Perbezaan Antara Konsinyor dan Penerima

Consignor vs Consignee

Consignor dan consignee adalah perkataan yang digunakan sangat biasa dalam perdagangan dan pengangkutan barang dari vendor kepada pembeli. Tindakan konsinymen merujuk kepada proses menghantar barang dari penjual kepada pembeli dan konsinyor dan pihak penerima adalah pihak dalam transaksi. Konsinyor adalah pengirim barang sementara penerima penerima barang adalah penerima barangan. Marilah kita melihat dengan lebih dekat pada dua perkataan atau konsep.

Pengirim

Apabila barang dihantar oleh pengeluar atau pengeluar kepada pembeli, perbuatan tersebut dirujuk sebagai konsainan di mana pemilik barang menghantar barang tersebut kepada ejen mereka di tempat lain. Barang-barang yang dihantar dengan cara ini disebut sebagai konsinyasi sementara pengirim dipanggil konsinyor. Dalam istilah pengangkut, orang yang menyerahkan kepada mereka suatu konsainan atau barang, untuk dihantar ke tempat lain, disebut sebagai konsinyor. Pengangkut atau pengangkut merekodkan penghantar sebagai konsinyor dan pemilikan barang itu tetap dengan konsinyor itu sehingga mereka telah diserahkan kepada pembeli dan dia telah membayar untuk pengangkutan dan harga konsainan secara total. Oleh itu, dokumen yang disediakan sebagai kontrak oleh pengangkut mengisi nama pengirim sebagai konsinyor.

Penerima

Dalam konsainan, penerima barang tersebut dipanggil sebagai penerima. Seorang penerima adalah penerima sahaja dan bukan pemilik barang tersebut. Pemilikan dipindahkan, hanya apabila, penerima telah membayar penuh untuk barangan tersebut kepada konsinyor. Dalam banyak kes, penerima konsain hanya ejen yang menerima barangan dari konsinyor. Ia hanya apabila dia bertindak bagi pihak konsinyor untuk menjual barang itu dan mengembalikan nilai barang selepas menolak komisen dan perbelanjaannya yang dipindahkan kepadanya.

Perlu diingat bahawa orang yang menerima barang itu sentiasa menjadi penerima dalam suatu konsinyatan. Sama ada dia pembeli sebenar atau hanya ejen yang menerima barang itu untuk tujuan menjual tidak peduli dengan pembawa yang memanggil namanya sebagai penerima barang dalam dokumen yang berkaitan dengan konsainan.

Apakah perbezaan antara Konsinyor dan Penerima?

• Konsinyasi sentiasa mempunyai konsinyor dan penerima dalam dokumen yang disediakan oleh pembawa atau pengangkut.

• Consignor adalah penghantar konsinyasi sementara penerima konsainan adalah penerima.

• Penerima boleh menjadi pembeli atau hanya ejen yang bertindak bagi pihak konsinyor.

• Pemilikan barang atau konsainan itu kekal dengan konsinyor sehingga barang telah dibayar sepenuhnya oleh penerima.