Perbezaan Antara Margin Sumbangan dan Margin Kasar

Margin Sumbangan vs Margin Kasar

Margin kasar dan margin sumbangan adalah sama sekali antara satu sama lain dan adalah penunjuk penting keuntungan syarikat. Mereka berdua menawarkan maklumat yang penting untuk membuat keputusan mengenai tahap pengeluaran. Sumbangan membolehkan syarikat untuk mengira titik putus (yang merupakan jumlah barang yang perlu dijual untuk syarikat itu untuk merosot). Keuntungan kasar membantu firma membandingkan pelbagai produk dan perkhidmatan dan untuk mengenal pasti produk yang dihasilkan oleh syarikat yang paling menguntungkan. Artikel ini menawarkan penjelasan menyeluruh mengenai setiap istilah dan menunjukkan persamaan dan perbezaan antara margin sumbangan dan margin kasar.

Margin kasar (juga dikenali sebagai margin keuntungan kasar) adalah peratusan jumlah jualan yang dikekalkan oleh syarikat apabila semua kos yang berkaitan dengan pengeluaran dan penjualan barangan dan perkhidmatan telah diperkatakan. Margin kasar dikira sebagai jumlah hasil jualan bagi tahun - kos barangan yang dijual, dibahagikan dengan jumlah hasil bagi tahun ini. Angka yang dikira adalah peratusan yang ditanggung syarikat pada setiap $ 1 jualan, untuk membayar perbelanjaannya yang lain. Pelabur umumnya cenderung melabur wang mereka di syarikat yang membawa margin kasar yang lebih tinggi, yang bermaksud bahawa sebuah syarikat dengan margin kasar yang lebih tinggi membuat lebih banyak wang. Keuntungan kasar dan margin kasar adalah penunjuk penting keuntungan syarikat. Margin kasar juga membantu syarikat menentukan harga di mana mereka harus menjual barangan dan perkhidmatan. Margin kasar juga memberi penunjuk tentang sama ada kos barangan syarikat yang dijual terlalu tinggi dan memerlukan kawalan.

Margin Sumbangan

Untuk menjelaskan margin sumbangan, pemahaman tentang kos syarikat adalah penting. Syarikat mempunyai dua jenis kos; kos tetap dan kos berubah. Kos tetap tidak berubah dengan output syarikat (kecuali selepas tahap tertentu) tetapi kos pembolehubah akan meningkat apabila peningkatan output. Margin sumbangan dikira dengan mengurangkan kos pembolehubah membuat produk dari hasil jualan untuk mendedahkan apa yang tersisa untuk membayar perbelanjaan tetap. Margin sumbangan sangat berguna apabila mengira titik pemisahan syarikat. Sumbangan juga boleh dikira berdasarkan per unit, dan yang akan menunjukkan dana yang diterima oleh syarikat dengan setiap jualan.

Apakah perbezaan antara Margin Sumbangan dan Margin Kasar?

Margin kasar dan marjin sumbangan kedua-duanya dikira dari angka-angka yang muncul pada penyata pendapatan syarikat. Margin kasar dan marjin sumbangan kedua-duanya membantu perniagaan apabila membuat keputusan mengenai tahap pengeluaran. Kedua-dua angka ini memberikan indikasi ke atas keuntungan syarikat; Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan antara keduanya. Perbezaan utama ialah, apabila mengira margin kasar, kos barang yang dijual yang dikurangkan daripada jumlah hasil boleh termasuk kos tetap dan kos berubah, manakala margin sumbangan dikira dengan hanya mengurangkan kos pembolehubah daripada jumlah hasil.

Ringkasan:

Sumbangan Margin vs Margin Kasar

• Margin kasar dan margin sumbangan hampir sama dengan yang lain dan merupakan penunjuk penting dari keuntungan syarikat.

• Margin kasar (juga dikenali sebagai margin keuntungan kasar) adalah peratusan jumlah jualan yang dikekalkan oleh syarikat apabila semua kos yang berkaitan dengan pengeluaran dan penjualan barangan dan perkhidmatan telah diambilkira.

• Margin sumbangan dikira dengan mengurangkan kos pembolehubah membuat produk dari hasil jualan untuk mendedahkan apa yang tersisa untuk membayar perbelanjaan tetap.

• Apabila mengira margin kasar, kos barang yang dijual yang dikurangkan daripada jumlah pendapatan boleh termasuk kos tetap dan kos berubah, manakala margin sumbangan dikira dengan hanya mengurangkan kos pembolehubah daripada jumlah hasil.