Perbezaan Antara Wang Komoditi dan Wang Fiat

Komoditi Uang vs Fiat

Kedua Wang komoditi dan wang fiat boleh digunakan dalam pembayaran barangan dan perkhidmatan, walaupun wang komoditi telah digunakan tahun lalu dalam sistem yang dikenali sebagai sistem barter (perdagangan menggunakan komoditi bukan mata wang). Oleh kerana wang komoditi memperoleh nilainya daripada apa yang dibentuk, ia agak berbeza dengan jenis mata wang yang kita gunakan hari ini yang tidak mempunyai nilai intrinsik kecuali apa yang dicetak di wajahnya. Artikel berikut akan memberikan anda penjelasan yang komprehensif mengenai setiap bentuk mata wang dengan contoh dan jelas menggariskan bagaimana mereka berbeza antara satu sama lain.

Apa itu Wang Komoditi?

Wang komoditi sangat berbeza dari jenis mata wang yang kita gunakan sekarang. Wang komoditi merujuk kepada mata wang yang telah dicipta daripada logam atau bahan yang bernilai, dan dengan itu membawa nilai dari apa yang dibuat, berbanding dengan bentuk mata wang lain yang mempunyai nilai yang dicetak di wajahnya.

Sebagai contoh, koin emas jauh lebih berharga daripada hanya $ 1 bil kerana emas itu sendiri sebagai komoditi membawa nilai yang lebih tinggi, berbanding dengan $ 1 bilakah bernilai $ 1 kerana nilai yang dicetak di wajahnya (dan bukan kerana kertas di mana ia dicetak adalah bernilai apa-apa).

Wang komoditi agak berisiko untuk digunakan, kerana ia mungkin menghadapi penghargaan atau susut nilai yang tidak dijangka. Sebagai contoh, mata wang negara A terbuat daripada perak logam berharga, dan permintaan untuk perak di pasaran dunia jatuh, maka mata wang mata wang A akan mengalami susut nilai yang tidak dijangka.

Apa itu Wang Fiat?

Wang Fiat adalah jenis wang yang kita gunakan hari ini yang tidak terbuat dari bahan berharga dan tidak membawa nilai sendiri. Bentuk mata wang ini telah diluluskan melalui tender kerajaan dan tidak mempunyai nilai kepada dirinya sendiri (nilai intrinsik). Wang Fiat juga tidak disokong oleh apa-apa bentuk simpanan seperti emas, dan kerana ia tidak dibuat dari bahan berharga, nilai mata wang ini adalah dalam iman yang telah diletakkan di dalamnya oleh kerajaan dan rakyat negara ini . Oleh kerana ia dicetak sebagai tender sah, ia diterima secara meluas.

Wang Fiat boleh digunakan untuk apa-apa bayaran dalam negara atau rantau yang mana ia digunakan. Wang Fiat juga sangat fleksibel dan boleh digunakan dalam pembayaran pelbagai jumlah, besar dan kecil.

Komoditi Wang dan Wang Fiat

Kedua-dua wang fiat dan wang komoditi boleh digunakan untuk membuat pembayaran, tetapi dari kedua, wang fiat adalah lebih popular dan banyak digunakan dalam ekonomi moden. Wang Fiat lebih fleksibel daripada wang komoditi kerana ia boleh digunakan untuk membayar sebarang jumlah, termasuk jumlah yang paling kecil.Fleksibiliti semacam ini tidak wujud dalam wang komoditi kerana walaupun sejumlah kecil logam berharga seperti emas atau perak bernilai agak banyak, dan oleh itu tidak dapat digunakan dengan mudah kerana membayar jumlah yang lebih kecil.

Wang komoditi juga boleh menjadi barangan mudah rosak seperti haiwan atau tanaman ladang, dan dalam kes ini, nilai mereka boleh berubah kerana cuaca, keadaan tanah dan faktor lain. Selain itu, kerajaan mempunyai lebih banyak kawalan ke atas wang fiat berbanding dengan wang komoditi kerana, jika wang komoditi adalah dari gram gandum, petani negara akan mewujudkan lebih banyak komoditi ini yang mereka inginkan, mewujudkan bekalan yang sangat besar yang tidak dapat dikawal . Oleh kerana wang fiat hanya boleh dicetak oleh bank pusat, terdapat lebih banyak peraturan dan kawalan.

Ringkasan:

Apakah perbezaan antara Wang Komoditi dan Wang Fiat?

  • Kedua-dua wang komoditi dan wang fiat boleh digunakan dalam pembayaran barangan dan perkhidmatan, walaupun wang komoditi telah digunakan tahun lalu dalam sistem yang dikenali sebagai sistem barter (perdagangan menggunakan komoditi dan bukan mata wang).
  • Wang komoditi merujuk kepada mata wang yang telah dicipta daripada logam atau bahan yang bernilai, dan dengan itu membawa nilai dari apa yang dihasilkannya.
  • Wang Fiat adalah jenis wang yang kita gunakan hari ini yang tidak terbuat dari bahan berharga dan tidak membawa nilai sendiri.
  • Kedua-dua wang fiat dan wang komoditi boleh digunakan untuk membuat pembayaran, tetapi dari dua wang fiat ini lebih popular dan digunakan secara meluas dalam ekonomi moden.