Perbezaan Antara Perancangan Korporat dan Perancangan Strategik

Perancangan Korporat vs Perancangan Strategik

Di peringkat permukaan, perancangan strategik dan perancangan korporat saling berkaitan, ada perbezaan antara perancangan korporat dan perancangan strategik dalam arti strategik perancangan merujuk kepada tahap yang lebih besar jika dibandingkan dengan perancangan korporat. Ringkasnya, perancangan strategik berkaitan dengan keseluruhan syarikat, dan perancangan korporat berkaitan dengan fungsi khusus syarikat. Oleh itu, perancangan korporat kurang di tahap. Selain itu, perancangan strategik menentukan hala tuju keseluruhan syarikat manakala perancangan korporat menentukan dan berfungsi pada asas-asas perniagaan. Selain itu, perancangan strategik mengatakan bagaimana wujud dalam persekitaran perniagaan yang tidak menentu dan menekankan cara dan cara mendapatkan kelebihan daya saing berbanding pesaing. Pada masa yang sama, perancangan korporat membantu menentukan fungsi dalaman dan isu-isu dalam syarikat. Menyambung kedua-dua strategi ini adalah bahagian pasti perancangan korporat dan pelan korporat menggabungkan isu-isu berkaitan strategik.

Apakah Perancangan Korporat?

Korporat adalah entiti yang dirancang di sekitar satu set elemen tertentu yang menentukan bentuk perniagaan. Antaranya, inti perniagaan adalah penting. Ini merujuk kepada aktiviti perniagaan utama. Sebagai contoh, ia boleh sama ada menghasilkan produk, menyampaikan perkhidmatan, atau gabungan antara kedua-duanya. Bergantung pada produk atau perkhidmatan syarikat itu menghasilkan, terdapat satu set pembeli yang dikenali sebagai penonton sasaran. Jadi, semua elemen ini diuruskan oleh rancangan korporat syarikat . Juga, perancangan korporat melibatkan fungsi syarikat juga. Dalam hal ini, menentukan bilangan unit syarikat dan menyerahkan orang kepada unit-unit (jabatan-jabatan) bergantung kepada keupayaan mereka juga ditangani di bawah perancangan korporat. Oleh itu, hampir semua fungsi dalaman dikendalikan oleh pelan korporat.

Perancangan Korporat mengambil masa yang singkat untuk dipertimbangkan

Apakah Perancangan Strategik?

Dengan mempunyai pelan strategi, ia dijangka menentukan arah jangka panjang sebuah syarikat . Juga, kelebihan daya saing syarikat dicapai dengan melaksanakan strategi. Oleh itu, mendapat kelebihan persaingan juga ditangani dalam hal ini.Fakta-fakta ini menggambarkan bahawa pelan strategik sentiasa menangani seluruh syarikat. Oleh itu, ini melibatkan pemeliharaan alam sekitar yang sangat tidak menentu dan menentukan perubahan sewajarnya. Aspek pemindaian ini memerlukan penyelidikan dan pembangunan di peringkat syarikat. Memandangkan perancangan strategik menentukan hala tuju jangka panjang syarikat, menetapkan misi dan visi juga ditangani. Mengagihkan sumber-sumber di antara projek-projek yang berlainan untuk mencapai keadaan akhir urusan berlaku dalam perspektif perancangan strategik. Terdapat kakitangan yang dikenali sebagai pengurus strategik dalam sebuah syarikat. Mereka bertanggungjawab untuk mengimbas alam sekitar dan mengenakan perubahan sewajarnya. Ini menunjukkan bahawa mereka harus mempunyai gerak hati perniagaan.

Sesetengah mengakui perancangan strategik sebagai kitaran. Menentukan objektif seluruh syarikat, dan cara dan cara mencapai matlamat diserlahkan dalam kitaran ini. Sebaik sahaja hasilnya diperhatikan, prosedur pengukuran juga ditetapkan oleh pelan strategik. Akhirnya, perubahan dalam hasil yang diperhatikan diterapkan, hanya jika ia diperlukan. Oleh itu, ini diiktiraf sebagai kitaran sejak proses ini berterusan.

Rangkuman kitar perancangan (strategik)

Apakah perbezaan antara Perancangan Korporat dan Perancangan Strategik?

• Faktor Masa:

• Perancangan Korporat biasanya terdiri daripada tempoh masa yang singkat.

• Perancangan strategik secara relatifnya terdiri daripada tempoh masa yang panjang.

• Skop:

• Perancangan korporat dengan aspek dalaman syarikat.

• Perancangan strategik memperkatakan perniagaan keseluruhan (dalaman dan luaran) dan persekitaran luaran.

• Objektif:

• Perancangan korporat menetapkan parameter dan objektif dalam syarikat.

• Perancangan strategik menetapkan hala tuju keseluruhan syarikat.

• Semula tindak balas:

• Perancangan korporat merespon segmen pasaran yang dikendalikan oleh syarikat.

• Perancangan strategik memilih segmen pasaran untuk ditangani.

• Sambungan:

• Pelan korporat memudahkan atau membantu untuk mencapai rancangan strategik, dan rancangan korporat ditetapkan mengikut motif pelan strategik.

Gambar Kesopanan:

  1. Menaip melalui Pixabay (Domain Awam)
  2. Satu rajah kitaran perancangan (strategik) oleh Compo (CC BY-SA 3. 0)