Perbezaan Antara Hutang dan Ekuiti

Hutang vs Ekuiti | Ekuiti vs Hutang

Hutang dan ekuiti adalah kedua-dua bentuk untuk mendapatkan pembiayaan untuk aktiviti korporat dan menjalankan perniagaan sehari-hari. Hutang dan ekuiti dibezakan dari satu sama lain berdasarkan kepada ciri-ciri kewangan khusus mereka serta sumber-sumber yang berbeza dari mana diperolehi. Adalah perlu untuk membezakan antara hutang dan ekuiti kerana implikasi kewangan kepada syarikat yang memegang hutang atau ekuiti agak berbeza. Artikel berikut adalah penjelasan mengenai dua bentuk pembiayaan dan kesan yang ditimbulkan pada firma.

Ekuiti

Ekuiti biasanya diperolehi oleh organisasi melalui terbitan saham. Ekuiti adalah satu bentuk pemilikan dalam syarikat dan pemegang ekuiti dikenali sebagai 'pemilik' firma dan asetnya. Ekuiti boleh bertindak sebagai penampan keselamatan untuk firma dan firma perlu memegang ekuiti yang cukup untuk menampung hutangnya. Menggabungkan nisbah kewangan seperti nisbah hutang kepada ekuiti atau gearing, firma sepatutnya mempunyai dua ekuiti ekuiti sebagai hutang untuk mengurangkan kerugian atau pembubaran. Kelebihan kepada firma mendapatkan dana melalui ekuiti adalah bahawa tidak ada pembayaran faedah yang dibuat sebagai pemegang ekuiti juga merupakan pemilik firma. Walau bagaimanapun, kelemahannya adalah bahawa pembayaran dividen yang dibuat kepada pemegang ekuiti tidak boleh ditolak cukai.

Hutang

Hutang biasanya diperoleh melalui penjualan instrumen kewangan seperti bon dan debentur kepada pelabur atau dengan memperoleh pinjaman dan bentuk kredit lain dari institusi pemberi pinjaman. Pembiayaan hutang mungkin berkesan untuk firma yang tidak memiliki dana yang diperlukan untuk meneruskan projek. Ia boleh menawarkan syarikat-syarikat yang lebih tinggi untuk pertumbuhan. Walau bagaimanapun, hutang boleh menjadi beban kepada firma kerana faedah dan pembayaran pokok perlu dibuat kepada peminjam dan firma mungkin perlu memberi jaminan kepada pemberi pinjaman kemampuan mereka untuk membayar balik dengan menjamin keselamatan sebagai cagaran.

Apakah perbezaan antara Hutang dan Ekuiti?

Hutang dan ekuiti adalah kedua-dua bentuk kewangan yang menyediakan pembiayaan untuk perniagaan, dan jalan untuk mendapatkan kewangan tersebut biasanya berpunca dari sumber luaran. Penyedia pembiayaan ekuiti dikenali sebagai pemegang saham, sementara penyedia pembiayaan hutang dikenali sebagai pemegang debentur, pemegang bon, pemberi pinjaman dan pelabur. Perbezaan antara penyedia kewangan hutang dan pembiayaan ekuiti adalah bahawa, syarikat pembiayaan hutang seperti bank tidak ingin menjadi sebahagian daripada perniagaan anda, dan tidak ingin berkongsi risiko yang termasuk dalam kegiatan perniagaan. Walau bagaimanapun, penyedia kewangan ekuiti menjadi rakan kongsi perniagaan dengan kuasa membuat keputusan melalui hak mengundi dan berkongsi kesanggupan mengambil risiko untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi dan peluang pertumbuhan.Ia juga merupakan satu perkara penting untuk diperhatikan bahawa pembiayaan hutang lebih murah daripada pembiayaan ekuiti kerana ia melibatkan perisai cukai untuk pembayaran faedah ke atas hutang.

Secara ringkas, Hutang vs Ekuiti

• Pembiayaan ekuiti adalah satu bentuk pemilikan dalam organisasi melalui pembelian saham dalam firma. Pembekal kewangan ekuiti sanggup berkongsi dalam risiko operasi tidak seperti penyedia hutang yang hanya ingin keuntungan melalui pinjaman kewangan kepada institusi.

• Pembiayaan hutang melibatkan peminjaman dana dari institusi kewangan dan individu melalui mendapatkan pinjaman, mengeluarkan bon dan instrumen kewangan lain. Dalam mendapatkan pembiayaan hutang, sesebuah organisasi perlu membayar balik jumlah pokok bersama-sama dengan pembayaran balik faedah, yang mungkin menjadi beban kepada firma peminjam. Walau bagaimanapun, pembiayaan hutang lebih murah daripada kewangan ekuiti disebabkan oleh perisai cukai yang ada melalui pembayaran faedah.

• Firma mesti memastikan bahawa mereka mempunyai ekuiti yang mencukupi untuk mengurangkan kerugian. Dari segi nisbah gearing, firma mesti mempunyai nisbah 2: 1, di mana hutang yang dipegang hanyalah separuh daripada ekuiti dalam firma.

• Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa firma tidak boleh beroperasi semata-mata untuk sama ada ekuiti atau hutang, kerana ekuiti adalah penting untuk bertindak sebagai tulang belakang firma firma manakala pembiayaan hutang adalah penting untuk mendapatkan dana tambahan bagi pertumbuhan dan pengembangan.