Perbezaan Antara Nisbah Hutang dan Hutang ke Ekuiti

Perbezaan Utama - Nisbah Hutang vs Nisbah kepada Nisbah Ekuiti < Syarikat meneruskan pelbagai strategi pertumbuhan dan pengembangan dengan niat untuk membuat keuntungan yang lebih tinggi. Pembiayaan pilihan strategi sedemikian sering dianalisis menggunakan keperluan modal di mana syarikat boleh menggunakan ekuiti, hutang atau gabungan kedua-duanya. Majoriti syarikat cuba mengekalkan campuran hutang dan ekuiti yang sesuai untuk mendapatkan manfaat kedua-duanya. Perbezaan utama antara nisbah hutang dan hutang kepada nisbah ekuiti ialah manakala nisbah hutang

mengukur jumlah hutang sebagai sebahagian daripada aset, nisbah hutang kepada ekuiti mengira jumlah hutang syarikat berbanding modal yang diberikan oleh pemegang saham . KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama

2. Apakah Nisbah Hutang
3. Apakah Nisbah Hutang kepada Ekuiti
4. Perbandingan Side by Side - Nisbah Hutang vs Nisbah kepada Nisbah Ekuiti
5. Ringkasan
Apakah Nisbah Hutang
Nisbah Hutang adalah ukuran leverage syarikat. Leverage adalah jumlah hutang yang dipinjam akibat keputusan pembiayaan dan pelaburan. Ini memberikan tafsiran mengenai berapa bahagian aset dibiayai menggunakan hutang. Lebih tinggi komponen hutang, lebih tinggi risiko kewangan yang dihadapi oleh syarikat. Nisbah ini juga dirujuk sebagai nisbah hutang kepada aset dan dikira seperti berikut.

Nisbah Hutang = Jumlah Hutang / Jumlah Aset * 100

Jumlah Hutang

Ini terdiri daripada hutang jangka pendek dan jangka panjang

Hutang jangka pendek

liabiliti yang perlu dibayar dalam tempoh satu tahun

E. g. Akaun yang perlu dibayar, faedah yang perlu dibayar, pendapatan tidak diperolehi

Hutang jangka panjang

Liabiliti jangka panjang akan dibayar dalam tempoh melebihi satu tahun

E. g. Pinjaman bank, cukai pendapatan tertunda, bon gadai janji

Jumlah Aset

Jumlah aset terdiri daripada aset jangka pendek dan jangka panjang.

Aset Jangka Pendek

Secara amnya dirujuk kepada aset semasa, ini boleh ditukar kepada tunai dalam tempoh satu tahun.

E. g. Akaun belum terima, prabayar, inventori

Aset Jangka Panjang

Ini adalah aset bukan semasa yang tidak dijangka akan ditukar kepada tunai dalam tempoh satu tahun

E. g. Tanah, bangunan, jentera

Kelebihan Pembiayaan Hutang

Memberikan kadar faedah yang lebih rendah

Kadar faedah yang perlu dibayar pada hutang biasanya lebih rendah berbanding pulangan yang dijangka oleh pemegang saham ekuiti.

Elakkan ketergantungan pada pembiayaan ekuiti

Pembiayaan ekuiti adalah mahal berbanding dengan pembiayaan hutang kerana simpanan cukai boleh dibuat atas hutang manakala ekuiti adalah cukai yang perlu dibayar

Kekurangan Pembiayaan Hutang

Keutamaan pelabur untuk syarikat berorientasikan rendah

Banyak syarikat telah diisytiharkan muflis kerana sejumlah besar hutang yang telah mereka ambil termasuk beberapa syarikat paling popular di dunia seperti Enron, Lehman Brothers dan WorldCom. Oleh kerana risiko hutang tinggi berisiko tinggi, pelabur mungkin teragak-agak untuk melabur dalam syarikat tersebut

Sekatan dalam mendapatkan pembiayaan

Bank memberikan perhatian khusus kepada nisbah hutang sedia ada sebelum memberikan pinjaman baru kerana mereka mungkin mempunyai dasar tidak memberi pinjaman kepada firma yang melebihi peratusan tertentu leverage.

Apakah Nisbah Hutang kepada Ekuiti

Nisbah hutang kepada ekuiti adalah nisbah yang digunakan untuk mengukur leverage kewangan syarikat, dikira dengan membahagikan jumlah liabiliti syarikat oleh ekuiti pemegang sahamnya. Ini biasanya dirujuk sebagai '

nisbah gear

'. Nisbah D / E menunjukkan berapa banyak hutang syarikat menggunakan untuk membiayai asetnya, berbanding dengan nilai yang diwakili dalam ekuiti pemegang saham. Ini boleh dikira sebagai, Nisbah Hutang kepada Ekuiti = Jumlah Hutang / Jumlah Ekuiti * 100 Jumlah ekuiti adalah perbezaan antara jumlah aset dan jumlah liabiliti

Nisbah hutang kepada ekuiti perlu dikekalkan pada kadar yang dikehendaki , bermakna terdapatnya campuran hutang dan ekuiti yang sesuai. Tidak ada nisbah ideal kerana ini sering berbeza bergantung pada dasar syarikat dan piawaian industri.

  • E. g. Syarikat boleh memutuskan untuk mengekalkan Hutang ke nisbah ekuiti 40: 60. Ini bermakna 40% daripada struktur modal akan dibiayai melalui pinjaman manakala 60% yang lain akan terdiri daripada ekuiti.

Secara umum, lebih tinggi kadar hutang; lebih tinggi risiko; oleh itu, jumlah hutang diputuskan oleh profil risiko syarikat. Perniagaan yang bersemangat untuk mengambil lebih banyak risiko mungkin menggunakan kewangan hutang berbanding organisasi yang menolak risiko. Selanjutnya, syarikat-syarikat yang mengejar pertumbuhan dan strategi pengembangan yang tinggi juga lebih memilih meminjam lebih banyak untuk membiayai pertumbuhan mereka dalam tempoh yang agak singkat.

Rajah_1: Membandingkan Nisbah Hutang dan Hutang ke Ekuiti Nisbah boleh menunjukkan sumbangan yang berasingan daripada aset dan ekuiti untuk menutup hutang

Apakah perbezaan antara Nisbah Hutang dan Nisbah Hutang ke Ekuiti?

Nisbah Hutang vs Hutang ke Nisbah Ekuiti

Nisbah Hutang mengukur hutang sebagai peratusan daripada jumlah aset.

Nisbah Hutang kepada Ekuiti mengukur hutang sebagai peratusan daripada jumlah ekuiti.

Asas Nisbah Hutang mempertimbangkan berapa banyak modal yang datang dalam bentuk pinjaman.
Nisbah Hutang kepada Ekuiti menunjukkan sejauh mana ekuiti tersedia untuk menampung liabiliti semasa dan bukan semasa. Nisbah Hutang Ekuiti = Jumlah hutang / Jumlah ekuiti * 100
Tafsiran Nisbah Hutang sering ditafsirkan sebagai nisbah leverage .
Nisbah Hutang kepada Ekuiti sering ditafsirkan sebagai nisbah gear.

Ringkasan - Nisbah Hutang dan Hutang kepada Nisbah Ekuiti

Perbezaan antara nisbah hutang dan nisbah hutang kepada ekuiti bergantung terutamanya kepada asas aset atau asas ekuiti digunakan untuk mengira bahagian hutang. Kedua-dua nisbah ini terjejas oleh piawaian industri di mana ia adalah normal untuk mempunyai hutang ketara dalam sesetengah industri. Sektor kewangan dan industri intensif modal seperti aeroangkasa dan pembinaan biasanya syarikat yang sangat berorientasikan.

Rujukan:
1. "Apakah perbezaan antara nisbah gearing dengan nisbah hutang kepada ekuiti? " Investopedia

. N. p. , 16 Dis 2014. Web. 16 Feb. 2017.

2. Gallo, Amy. "Penyegar Nisbah Hutang-ke-Ekuiti. "

Ulasan Perniagaan Harvard
. N. p. , 13 Julai 2015. Web. 16 Feb. 2017. 3. Thakur, Arun. "Top 10 syarikat terkenal yang muflis. " TopYaps
. N. p. , 02 Jan. 2013. Web. 16 Feb. 2017. 4. "Nisbah Hutang / Ekuiti. " Investopedia
. N. p. , 29 Sept. 2015. Web. 16 Feb. 2017. 5. Saint-Leger, Randolf. "Apa Industri Biasanya Mempunyai Nisbah Hutang-ke-Ekuiti Tertinggi? " Penganggaran Wang
. N. p. , n. d. Web. 17 Feb. 2017. Image Courtesy: 6. "Nisbah hutang kepada aset dan carta nisbah hutang ke ekuiti" oleh PROU. S. Jabatan Pertanian (CC BY 2. 0) melalui Flickr