Perbezaan Antara Aliran Tunai dan Pendapatan Bersih

Aliran Tunai vs Pendapatan Bersih

Aliran tunai dan pendapatan bersih adalah istilah yang sering didengar dalam perakaunan. Orang sering mengelirukan antara aliran tunai dan pendapatan yang memikirkannya sama. Tetapi dalam realiti, ini adalah konsep yang sama sekali berbeza walaupun berkaitan dengan ketersediaan wang. Walaupun aliran tunai merujuk kepada wang tunai yang masuk dan keluar dari perniagaan sepanjang masa, keuntungan sentiasa apa yang kekal pada akhir tahun kewangan dengan pemilik perniagaan. Walaupun keuntungan adalah pemilik perniagaan yang lebih berminat, pada hakikatnya ia adalah aliran tunai yang merupakan lifeline dari mana-mana perniagaan kerana ia memastikan adanya wang yang diperlukan untuk operasi sehari-hari serta pelaburan yang akan dibuat untuk mencipta aset modal. Marilah kita melihat perbezaan antara aliran tunai dan pendapatan bersih.

Aliran tunai dan pendapatan bersih adalah dua parameter yang dapat banyak memberitahu tentang kesihatan kewangan sebuah syarikat. Kedua-dua ini dapat dilihat dengan jelas dalam penyata kewangan syarikat.

Aliran Tunai

Bagi mereka yang menyediakan akaun syarikat, aliran tunai merujuk kepada jumlah wang yang diterima dan dibelanjakan oleh perniagaan dalam tempoh tertentu. Anda tidak boleh mengambil jualan secara kredit sebagai aliran tunai dan sebenarnya ia adalah wang yang telah anda kumpulkan dan mempunyai pelupusan anda untuk dibelanjakan untuk perniagaan.

Pendapatan bersih

Pendapatan bersih, sebaliknya adalah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan selepas semua kos dan perbelanjaan dikurangkan daripada pendapatan. Pendapatan bersih biasanya di bahagian bawah penyata kewangan dan mudah dicari.

Perbezaan antara Aliran Tunai dan Pendapatan Bersih
Perbezaan antara aliran tunai dan pendapatan bersih timbul apabila jualan yang tidak membawa wang dimasukkan dalam lajur jualan. Ini menyebabkan pendapatan bersih menjadi lebih daripada sebenarnya. Wang belum tersedia sebagai aliran tunai dan dengan itu tidak dapat dibelanjakan. Aliran tunai oleh itu wang masuk dan keluar, pendapatan aliran tunai kurang semua perbelanjaan.

Secara ringkas:

• Aliran tunai dan pendapatan bersih adalah parameter penting dalam penyata kewangan sesebuah syarikat

• Pendapatan bersih adalah wang yang kekal dengan pemilik pada akhir tahun kewangan manakala aliran bersih adalah wang yang masuk dan keluar dari perniagaan pada bila-bila masa tertentu

• Aliran tunai menunjukkan di mana wang itu berasal, dan di mana ia pergi dalam bentuk perbelanjaan. Sebaliknya, pendapatan bersih adalah angka semata-mata di bahagian bawah penyata kewangan