Perbezaan Antara Nilai Buku dan Nilai Pasaran

Nilai Buku vs Nilai Pasaran

Kunci kira-kira sebuah syarikat adalah seperti laporan perubatan seseorang dan ia jelas menunjukkan kesihatan syarikat. Lembaran imbangan yang menguntungkan menunjukkan bahawa syarikat berada dalam keadaan yang baik dan sebaliknya. Ada beberapa perkara kritikal yang disebutkan dalam lembaran imbangan dan nilai buku adalah salah satu daripada mereka. Nilai buku menunjukkan nilai sebuah syarikat kerana ia termasuk nilai semua aset yang dimiliki oleh sebuah syarikat. Nilai pasaran syarikat tidak ditunjukkan dalam lembaran imbangan dan ia bergantung kepada banyak faktor lain. Mana-mana orang yang membuat keputusan untuk melabur dalam syarikat perlu mempelajari kedua-dua nilai buku dan nilai pasaran untuk mendapatkan pulangan yang baik.

Nilai pasaran

Nilai pasaran syarikat boleh didefinisikan sebagai nilai syarikat pada hari tertentu jika ia akan dibubarkan pada hari itu. Nilai sebuah syarikat mengikut nilai pasaran bergantung kepada asetnya, kehendaknya yang baik dan asetnya yang tidak ketara. Aset tak ketara adalah aset seperti hak cipta dan paten yang meningkatkan nilai pasaran syarikat. Sumber manusia sesebuah syarikat sangat mempengaruhi nilai pasaran syarikat.

Kedua-dua nilai buku dan nilai pasaran penting dalam mengira nilai syarikat, nilai buku syarikat wajib dilaporkan supaya pelabur syarikat dapat mengetahui nilai syarikat. Nilai pasaran dinilai oleh pakar sahaja dan pendedahannya tidak wajib. Penjumlahan nilai buku dan nilai pasaran menjadi penting jika ia akan diperoleh atau jika syarikat akan menjadi awam. Nilai buku dan nilai pasaran yang baik adalah sumber yang baik untuk pelaburan untuk mendapatkan pulangan yang baik.

Perbezaan antara nilai buku dan nilai pasaran

Nilai buku dan nilai pasaran sesebuah syarikat boleh sangat berbeza. Nilai buku adalah petunjuk sebenar nilai syarikat di mana nilai pasaran adalah unjuran nilai syarikat. Nilai buku dikira atas dasar semua aset ketara yang secara fizikal hadir dengan syarikat dan boleh disentuh, dirasakan atau dirasakan. Nilai pasaran dikira mengikut nilai buku serta nilai aset tak ketara. Nilai buku biasanya dikira pada selang masa yang tetap untuk menilai prestasi syarikat di mana nilai pasaran dikira hanya dalam kes pengambilalihan dan penggabungan.