Perbezaan Antara Hak-hak Sivil dan Kebebasan Sivil

Hak-hak Sivil vs Kebebasan Sivil

Hak-hak sivil dan kebebasan awam diberikan kepada rakyat mengikut Perlembagaan. Mereka didefinisikan dengan baik dalam Perlembagaan.

Hak-hak sivil adalah yang diberikan oleh kerajaan untuk melindungi warganya berkenaan dengan menjamin keadilan dan memeriksa diskriminasi. Kebebasan sivil adalah hak-hak asas yang dijamin untuk semua warganegara di negara tanpa keahlian lebih lanjut.
Kebebasan awam termasuk hak privasi, kebebasan bersuara, kebebasan dari perhambaan dan buruh paksa, hak untuk perbicaraan yang adil, hak untuk berkahwin, hak untuk mengundi, hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak kebebasan, kebebasan hati nurani , kebebasan berkumpul, dan kebebasan bersuara.
'Hak-hak sivil' bermaksud hak individu untuk mendapatkan rawatan yang sama dalam kes-kes pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan banyak lagi. 'Hak-hak sivil' bermaksud bebas daripada diskriminasi atau rawatan yang tidak adil.

Hak-hak sivil berkaitan dengan perlakuan yang sama kepada individu tanpa mengira usia, jantina, bangsa dan kecacatan. Sebaliknya, 'kebebasan sivil' adalah hak yang lebih luas yang dijamin dalam Perlembagaan.
Hak-hak sivil berkaitan dengan konsep bagaimana seseorang dilayan oleh orang lain. Kebebasan awam berhubung dengan kebebasan sebenar yang seseorang menikmati di bawah Perlembagaan.
Tidak seperti hak-hak sivil, kebebasan awam adalah pelindung dalam watak.

Konsep kebebasan awam boleh dikesan oleh Magna Carta, piagam undang-undang Inggeris. Istilah 'hak-hak sivil' berasal dari 'Ius civis' Latin, yang bermaksud 'hak-hak rakyat. 'Orang Inggeris juga menikmati hak-hak sivil berdasarkan Magna Carta. Pada kebelakangan ini, pergerakan hak-hak sivil di seluruh dunia mempunyai kesan yang besar dalam menekankan hak individu.

Ringkasan
1. Hak-hak sivil adalah yang diberikan oleh kerajaan untuk melindungi warganya berkenaan dengan menjamin keadilan dan memeriksa diskriminasi.
2. Kebebasan sivil adalah hak-hak asas yang dijamin untuk semua warganegara di negara tanpa keahlian lebih lanjut.
3. 'Hak-hak sivil' bermaksud hak individu untuk mendapatkan rawatan yang sama dalam kes-kes pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan banyak lagi. 'Hak-hak sivil' bermaksud 'bebas daripada diskriminasi atau rawatan tidak adil. 'Sebaliknya,' kebebasan sivil 'adalah hak yang lebih luas yang dijamin dalam Perlembagaan.
4. Tidak seperti hak-hak sivil, kebebasan sivil adalah pelindung dalam watak.
5. Hak-hak sivil berkaitan dengan konsep bagaimana seseorang dilayan oleh orang lain. Kebebasan awam berhubung dengan kebebasan sebenar yang seseorang menikmati di bawah Perlembagaan.