Perbezaan Antara Strategi Korporat dan Strategi Perniagaan

Strategi Korporat vs Strategi Perniagaan

Perbezaan antara strategi korporat dan strategi perniagaan adalah bahawa strategi korporat berkenaan dengan keseluruhan tujuan organisasi manakala strategi perniagaan prihatin terhadap unit perniagaan tertentu dan cara ia perlu dirancang untuk menjadi lebih kompetitif di pasaran. Ini adalah tahap strategi dalam organisasi perniagaan. Artikel ini membentangkan anda analisis ringkas tentang dua konsep, strategi korporat dan strategi perniagaan dan menonjolkan perbezaan antara strategi korporat dan strategi perniagaan.

Apakah Strategi Korporat?

Strategi korporat menyediakan garis panduan bagi perniagaan untuk mencapai matlamat jangka panjang mereka. Apabila membangunkan strategi korporat, penting untuk menentukan tujuan dan skop aktiviti organisasi. Kemudian mengenai sifat perniagaannya dengan mempertimbangkan persekitaran di mana ia beroperasi, kedudukan pasarannya dan tahap persaingan yang dihadapinya.

Strategi korporat dibuat berdasarkan visi organisasi. Ini adalah tahap strategi yang paling penting kerana ia sangat dipengaruhi oleh para pelabur dalam aktiviti perniagaan dan bertindak untuk membimbing pengambilan keputusan strategik di seluruh perniagaan. Strategi korporat secara lisan dinyatakan dalam pernyataan misi syarikat. Biasanya, dalam setiap organisasi pengurusan puncak bertanggungjawab untuk menubuhkan strategi korporat.

Apakah Strategi Perniagaan?

Unit perniagaan strategik boleh terdiri daripada lini produk, pembahagian, atau pusat keuntungan lain yang boleh dirancang secara berasingan daripada unit perniagaan syarikat lain. Pada peringkat ini, terdapat isu-isu strategik yang kurang berkaitan dengan penyelarasan unit-unit operasi dan mengenai pembangunan dan mencapai kelebihan daya saing yang mampan untuk barangan dan perkhidmatan perkilangan.

Fasa perumusan strategi di peringkat perniagaan berkaitan dengan:

• Penentangan perniagaan terhadap saingan.

• Strategi perlu diubah mengikut perubahan yang diharapkan dalam permintaan.

• Mempengaruhi sifat persaingan melalui integrasi menegak dan tindakan politik seperti melobi.

Menurut Michael Porter, terdapat tiga strategi generik; mereka adalah kepimpinan kos, pembezaan, dan tumpuan yang boleh dilaksanakan di peringkat unit perniagaan untuk mewujudkan kelebihan daya saing bagi syarikat.

Strategi peringkat perniagaan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah praktikal. Strategi ini digunakan oleh pengurus baris untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang timbul dalam operasi sehari-hari seperti pengurangan pendapatan jualan atau pengurangan kecekapan pengeluaran.

Apakah perbezaan antara Strategi Korporat dan Strategi Perniagaan?

• Strategi peringkat perniagaan berurusan dengan unit perniagaan tertentu manakala strategi korporat menangani keseluruhan syarikat, yang mungkin terdiri daripada beberapa unit perniagaan.

• Strategi peringkat perniagaan berurusan dengan isu-isu tertentu, seperti menentukan harga produk, meningkatkan jualan atau memperkenalkan produk baru.

• Strategi korporat cenderung sangat luas dan tertumpu kepada mendapatkan kelebihan daya saing dalam industri.

• Dalam kebanyakan kes, strategi peringkat korporat dan perniagaan cenderung untuk beroperasi secara bebas antara satu sama lain

• Strategi korporat sering akan mempengaruhi strategi peringkat perniagaan. Ini sebahagian besarnya dilakukan dengan memperuntukkan sumber khusus kepada unit perniagaan tertentu.

• Strategi peringkat perniagaan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah praktikal sementara strategi korporat berguna untuk membangun penyelesaian jangka panjang untuk masalah.

Bacaan Lebih Lanjut:

1. Perbezaan Antara Pelan Tindakan dan Strategi

2. Perbezaan Antara Perancangan Strategik dan Operasi

3. Perbezaan Antara Perancangan Strategik dan Kewangan