Perbezaan Antara Aliran Tunai dan Penyata Aliran Dana

Perbezaan Utama - Aliran Tunai vs Penyata Aliran Dana

Ketersediaan tunai / dana merupakan aspek penting untuk kelangsungan hidup perniagaan. Penyata aliran tunai dan penyata aliran dana adalah dua pernyataan utama yang disediakan oleh syarikat. Bagaimanapun, kedua-dua kenyataan ini sering dikelirukan kerana tujuan kedua adalah untuk menunjukkan ketersediaan tunai / dana dalam organisasi. Perbezaan utama antara penyata aliran tunai dan penyata aliran dana adalah bahawa penyata aliran tunai adalah pernyataan yang mencatat aliran masuk dan aliran keluar tunai untuk tahun kewangan manakala penyata aliran dana adalah pernyataan yang digunakan untuk menilai perubahan kedudukan kewangan sebuah syarikat di antara dua tempoh perakaunan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar dana.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Pernyataan Aliran Tunai
3. Apakah Pernyataan Aliran Dana
4. Perbandingan Side by Side - Aliran Tunai vs Penyata Aliran Dana
5. Ringkasan

Apakah Penyata Aliran Tunai?

Penyata aliran tunai adalah pernyataan yang mencatat aliran masuk dan aliran keluar tunai untuk tahun kewangan. Tunai adalah salah satu aset yang paling penting kepada syarikat untuk aliran operasi rutin yang lancar dan paling cair. Kecairan adalah penting untuk kedua-dua kelangsungan hidup dan keuntungan jangka panjang perniagaan. Transaksi dalam penyata aliran tunai direkodkan pada resit tunai atau pembayaran i. e. , secara tunai.

Terdapat 3 jenis aktiviti utama yang direkodkan dalam penyata aliran tunai

Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi

Bahagian ini merekodkan wang tunai yang terhasil daripada aktiviti operasi rutin.

E. g. Jualan barangan, tunai yang diterima daripada penghutang

Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan

Tunai yang terhasil dari pembelian atau jualan aset direkodkan sebagai aktiviti pelaburan.

E. g. Tunai diterima daripada penjualan loji dan peralatan, pinjaman jangka pendek

Aliran Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan

Dalam bahagian ini, aliran masuk dan aliran keluar tunai yang diterima daripada pelabur dicatatkan.

E. g. Faedah yang dibayar atas pinjaman, dividen dibayar

Diberikan di bawah adalah format penyata aliran tunai.

Setelah imbangan tunai dikenal pasti, syarikat dapat membuat keputusan mengenai pengurusan tunai. Sekiranya terdapat lebihan tunai (baki tunai positif), pelaburan jangka pendek boleh dianggap sebagai pendapatan tambahan.Jika ada defisit tunai (baki tunai negatif) ada keperluan untuk mempertimbangkan dana burrowing untuk meneruskan operasi secara lancar.

Apakah Penyata Aliran Dana?

Penyata aliran dana adalah pernyataan yang digunakan untuk menilai perubahan kedudukan kewangan sebuah syarikat antara dua tempoh perakaunan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar dana. Kenyataan ini disediakan secara akruan dan merekodkan sumber dan permohonan dana.

Sumber

Ini merujuk kepada aliran masuk dana kepada organisasi.

E. g. terbitan saham, penjualan aset tetap

Aplikasi

Aplikasi termasuk aliran keluar dana dari organisasi.

E. g. Penebusan saham, pembelian aset tetap

Tidak seperti penyata aliran tunai, penyata aliran dana bukan sebahagian daripada penyata kewangan yang diterbitkan; oleh itu kebanyakannya disediakan untuk tujuan dalaman. Ia memaparkan status kewangan sesebuah organisasi dan berfungsi sebagai alat perbandingan berguna antara dua tempoh perakaunan. Ia juga membantu dalam memahami kebolehubahan dalam aset, liabiliti dan ekuiti syarikat.

Apakah perbezaan di antara Aliran Tunai dan Penyata Aliran Dana?

- diff Perkara Tengah sebelum Jadual ->

Penyata Aliran Tunai vs Penyata Aliran Dana

Penyata aliran tunai adalah pernyataan yang mencatat aliran masuk dan aliran keluar tunai untuk tahun kewangan. Penyata aliran dana adalah pernyataan yang digunakan untuk menilai perubahan kedudukan kewangan sebuah syarikat antara dua tempoh perakaunan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar dana.
Asas Perakaunan
Rakaman urus niaga dijalankan secara tunai dalam penyata aliran tunai. Rekod transaksi dilakukan secara akruan dalam penyata aliran dana.
Komponen
Aliran masuk dan aliran keluar tunai dilaporkan dalam penyata aliran tunai. Laporan aliran dana melaporkan sumber dan aplikasi dana.
Gunakan
Penyata aliran tunai adalah penyata kewangan yang diterbitkan, oleh itu digunakan oleh beberapa pemegang kepentingan luar. Penyata aliran dana disediakan untuk tujuan dalaman, seperti yang digunakan terutamanya oleh pengurus.

Ringkasan - Penyata aliran tunai vs Penyata Aliran Dana

Perbezaan antara aliran tunai dan penyata aliran dana terutamanya bergantung kepada komponen yang berkaitan dengan setiap penyata. Penyata aliran tunai mencatatkan arus masuk dan keluar wang tunai sementara penyata aliran dana melaporkan sumber dan permohonan dana. Kenyataan ini adalah petunjuk kedudukan tunai dan status kewangan organisasi masing-masing. Kedudukan tunai dan kedudukan dana bersih menjadi penting untuk semua jenis organisasi untuk merancang aktiviti operasi dan pelaburan masa depan.

Rujukan:
1. Heakal, Reem. "Apakah Penyata Aliran Wang Tunai? "Investopedia. N. p. , 04 Mei 2017. Web. 09 Mei 2017..
2. "Penyata aliran tunai. "Penyata aliran tunai | Pelajar | ACCA Global | ACCA Global. N. p. , n. d. Web. 09 Mei 2017..
3. Batra, Karan. "Penyata Aliran Dana: Maksud & Cara Sediakan."Chartered Club. N. p. , 27 Feb. 2017. Web. 09 Mei 2017..
4. "Penyediaan Penyata Aliran Dana (Dengan Spesimen). "YourArticleLibrary. com: Perpustakaan Generasi Akan Datang. N. p. , 03 Julai 2015. Web. 08 Mei 2017..