Perbezaan antara IHP dan Inflasi

CPI vs Inflasi

CPI dan Inflasi adalah istilah yang berkaitan dengan ekonomi negara. Perbezaan antara IHP dan inflasi telah menjadi satu membingungkan dan membingungkan. IHP (atau Indeks Harga Pengguna) hanya merupakan satu usaha untuk mengukur inflasi dalam mana-mana ekonomi di mana harga komoditi telah meningkat dalam tempoh tertentu. Ia hanya alat atau peranti untuk mengira kesan kumulatif kenaikan harga dan jauh dari sempurna. Terdapat banyak alat lain untuk mencatat inflasi dan semua menghasilkan hasil yang tidak selalu bersamaan dengan IHP. Ini telah menyebabkan kekecewaan dan dalam beberapa kes kecacatan dengan penggunaan IHP sebagai kaedah untuk mengukur inflasi di sesetengah ekonomi. Biar gunakan melihat perbezaan antara kedua-dua istilah.

IHP

IHP ditakrifkan sebagai perubahan purata dalam harga bakul barangan dan perkhidmatan sepanjang tempoh tertentu. Julat barangan dan perkhidmatan yang berbeza dimasukkan ke dalam bakul dan harga mereka ditentukan setiap bulan untuk sampai ke IHP. Ini adalah peratusan tahunan dalam IHP yang dipanggil inflasi. CPI adalah satu statistik yang paling banyak ditonton bersama dengan penduduk dan pendapatan negara di hampir semua ekonomi dunia.

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barangan dan perkhidmatan umum dalam ekonomi dalam tempoh masa. Katakanlah untuk sebarang perkhidmatan atau barang yang anda perlukan untuk membayar 100 masa yang sama tahun lepas dan hari ini anda perlu mengeluarkan 105 untuk perkhidmatan atau item yang sama, terdapat kenaikan harga 5 dan dengan itu dikatakan inflasi adalah 5%. Tetapi ini lebih memudahkan konsep ini kerana inflasi tidak bergantung kepada satu produk atau perkhidmatan. Dan ini adalah tempat CPI berguna.

Perlu dinyatakan bahawa jika IHP merupakan sistem bukti yang tidak baik untuk mengukur inflasi, orang tidak akan merasa ditipu. Telah dilihat bahawa kerajaan dengan sengaja mengecualikan beberapa barang dari bakul yang digunakan untuk menghitung CPI sehingga ia tetap rendah untuk menipu orang.

Untuk mengira CPI adalah perlu untuk mengambil tahun asas. Dan di sini juga kerajaan cukup pintar untuk terus mengubah tahun asas untuk tidak membiarkan orang menyedari berapa banyak inflasi telah menjejaskan pendapatan mereka secara mutlak. Jika kerajaan mengekalkan tahun asas sebagai sama, inflasi nampaknya telah meningkat 100 kali sehingga mereka terus mengubah tahun asas untuk memastikan ia sebagai terkini.

Untuk memastikan rakyat keliru kerajaan menggunakan beberapa penunjuk yang mirip dengan IHP dengan memasukkan atau tidak termasuk beberapa produk dan perkhidmatan dan ini RPI, PPI, Indeks Kos Hidup, deflator KDNK dan sebagainya.

CPI membolehkan orang ramai mengetahui bagaimana inflasi mempengaruhi mereka dalam kehidupan seharian.Ia adalah ukuran yang dikaitkan dengan perbelanjaan seharian. Walaupun inflasi dibincangkan dalam erti kata yang lebih luas, CPI dibincangkan dalam istilah yang lebih kecil. IHP tidak dapat menjelaskan mengapa harga komoditi tiba-tiba melonjak dan hampir dua kali ganda dalam sebulan atau lebih. CPI tidak dapat menerangkan kedudukan sebenar kerana ia berusaha untuk mengimbangi kesan kenaikan harga untuk meredakan perasaan orang.