Perbezaan Antara Papan Pemuka dan Kad Skor

Perbezaan Utama - Papan Pemuka dan Kad Skor

Perbezaan utama antara papan pemuka dan papan skor ialah papan pemuka merujuk kepada alat visualisasi data yang menyatukan dan memaparkan pelbagai petunjuk kewangan perniagaan termasuk metrik dan nombor pada satu skrin manakala kad skor adalah alat pengurusan prestasi yang membandingkan objektif strategik dengan hasil yang diperolehi. Kedua-dua papan pemuka dan kad skor membantu organisasi untuk menguruskan prestasi dengan mengukur kemajuan dengan objektif yang telah ditetapkan, namun tujuannya berbeza antara satu sama lain, oleh itu penting untuk memahami perbezaan antara kedua-dua.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Dashboard
3. Apakah Scorecard
4. Perbandingan Side by Side - Dashboard vs Scorecard
5. Ringkasan

Apakah itu Dashboard?

Dashboard merujuk kepada alat visualisasi data yang menyatukan dan memaparkan pelbagai penunjuk kewangan perniagaan termasuk metrik dan nombor pada satu skrin. Ini memberikan maklumat terkini tentang status semasa syarikat dan sangat khusus pengguna.

Alat ini kebanyakannya digunakan untuk menguruskan prestasi setiap jam dan harian dan biasanya digunakan oleh pengurus tahap rendah dan menengah dan pekerja yang perlu memperoleh data secara real time. Memandangkan papan pemuka menunjukkan sejumlah besar data dalam cara yang mudah, pengguna dapat memahami maklumat kuantiti yang meningkat sekilas melalui papan pemuka.

Rajah 01: Papan Pemuka adalah alat visualisasi data yang membantu membuat keputusan

Apakah Scoreboard?

Kad skor adalah alat pengurusan prestasi yang membandingkan objektif strategik dengan hasil yang diperolehi. Ini berfungsi sebagai langkah strategik untuk pengurusan puncak untuk mengukur prestasi organisasi dengan objektif. Kad skor mengambil pendekatan atas untuk mengukur keputusan berkala (setiap minggu, bulanan dan setiap tahun) terhadap objektif yang telah ditetapkan, yang membolehkan pengguna menganalisa prestasi yang diukur.

Scorecard seimbang adalah salah satu alat pengurusan yang paling banyak digunakan dengan menggunakan beberapa metrik prestasi yang disebut sebagai petunjuk prestasi utama (KPI). Scorecard seimbang menggunakan empat perspektif di mana objektif ditetapkan untuk setiap perspektif. KPI digunakan untuk mengukur sama ada matlamat dicapai atau tidak, dan sejauh mana ia direalisasikan.

- diff Perkara Tengah sebelum Jadual ->
Baki skor kad imbas Senarai KPI

Perspektif Kewangan

Keuntungan aset
 • Kecekapan aset
 • Harga pasaran sesaham
 • untuk pendapatan kecil
 • Nilai aset setiap pekerja

Perspektif Pelanggan

 • Bahagian pasaran
 • Purata jumlah jualan per pelanggan
 • Kepuasan pelanggan
 • Kesetiaan pelanggan
 • Bilangan kempen pengiklanan

Perspektif

 • Purata output produk - nisbah output pekerja
 • Pertumbuhan produktiviti pekerja
 • Kecekapan sistem maklumat
 • Bilangan pesanan eksekutif yang betul

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

 • Perbelanjaan untuk penyelidikan dan inovasi
 • kos latihan setiap pekerja
 • Indeks kepuasan pekerja
 • Perbelanjaan pemasaran bagi setiap pelanggan
 • Bilangan paten berdaftar

Gambar 02: Balanced Scorecard mempunyai empat perspektif

Apakah perbezaan di antara Papan Pemuka dan Kad Scorecard?

Dashboard vs Scorecard

Dashboard merujuk kepada alat visualisasi data yang menyatukan dan memaparkan pelbagai penunjuk kewangan perniagaan termasuk metrik dan nombor pada satu skrin. Scorecard adalah alat pengurusan prestasi yang membandingkan objektif strategik dengan hasil yang diperoleh.
Tempoh Masa
Papan Pemuka menunjukkan status syarikat pada satu masa tertentu. Scorecard menggambarkan kemajuan dari masa ke masa ke arah objektif tertentu.
Objektif
Penggunaan papan pemuka adalah sesuai untuk mencapai matlamat serta-merta. Scoreboards memberi tumpuan kepada mencapai objektif strategik jangka panjang.
Gunakan
Papan pemuka biasanya digunakan oleh pengurusan peringkat rendah dan menengah untuk membuat keputusan setiap hari. Kad skor adalah alat penting yang digunakan oleh pengurusan atasan untuk membuat keputusan strategik.

Ringkasan - Dashboard vs Kad Skor

Perbezaan antara papan pemuka dan kad skor bergantung kepada beberapa faktor seperti tujuan dan tempoh masa yang digunakan. Papan pemuka boleh digunakan untuk membuat keputusan jangka pendek yang efektif dan kad skor digunakan sebagai alat pengurusan strategik. Penggunaan papan pemuka dan scoreboards membolehkan akses kepada maklumat untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi dan berfungsi sebagai alat analisis yang berguna. Oleh itu, syarikat boleh menggunakan kedua papan pemuka dan papan skor kerana mereka tidak saling eksklusif.

Rujukan
1. Bijaksana, Lyndsay. "Lihatlah Lebih dekat Pada Kad Skor Dan Papan Pemuka. " Dashboard Insight . N. p. , n. d. Web. 16 Apr. 2017.
2. "Apakah yang dimaksudkan dengan papan pemuka perisikan perniagaan? - Definisi dari WhatIs. com. " SearchBusinessAnalytics . N. p. , n. d. Web. 16 Apr. 2017.
3. "Perspektif. " Institut Kad Scorecard. N. p. , n. d. Web. 17 Apr. 2017.
4. "Apakah kad skor prestasi? - Definisi dari WhatIs. com. " SearchBusinessAnalytics . N. p. , n. d. Web. 17 Apr. 2017.

Image Courtesy:
1. "Papan Pemuka Eksekutif" oleh CTSI-Global (CC BY 2. 0) melalui Flickr