Perbezaan Antara Kadar Kupon dan Kadar Faedah

Kadar Kupon vs Kadar Faedah

Kadar Kupon dan Kadar Faedah adalah dua istilah kewangan yang digunakan oleh pelabur, terutamanya dalam pembelian dan pengurusan pelaburan yang menjadikannya perlu untuk mengetahui perbezaan antara kadar kupon dan kadar faedah. Kadang-kadang orang menggunakan kedua-dua istilah secara bergantian, tetapi kawasan dan keadaan penggunaannya berbeza dari masing-masing. Kadar kupon yang dikaitkan terutamanya dengan sekuriti pendapatan tetap adalah kadar di mana pelabur dibayar berbanding nilai tara keselamatan. Sebaliknya, kadar faedah adalah peratusan di mana pemberi pinjaman dikenakan dari peminjam untuk jumlah wang yang dipinjamkan atau untuk penggunaan aset. Kedua-dua kadar ini dinyatakan sebagai peratusan tahunan kepada nilai prinsipal.

Apakah Kadar Kupon?

Kadar Kupon adalah hasil yang dibayarkan bagi jaminan pendapatan tetap seperti bon. Kadar ini biasanya mewakili sebagai bayaran tahunan yang dibayar oleh pihak yang mengeluarkan berdasarkan nilai muka atau prinsipal keselamatan. Penerbit adalah orang yang menentukan kadar ini. Sebaliknya, ini adalah kadar di mana pihak penerbit menjanjikan kepada pelabur untuk membayar semasa tempoh pelaburan.

Kadar kupon bon boleh dihitung dengan membahagikan jumlah pembayaran kupon dengan nilai muka bon. Contohnya, jika nilai muka bon adalah $ 100 dan penerbit membayar bayaran kupon tahunan sebanyak $ 6, kadar kupon bagi bon tertentu boleh dikenal pasti sebagai 6%. Oleh itu, pelabur sentiasa memilih untuk melabur dalam bon yang mempunyai kadar kupon yang lebih tinggi kerana ia lebih disukai daripada yang sekali dengan kadar kupon yang lebih rendah.

Apakah Kadar Faedah?

Kadar faedah adalah peratusan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman daripada peminjam untuk amaun yang dipinjamkan atau untuk penggunaan aset. Kadar ini akan diputuskan apabila risiko pihak peminjam berisiko. Kadar faedah juga dinyatakan sebagai peratusan tahunan jumlah prinsipal.

Kadar faedah boleh dikira dengan membahagikan jumlah kepentingan dengan nilai prinsipal. Sebagai contoh, sekiranya bank telah meminjamkan $ 1000 kepada pelanggan dan caj $ 120 untuk setahun sebagai faedah, kadar faedah akan menjadi 12%.

Apakah persamaan antara Kadar Kupon dan Kadar Faedah?

• Para pelabur menggunakan kedua-dua konsep dalam membuat keputusan pelaburan mereka.

• Kedua-duanya umumnya dinyatakan sebagai peratusan tahunan.

Apakah perbezaan antara Kadar Kupon dan Kadar Faedah?

• Kadar Kupon adalah hasil daripada jaminan pendapatan tetap. Kadar faedah adalah kadar yang dikenakan untuk peminjaman.

• Kadar Kupon dikira memandangkan nilai muka pelaburan. Kadar faedah dikira memandangkan risiko berisiko.

• Kadar kupon diputuskan oleh penerbit sekuriti. Kadar faedah ditentukan oleh pemberi pinjaman.

Ringkasan:

Kadar Kupon vs Kadar Faedah

Kadar kupon bagi keselamatan jangka panjang seperti bon adalah jumlah hasil yang dibayar setiap tahun yang menyatakan sebagai peratusan nilai tara bon tersebut. Sebaliknya, kadar faedah adalah kadar peratusan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman wang atau aset lain yang mempunyai nilai kewangan dari peminjam. Perbezaan utama ialah penentuan kadar ini; kadar kupon diputuskan oleh penerbit sedangkan kadar faedah ditentukan oleh pemberi pinjaman. Kedua-dua kadar ini dinyatakan sebagai peratusan tahunan, tetapi situasi yang mereka gunakan sangat berbeza.