Perbezaan Antara Pesanan Kontrak dan Pembelian

Perbezaan Utama - Perintah vs Pembelian Perintah

Kedua-dua kontrak dan pesanan pembelian adalah dua cara untuk memasuki suatu bentuk perjanjian. Perjanjian biasanya ditemui dalam urusniaga perniagaan dan peribadi dan memberikan kesahihan dan syarat-syarat yang berbeza di mana tugas tertentu selesai. Pesanan pembelian adalah jenis kontrak. Perbezaan utama antara kontrak dan pesanan pembelian adalah kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara sah di antara dua atau lebih pihak yang membuat kewajiban melakukan (atau tidak melakukan) tugas tertentu sedangkan suatu pesanan pembelian ( PO) adalah tawaran rasmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual, menyatakan persetujuan untuk membeli sejumlah barang untuk harga yang dipersetujui.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Perintah Kontrak
3. Apakah Perintah Pembelian
4. Perbandingan Side by Side - Perintah vs Pembelian Perintah
5. Ringkasan

Apakah Kontrak?

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara sah di antara dua atau lebih pihak yang mewujudkan kewajiban untuk melakukan (atau tidak melakukan) tugas tertentu. Kontrak boleh dibentuk dalam perniagaan atau peribadi; Walau bagaimanapun, ia diterangkan secara terperinci dalam undang-undang. Mengikut undang-undang, unsur-unsur berikut harus hadir dalam perjanjian untuk mengkategorikannya sebagai kontrak.

 • Tawaran dan penerimaan
 • Suatu niat antara pihak-pihak untuk mewujudkan hubungan yang mengikat
 • Pertimbangan untuk dibayar atas janji yang dibuat
 • Persetujuan pihak-pihak
 • bertindak
 • Perundangan perjanjian

Kontrak boleh dibuat secara lisan (kontrak nyata) atau secara bertulis (kontrak bertulis).

Kontrak Ekspres

Satu kontrak nyata dibentuk secara lisan tanpa persetujuan tertulis.

E. g. Orang A dan Orang B memasuki kontrak di mana Orang A menjual kereta kepada Orang X untuk $ 605, 200. Pembentukan kontrak berlaku melalui perbualan telefon.

Kontrak bertulis

Kontrak bertulis adalah perjanjian dimana terma kontrak didokumenkan secara bertulis atau versi bercetak. Ini dianggap lebih dipercayai daripada kontrak nyata kerana keterangan yang jelas.

E. g. Orang X dan Orang Y masing-masing adalah majikan dan pekerja. Mereka membuat kontrak secara bertulis di mana Orang X menyewa Person Y untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam tempoh masa yang disepakati.

Dalam perniagaan, terdapat pelbagai jenis kontrak yang boleh disesuaikan dengan keperluan syarikat.Beberapa diterangkan di bawah.

 • Rang Undang-Undang Jualan - Dokumen yang digunakan semasa memindahkan barang dari satu pihak kepada yang lain
 • Pesanan Pembelian (diterangkan di bawah)
 • Perjanjian Keselamatan - Perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam pinjaman
 • Kontrak Pekerjaan - Perjanjian antara majikan dan pekerja yang menentukan terma pekerjaan
 • Perjanjian Pengedar - Gariskan hubungan dengan pengedar
 • Perjanjian Kerahsiaan Perjanjian untuk melindungi kerahsiaan maklumat tertentu kepada pihak ketiga

Rajah 01: Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara sah di antara dua atau lebih pihak.

Apa itu Pesanan Pembelian?

Satu pesanan pembelian ( PO ) adalah tawaran rasmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual, menyatakan persetujuan untuk membeli sejumlah barang untuk harga yang telah dipersetujui. Pesanan pembelian adalah berdasarkan kepada nombor PO. Berdasarkan pesanan pembelian, pembekal menyerahkan atau menghantar barang-barang yang dibeli sebelum pembayaran, di mana pesanan pembelian akan berfungsi sebagai perlindungan undang-undang (kontrak). Syarikat menggunakan pesanan pembelian untuk mengawal pembelian produk dan perkhidmatan daripada pembekal luar.

Kelebihan utama pesanan pembelian ialah ia membolehkan pelanggan menyemak sama ada terdapat sebarang perbezaan antara apa yang dipesan dan apa yang diterima. Ia juga mengurangkan kemungkinan penipuan kerana semua maklumat yang berkaitan seperti alamat pengebilan, tarikh penghantaran, kuantiti dan harga pesanan direkodkan dalam pesanan pembelian. Dari sudut pandang pembekal, ia menjadikannya mudah untuk menjejaki apabila pembayaran telah dibuat atas pesanan tertentu. Dalam pengertian ini, pesanan pembelian berfungsi sebagai dokumen yang berguna untuk pelanggan dan pembekal. Dengan kemajuan teknologi, beberapa syarikat mengeluarkan pesanan pembelian elektronik untuk melakukan transaksi dan disebut sebagai 'E-Procurement' atau 'E-Purchase Requisition'.

Rajah 02: Format pesanan pembelian

Apakah perbezaan di antara Kontrak dan Pesanan Pembelian?

Kontrak vs Beli Pesanan

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara dua atau lebih pihak yang membuat kewajiban untuk melakukan (atau tidak melakukan) tugas tertentu. Pesanan pembelian (PO) adalah tawaran rasmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual, menyatakan persetujuan untuk membeli sejumlah barang untuk harga yang telah dipersetujui.
Gunakan
Kontrak boleh dibentuk dalam perniagaan atau peribadi. Pesanan pembelian hanya boleh dibentuk dalam ertikata perniagaan di mana pemindahan barangan fizikal adalah dimaksudkan.
Borang
Kontrak boleh menjadi perjanjian lisan atau bertulis. Pesanan pembelian adalah perjanjian tertulis.

Ringkasan - Perintah vs Pembelian Perintah

Perbezaan di antara kontrak dan pesanan pembelian terutamanya bergantung kepada penggunaan dan bentuk yang mereka ada masuk. Kontrak merupakan skop yang lebih luas sedangkan pesanan pembelian adalah jenis kontrak. Kontrak memberi perlindungan undang-undang untuk pihak-pihak yang terlibat kerana ia adalah cara popular untuk memasuki perjanjian kerana penalti akan dibayar jika kontrak dilanggar.Segala maklumat yang diperlukan yang berkaitan dengan kontrak harus ditentukan untuk meningkatkan keberkesanannya.

Rujukan:
1. "Konsep asas undang-undang kontrak. "SlideShare LinkedIn. N. p. , 17 April 2015. Web. 25 Mei 2017..
2. "Bagaimana Perintah Belian Kerja? "Chron. com. N. p. , n. d. Web. 25 Mei 2017..
3. Dodd, Clare. "5 manfaat kritikal bagi pesanan pembelian untuk perniagaan kecil. "Turbin. N. p. , 25 Jun 2016. Web. 25 Mei 2017..

Image Courtesy:
1. "Orang Kontrak Tandatangan Menandatangani Dokumen" (CC0) melalui Maxpixel
2. "Borang Permintaan Pembelian Pesanan" Dengan Perjalanan Pocketbook - Kerja Sendiri (CC BY-SA 4. 0) melalui Wikimedia Commons