Perbezaan Antara C Corp dan S Corp

C Corp vs S Corp

Salah satu keputusan utama apabila membentuk sebuah syarikat adalah sama ada untuk menjadikannya sebuah syarikat C atau pergi untuk S Corp. Jika anda seorang pemilik sebuah syarikat, anda berkongsi keuntungannya dengan semua pemegang saham dalam bentuk dividen. Sebagai pemilik, anda mesti sedar apabila C Corp menjadi S Corp dan apa perbezaan asas antara kedua-duanya. Sebagai permulaan, mana-mana perbadanan, apabila dibentuk, adalah dalam bentuk C Corp. Ia hanya apabila ia memfailkan untuk cukai cukai khas di bawah IRS bahawa ia menjadi S Corp. A C Corp boleh terus selagi ia inginkan. Mana-mana C Corp boleh memohon untuk menjadi S Corp bila-bila masa ia inginkan.

C Corp

Perkataan C Corp pada dasarnya merujuk kepada cara di mana sebuah syarikat dianjurkan. Tatanama C Corp digunakan untuk tujuan percukaian sahaja. Status ini juga menggambarkan liabiliti rakan kongsi, jika ada, berkenaan dengan hutang yang ditanggung oleh organisasi. Kebanyakan syarikat dibentuk sebagai C Corp pada permulaannya.

C Corp dikenakan cukai dengan cara tertentu bergantung kepada keuntungan organisasi. Untuk keuntungan di bawah $ 50000, C Corps perlu membayar cukai 15%. Bagi keuntungan antara 10 hingga 15 juta USD, peratusan cukai ialah 35. Cukai ini dikenakan ke atas pekerja korporat juga. Pendapatan pekerja dikenakan cukai selepas itu mereka tidak perlu membayar cukai pendapatan. Apabila sebuah C Corp telah dibentuk, tidak ada liabiliti rakan kongsi jika ada kerugian yang terakru kepada organisasi, kecuali sudah tentu para mitra terlibat dalam semacam penyelewengan.

S Corp

S Corp adalah sebuah organisasi khusus yang diwujudkan yang wujud apabila ahli perniagaan cuba mengehadkan tanggungjawabnya. Pada masa yang akan datang, perniagaan akan terjejas, aset pemilik perniagaan selamat sekiranya S Corp Dalam S Corp, bahkan pemilik dikehendaki memfailkan pulangan cukai pendapatan peribadi. Walaupun benar bahawa kebanyakan S Corp telah wujud dengan niat tunggal mempunyai cukai tertentu, adalah dinasihatkan untuk mengambil nasihat undang-undang yang betul sebelum mengubah C Corp anda menjadi S Corp seperti di beberapa negeri, tidak ada rawatan istimewa kepada S Kor

Terdapat banyak perbezaan antara C Corp dan S Corp, dan kebanyakannya berkaitan dengan cara kedua entiti tersebut dikenakan cukai. Beberapa perbezaan paling mendalam adalah seperti berikut.

S Corps tidak dibenarkan untuk menikmati beberapa jenis perniagaan. Ini termasuk perbankan, beberapa jenis insurans, dan beberapa kumpulan korporat gabungan.

S Corps tidak sesuai untuk semua saiz perniagaan dan C Corp lebih baik sesuai untuk perniagaan besar di mana terdapat sejumlah besar pemegang saham.

Manakala C Corps boleh memilih awal dan berakhirnya tahun fiskal mereka, untuk S Corps, tahun fiskal sentiasa berakhir pada 31 Disember.

C Corps yang tidak kecil boleh menggunakan kaedah perakaunan akrual manakala hanya S Corp yang mempunyai inventori boleh menggunakan kaedah perakaunan ini.

A C Corp boleh memilih untuk menjadi S Corp bila-bila masa ia begitu keinginan dengan memfailkan borang 2553 dengan IRS. Begitu juga, sebuah S Corp boleh menukar kembali ke C Corp jika ia ingin.

C Corps boleh mempunyai pelbagai jenis stok tapi S Corp dibataskan dalam aspek ini dan hanya mempunyai satu kelas stok.

Kedua-dua C Corps dan S Corp adalah entiti undang-undang yang dianggap sebagai individu di bawah undang-undang cukai. Kedua-duanya mempunyai kehidupan tanpa had, dengan kedua-duanya berterusan walaupun selepas kematian pemilik. Kedua-duanya mempunyai pemegang saham yang merupakan pemilik organisasi. Pemilikan boleh dipindahkan di kedua-dua entiti dengan menjual saham. Kedua-dua C Corp serta S Corp boleh mengumpul dana dengan menjual stok.

Apabila anda memulakan organisasi, lebih baik untuk mengambil nasihat undang-undang mengenai mana dua bentuk korporat bermanfaat untuk perniagaan anda.