Perbezaan Antara Hasil Semasa dan Hasil kepada Ketangkasan

Hasil Semasa vs Hasil kepada Kematangan

Bon adalah bentuk hutang keselamatan yang didagangkan di pasaran dan mempunyai banyak ciri, kematangan, tahap risiko dan pulangan. Pemegang bon biasa (pemberi pinjaman) berhak mendapat kadar faedah daripada peminjam. Faedah ini dikenali sebagai 'hasil' dan diterima oleh pemberi pinjaman bergantung pada tempoh matang dan kadar faedah yang lazim di pasaran. Artikel ini meneroka dua bentuk hasil; 'hasil semasa' dan 'yield to maturity' (YTM) dengan jelas menonjolkan perbezaan antara keduanya.

Apakah Hasil Semasa?

Hasil semasa ialah kadar faedah yang dibayar kepada pemegang bon pada tempoh semasa. Hasil semasa tidak mencerminkan nilai memegang bon sehingga kematangannya. Sebagai contoh, jika saya membeli bon dengan nilai muka $ 1000, dengan hasil 5%, dan memegangnya selama satu tahun, pada penghujung tahun saya akan menerima nilai muka $ 1000, ditambah minat saya sebanyak 5% untuk memegang bon selama setahun (dengan anggapan tiada perubahan dalam kadar faedah yang berlaku dalam tempoh ini). Hasil semasa dikira dengan membahagikan aliran tunai tahunan dengan harga pasaran; Oleh itu, turun naik harga pasaran akan memberi kesan besar kepada hasil bon semasa.

Apakah Hasil ke Kematangan (YTM)?

Yield to maturity (YTM) juga merupakan kadar faedah yang berkaitan dengan bon tetapi mencerminkan keseluruhan pulangan yang akan diterima pemegang bon sehingga tarikh matang bon. Pengiraan YTM adalah lebih rumit daripada hasil semasa kerana ia melibatkan beberapa pembolehubah seperti nilai par bon, kadar kupon, harga pasaran dan tarikh matang. YTM memberikan anggaran jumlah pulangan kepada pemegang bon, kerana sukar untuk meramalkan kadar dengan tepat di mana pembayaran kupon yang diterima oleh pemegang bon akan dilaburkan semula kerana turun naik harga pasaran. Hubungan antara harga bon dan YTM adalah hubungan songsang, dan apabila YTM meningkatkan harga bon jatuh dan sebaliknya.

Hasil Semasa vs Hasil kepada Kematangan

Hasil semasa dan YTM memberi pemegang bon idea tentang kadar pulangan yang boleh dijangkakan, jika bon dibeli. Kedua-dua bentuk kepentingan berbeza antara satu sama lain dalam hasil semasa ialah faedah yang dibayar semasa tempoh semasa, dan YTM mencerminkan jumlah pulangan kepada pemegang bon memegang bon tersebut sehingga jatuh tempo. Tidak seperti hasil semasa, YTM mengambil kira risiko pelaburan semula (kadar pelaburan semula resit kupon). Tambahan lagi, bon yang mempunyai YTM yang lebih tinggi daripada hasil semasa dikatakan menjual pada harga diskaun (apabila harga bon menurunkan kenaikan YTM) dan bon yang mempunyai YTM yang lebih rendah daripada hasil semasa akan dijual pada premium .Apabila YTM dan hasil semasa sama dengan bon dikatakan menjual pada 'par' (nilai muka).

Apa perbezaan antara Hasil dan Hasil Semasa hingga Matang ?

• Pemegang bon biasa (pemberi pinjaman) berhak mendapat kadar faedah dari peminjam. Faedah ini dikenali sebagai 'hasil' dan diterima oleh pemberi pinjaman bergantung kepada tempoh matang dan kadar faedah yang lazim di pasaran.

• Hasil semasa ialah kadar faedah yang dibayar kepada pemegang bon pada tempoh semasa. Hasil semasa tidak mencerminkan nilai memegang bon sehingga kematangan

• Hasil hingga matang (YTM) juga merupakan kadar faedah yang berkaitan dengan bon tetapi mencerminkan keseluruhan pulangan yang akan diterima pemegang bon sehingga tarikh matang bon, dan mengambil kira risiko pelaburan semula resit kupon.