Perbezaan Antara Barter dan Perdagangan

Barter vs Trade < Walaupun perdagangan dan pertukaran adalah kedua-dua kaedah yang telah digunakan untuk tujuan mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang diperlukan selama bertahun-tahun, terdapat beberapa perbezaan antara barter dan perdagangan. Iaitu, semasa pertukaran barang melibatkan pertukaran satu produk untuk yang lain, perdagangan melibatkan pertukaran wang untuk barang. Perdagangan juga dijalankan dalam komoditi, mata wang, stok, dsb. Perdagangan dan barter mungkin terdengar sama tetapi terdapat beberapa perbezaan penting antara barter dan perdagangan. Adalah penting untuk memahami dengan jelas konsep masing-masing untuk memahami persamaan dan perbezaan mereka. Artikel berikut menawarkan gambaran keseluruhan terperinci dan menyoroti persamaan dan perbezaan mereka.

Apa itu Barter?

Barter adalah sistem perdagangan di mana satu pihak menukar produk, barang dan perkhidmatan untuk mendapatkan produk, barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh yang lain. Dalam sistem barter, tidak ada pertukaran wang di antara pembeli dan penjual. Sebaliknya, kedua-dua pihak untuk penjualan menentukan berapa banyak produk perdagangan yang adil untuk produk atau perkhidmatan lain. Memandangkan orang memberi nilai yang berbeza kepada produk yang berbeza, sistem barter menjadikannya sukar untuk menentukan berapa banyak item yang perlu ditawarkan untuk transaksi lain untuk menjadi perdagangan yang adil. Sistem barter telah banyak digunakan lama dahulu sebelum dunia mengembangkan konsep mata wang untuk pertukaran barangan. Walau bagaimanapun, sistem barter masih lazim hari ini di kalangan negara, syarikat, syarikat, individu dan perniagaan. Sistem barter menjadikan perdagangan lebih mudah bagi negara-negara yang mengalami ketidaktentuan yang besar dalam penukaran mata wang dan bagi negara-negara yang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi, tetapi mempunyai jumlah besar komoditi yang dapat diperdagangkan untuk komoditi lain.

Apakah Perdagangan?

Perdagangan adalah rundingan dan pertukaran barangan dan perkhidmatan untuk wang atau barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki yang dimiliki oleh yang lain. Perdagangan, sebaliknya, adalah istilah yang lebih luas yang merangkumi sistem barter, pembelian barangan menggunakan wang, perdagangan antarabangsa antara negara, perdagangan komoditi, perdagangan mata wang, saham dan perdagangan bon, dll. Ketika dunia berkembang, konsep mata uang dan wang sebagai medium pertukaran perdagangan antara pihak menjadi satu latihan yang mudah kerana harga tetap dan adil ditentukan untuk setiap produk atau perkhidmatan. Perdagangan hari ini dijalankan di banyak platform termasuk perdagangan antarabangsa yang merupakan perdagangan barangan dan perkhidmatan di kalangan negara-negara melalui pembayaran mata wang antarabangsa seperti USD, GBP, JPY, dan sebagainya.Walau bagaimanapun, ini melibatkan risiko kadar pertukaran yang boleh jadi agak mahal. Dagangan juga berlaku di pasaran saham dimana pelabur membeli dan menjual sekuriti. Pedagang komoditi dan peniaga mata wang juga perdagangan komoditi dan mata wang dengan tujuan membuat keuntungan.

Apakah perbezaan antara Barter dan Perdagangan?

Sistem barter adalah jenis perdagangan yang melibatkan pertukaran barangan dan perkhidmatan tanpa menggunakan wang sebagai medium pertukaran. Perdagangan, sebaliknya, adalah satu konsep yang lebih luas yang termasuk bukan hanya sistem barter, tetapi juga, perdagangan antarabangsa, perdagangan komoditi, perdagangan mata wang, dan lain-lain. Perbezaan utama antara barter dan perdagangan ialah perdagangan barter tidak melibatkan wang, bentuk perdagangan lain berlaku dengan mata wang yang digunakan sebagai medium pertukaran. Satu perkara penting untuk diperhatikan ialah penciptaan perdagangan sama ada barter atau sebaliknya telah membangunkan sistem yang berguna di mana individu, perniagaan dan negara boleh bertukar atau menjual produk atau barang yang dipegang lebih banyak dan membeli atau mendapatkan produk, barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki. Penciptaan mata wang telah mempermudahkan proses ini menjadikan perdagangan mudah dan adil.

Ringkasan:

Barter vs Trade

• Perdagangan dan barter adalah kaedah yang telah digunakan untuk tujuan mendapatkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan selama bertahun-tahun.

• Barter adalah sistem perdagangan di mana satu pihak menukarkan produk, barangan dan perkhidmatan untuk mendapatkan produk, barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh yang lain. Dalam sistem barter, tidak ada pertukaran wang di antara pembeli dan penjual.

• Perdagangan, sebaliknya, adalah istilah yang lebih luas yang merangkumi sistem barter, pembelian barangan menggunakan wang, perdagangan antarabangsa antara negara, perdagangan komoditi, perdagangan mata wang, perdagangan saham dan bon dll.

• Utama perbezaan antara barter dan perdagangan adalah bahawa walaupun perdagangan barter tidak melibatkan wang, bentuk perdagangan lain terjadi dengan mata wang yang digunakan sebagai medium pertukaran.

• Satu perkara penting untuk diperhatikan ialah penciptaan perdagangan sama ada barter atau sebaliknya telah membangunkan sistem yang berguna di mana individu, perniagaan dan negara boleh bertukar atau menjual produk atau barangan yang dipegang lebih banyak dan membeli atau memperoleh produk yang diinginkan, barangan dan perkhidmatan.

Pembacaan Lebih Lanjut:

Perbezaan Antara Perdagangan Tradisional dan Perdagangan Moden