Perbezaan Antara Perbezaan dan Penganggaran

Kos vs Anggaran

Adalah penting bagi mana-mana perniagaan untuk menggunakan kaedah yang komprehensif untuk menilai kos mereka dan mengekalkan perbelanjaan mereka di bawah kawalan. Kedua-dua kos dan anggaran digunakan oleh perniagaan untuk tujuan ini. Kos dan belanjawan berbeza dari satu sama lain, kerana kos melibatkan melibatkan mengesan kos yang dijangkakan akan berlaku pada masa akan datang, dan belanjawan merujuk kepada proses perancangan kos yang akan ditanggung dan memperuntukkan dana yang diperlukan berdasarkan agenda pra yang dirancang. Belanjawan dan perbelanjaan perlu jelas dibezakan antara satu sama lain dan artikel berikut menerangkan perbezaan antara kedua-dua.

Apa itu Kos?

Kos adalah proses di mana sebuah syarikat cuba untuk menganggarkan kos yang terlibat dalam pengeluaran satu unit output. Kos memerlukan penggunaan maklumat sejarah; yang berkenaan dengan kos masa lalu yang ditanggung oleh perniagaan, dan maklumat ini digunakan untuk meramalkan struktur biaya masa depan syarikat. Memandangkan contoh untuk kos dalam perniagaan pakaian, kos akan termasuk anggaran kos bahan, butang, reka bentuk yang membentuk sekeping pakaian, serta kos buruh, kos pengeluaran kilang seunit, dan kos saham memegang inventori. Kos adalah sangat diperlukan untuk perniagaan kerana ia membolehkan firma menilai tahap kos semasa, menganggarkan kos yang akan ditanggung pada masa akan datang dan membuat pengaturan untuk mengurangkan tahap kos tersebut.

Apakah Bajet?

Penganggaran membabitkan perniagaan, membuat perancangan mengenai kos yang akan dikenakan untuk setiap aktiviti perniagaan atau jabatan dalam organisasi dan memastikan pembayaran dibuat dari dana yang diperuntukkan dalam pelan tersebut. Belanjawan membenarkan firma untuk mengekalkan kosnya dengan cekap ke peringkat yang dirancang dan menyebabkan kurang berlebihan belanjawan. Belanjawan juga membantu firma memastikan dana tidak dibazirkan ke atas kawasan yang kurang baik, dan memperuntukkan dana ke kawasan yang berpotensi untuk pembangunan dan pertumbuhan. Walau bagaimanapun, belanjawan mesti disediakan dengan melengkapkan kelonggaran, kerana penting untuk mempunyai belanjawan yang fleksibel yang dapat diselaraskan mengikut perubahan operasional yang tiba-tiba di masa depan. Belanjawan adalah bahagian penting dalam mengawal kewangan syarikat, dan akan membantu firma bersedia untuk peristiwa yang tidak dijangka, mengelakkan krisis kewangan, membuat pulangan yang lebih baik daripada dana yang digunakan dan akan menjadi bahagian penting dalam proses perancangan.

Apakah perbezaan antara Kos dan Anggaran?

Kos dan penganggaran adalah penting bagi setiap perniagaan yang ingin menilai kos sejarah mereka dan merancang dan mengawal perbelanjaan masa depan mereka. Kos adalah berkaitan dengan penilaian maklumat sejarah yang berkaitan dengan kos yang ditanggung, dan anggaran berkaitan dengan perancangan untuk masa depan.Kos memberi firma idea hebat tentang tahap kos yang diharapkan pada masa depan, manakala anggaran mengesahkan kos yang akan dikeluarkan dan menyatakan jumlah yang tepat untuk dibelanjakan untuk setiap aktiviti perniagaan atau jabatan. Kos membuat jejak kos yang ditanggung dalam setiap peringkat pengeluaran, manakala belanjawan mengawal kendali ke mana wang dibelanjakan, dan untuk tujuan tujuan wang diperuntukkan.

Singkatnya:

Kos vs Anggaran

• Kos dan penganggaran adalah penting bagi firma untuk mengawal kewangannya dan membantu firma untuk mengurangkan risiko membuat kerugian yang tidak dapat dipulihkan.

• Perolehan dan belanjawan melaksanakan peranan yang sama sekali berbeza. Kos menganggarkan kos masa depan akan ditanggung untuk satu unit pengeluaran dan belanjawan memastikan perbelanjaan yang dilakukan adalah pra dirancang.

• Belanjawan berkenaan dengan perancangan untuk masa depan, yang melibatkan kos menilai maklumat masa lalu.

• Kedua-dua kos dan belanjawan mesti dilakukan dengan tangan, supaya, firma boleh menganggarkan kos masa depannya dan memperuntukkan dana untuk tujuan yang betul.