Perbezaan Antara Penanda Aras dan Baseline

Benchmark vs Baseline

penanda aras dan garis dasar ialah penanda aras yang membandingkan prestasi syarikat dengan amalan terbaik dalam industri; garis dasar menyediakan rangka kerja sebelum sebarang projek bermula, yang boleh digunakan sebagai asas untuk pelaksanaan. Kedua-dua teknik ini adalah alat pengukur prestasi. Artikel ini menganalisis dua konsep, penanda aras dan garis dasar, secara ringkas.

Apakah tanda aras?

Penanda aras adalah piawaian atau set piawaian tertentu yang digunakan untuk menilai prestasi syarikat atau tahap piawaian kualiti. Penandaarasan adalah pengukuran yang digunakan untuk membandingkan kedudukan syarikat dengan syarikat lain yang berprestasi terbaik dalam industri.

Dalam konteks organisasi, pengurus membandingkan prestasi produk atau proses mereka dengan pesaing mereka dan syarikat kelas terbaik dan operasi dalaman mereka yang serupa dengan aktiviti mereka. Syarikat yang digunakan penanda aras untuk,

• Meningkatkan prestasi syarikat dengan mengenal pasti pelbagai kaedah untuk memperbaiki reka bentuk produk dan kecekapan operasi.

• Tentukan kedudukan kos relatif untuk mengenal pasti peluang untuk penambahbaikan.

• Menggabungkan amalan terbaik ke dalam operasi syarikat untuk mendapatkan kelebihan daya saing.

• Meningkatkan kadar pembelajaran organisasi yang membawa idea baru ke dalam syarikat dan memudahkan perkongsian pengalaman.

Apa asasnya?

Penilaian asas adalah elemen penting dalam penyelidikan dan perancangan dan dalam sebarang rangka kerja pemantauan dan penilaian. Penilaian asas dijalankan sebelum memulakan tugas tertentu untuk memeriksa perubahan campur tangan. Ia ditubuhkan sebagai asas untuk membandingkan keadaan sebelum dan selepas campur tangan untuk tugas tertentu.

Talian dasar adalah konsep yang sering digunakan dalam pengurusan projek. Dalam satu projek, garis dasar merujuk kepada kos awal, skop dan jadual projek. Talian dasar ditubuhkan sebelum sesuatu projek bermula. Ia adalah sejenis rangka kerja yang boleh dirujuk pada bila-bila masa semasa pelaksanaan projek.

Apabila penaja projek meminta perubahan atau ahli pasukan mengenal pasti bahawa projek memerlukan perubahan tertentu, maka dokumen dasar harus diubah dengan sewajarnya. Sebelum menutup projek itu, ahli pasukan memeriksa dokumen asas untuk memeriksa sama ada spesifikasi projek dipenuhi.

Apakah perbezaan di antara Tanda aras dan Baseline?

• Tanda aras dan garis dasar adalah alat ukur prestasi yang digunakan dalam organisasi perniagaan.

• Tanda aras membandingkan prestasi syarikat dengan pesaing atau rakan sebaya manakala garis dasar membandingkan prestasi dengan persembahan bersejarahnya sendiri.

• Tanda aras berguna untuk mengukur kedua-dua implikasi positif dan negatif. Sekiranya prestasi syarikat berkurangan berbanding tren maka masalah boleh disiasat atau jika prestasi syarikat dapat diperbaiki, dengan memasukkan amalan terbaik.

• Talian dasar ditubuhkan sebelum memulakan projek dan boleh digunakan sebagai rujukan semasa melaksanakan projek.