Perbezaan Antara Pengerusi dan Presiden

Pengerusi vs Presiden

Dengan peredaran masa, struktur organisasi telah menjadi lebih besar dan lebih kompleks daripada sebelumnya. Satu dapat mendengar nomenclature untuk pelbagai jawatan pengurusan yang sering membingungkan bagi orang biasa yang tidak dapat membuat perbezaan antara pengerusi dan presiden, meninggalkan COO, CEO dan banyak lagi jawatan tersebut. Artikel ini bercadang untuk memberi tumpuan kepada perbezaan antara Pengerusi dan Presiden.

Pengerusi sebuah syarikat biasanya pengerusi lembaga pengarah yang menguruskan hal ehwal syarikat. Pengerusi adalah ketua lembaga dan dalam hampir semua kes, terdapat juga Presiden yang merupakan ketua sesebuah syarikat. Pengerusi tidak terlibat secara langsung dengan operasi syarikat. Malah gelaran Presiden adalah, dalam kebanyakan kes, kehormatan dan, apabila anda mendengar istilah seperti Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif atau Presiden dan COO yang anda lihat dipotong jelas dan peranan yang jelas dan tanggungjawab jawatan tersebut.

Apabila terdapat Presiden dan Pengerusi dalam sebuah syarikat, ia adalah Presiden yang menjaga Pengerusi lembaga pengarah memaklumkan tentang perkembangan dalam syarikat secara teratur dan juga bila ada mesyuarat lembaga pengarah. Dalam syarikat bersaiz kecil dan sederhana, adalah mungkin bagi orang yang sama untuk memegang hak kedua-dua Presiden dan Pengerusi.

Di syarikat-syarikat besar, untuk mengelakkan kekuasaan tertumpu di tangan seseorang, peranan Presiden dan Pengerusi dilakukan oleh orang yang berlainan. Ini juga dilakukan untuk mengelakkan berlakunya pergaduhan di antara pasukan tadbir dan pasukan pengurusan.

Presiden sering bawahan kepada Pengerusi. Beliau bertanggungjawab kepada lembaga pengarah dan oleh itu Pengerusi untuk prestasi syarikat. Apabila Presiden juga mengambil tanggungjawab CEO, dia adalah pegawai yang paling berkuasa di syarikat itu tetapi masih bertanggungjawab kepada Pengerusi. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif adalah kapten kapal dan semua orang dalam pengurusan memandang kepadanya untuk bimbingan.

Pengerusi lembaga pengarah sering dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan kewangan para pemegang saham dan lebih prihatin terhadap keuntungan dan kestabilan syarikat. Beliau, bersama-sama ahli-ahli lembaga lain membincangkan dan menilai prestasi pengurus peringkat tertinggi. Pengerusi mempunyai kuasa untuk mengundi Presiden sebuah syarikat. Sebaliknya, Presiden adalah wajah pihak pengurusan dalam mesyuarat lembaga pengarah yang dipengerusikan oleh Pengerusi.

Secara ringkas:

Pengerusi vs Presiden

• Pengerusi dan Presiden adalah jawatan tertinggi dalam sebuah syarikat.

• Di mana Pengerusi sering ketua dewan pengarah, Presiden adalah ketua syarikat yang sebenarnya dengan tajuk tambahan CO atau Ketua Pegawai Eksekutif

• Presiden menjaga urusan harian syarikat sementara pengerusi lebih prihatin dengan keuntungan syarikat kerana dia bertanggungjawab kepada para pemegang saham yang memilih ahli lembaga pengarah.

• Secara teknikal, Pengerusi lebih tinggi daripada seorang Presiden dan boleh mengundi seorang Presiden daripada kuasa.