadi milik bank. Rumah dan harta sedemikian kemudian dikekalkan oleh bank dan pinjaman gadai janji di rumah atau harta tidak lagi wujud. Rumah milik bank dijual pada harga kompetitif dengan tujuan peminjam memulihkan sebahagian besar pelaburan awal mereka.

Apakah perbezaan di antara Penyitaan dan Pemilikan Bank?

Rumah milik dan perampasan bank sering keliru oleh banyak orang untuk menjadi sama. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan di antara bank yang dimiliki dan rampasan. Perbezaan utama terletak pada cara setiap jenis harta dijual. Walaupun harta rampasan dijual melalui lelongan awam, rumah milik bank ditarik balik oleh bank dan dijual pada harga yang kompetitif melalui Realtors. Melainkan jika peminjam menyerahkan pemberi pinjaman hak milik harta sebagai ganti rampasan, kebanyakan rumah dan harta menjadi bank yang dimiliki hanya setelah menjalani prosedur perampasan dan lelongan yang tidak berhasil. Rumah yang tidak dijual melalui lelongan kemudian ditarik balik oleh bank dan dijual pada harga yang kompetitif. Kesamaan antara keduanya adalah penyitaan dan harta milik bank kedua-duanya dijual dengan tujuan untuk memulihkan pelaburan yang dibuat oleh pemberi pinjaman dalam harta di mana peminjam mungkir pembayaran gadai janji.

Ringkasan:

Perampasan vs. Bank Dimiliki

• Rumah milik dan perampasan bank adalah rumah yang telah diambil alih oleh bank atau sedang dalam proses diambil alih dan dilelong ke pihak ketiga.

• Penyitaan rumah berlaku apabila pemilik rumah tidak dapat membuat pembayaran hipotek kepada pemberi pinjaman, biasanya bank.

• Sekiranya peminjam yang jatuh di atas pembayaran gadai janji tidak dapat mencapai perkiraan dengan bank atau pemberi pinjaman untuk menyelesaikan obligasi pembayarannya, bank akan memulakan proses penyitaan.

• Sebuah harta milik bank atau REO (Harta Tanah Dimiliki) adalah harta di mana pemilikan telah kembali ke bank atau pemberi pinjaman.

• Dalam kebanyakan kes rumah atau harta benda yang diletakkan di lelongan awam selepas perampasan tidak dijual. Sifat-sifat ini kemudian dibeli kembali oleh bank dan menjadi REO yang kemudiannya dijual.

• Perbezaan utama antara bank yang dimiliki dan perampasan terletak pada cara setiap jenis harta dijual. Walaupun harta rampasan dijual melalui lelongan awam, rumah milik bank ditarik balik oleh bank dan dijual pada harga yang kompetitif melalui Realtors.

• Kesamaan antara bank yang dimiliki dan rampasan ialah penyitaan dan harta milik bank kedua-duanya dijual dengan tujuan untuk memulihkan pelaburan yang dibuat oleh pemberi pinjaman dalam harta dimana peminjam mungkir pembayaran hipotek.

Bacaan Lebih Lanjut:

  1. Kebankrapan dan Perampasan