Perbezaan Antara Delegasi dan Desentralisasi

Perbezaan Utama - Perwakilan vs desentralisasi

Perwakilan dan desentralisasi biasanya menggunakan konsep pengurusan oleh organisasi untuk mengurus operasi perniagaan dengan berkesan. Apabila sebuah syarikat berkembang, ia menjadi sukar untuk dikendalikan. Oleh itu, delegasi dan desentralisasi diperlukan untuk memastikan kelancaran tugas. Perbezaan utama antara delegasi dan desentralisasi ialah delegasi merujuk kepada penugasan tanggungjawab atau wewenang kepada seorang bawahan oleh seorang pengurus untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sedangkan desentralisasi merujuk kepada pemindahan kuasa membuat keputusan dan penyerahan akauntabiliti dan tanggungjawab untuk semua peringkat pengurusan.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Perwakilan
3. Apakah itu Desentralisasi
4. Perbandingan Side by Side - Delegasi vs Decentralization
5. Ringkasan

Apakah Perwakilan?

Perwakilan merujuk kepada tanggungjawab dan wewenang kepada seorang bawahan oleh seorang pengurus untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Perwakilan adalah penting untuk menjalankan aktiviti harian dalam organisasi dengan melengkapkan tugas dengan tepat pada masanya. Delegasi dilakukan oleh pengurusan atasan, dan ini adalah amalan yang dilihat dalam semua jenis organisasi. Pengurus harus menilai dengan jelas prestasi prestasi bawahan mereka sebelum mendelegasikan tanggungjawab kepada mereka, dan ini berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepada para pengurus terhadap pekerja.

Kelebihan Perwakilan

  • Memotivasi pekerja

Perwakilan membawa kepada motivasi di kalangan pekerja kerana mereka diberi tanggungjawab dan dengan itu merasa dihargai.

  • Meningkatkan semangat berpasukan

Keupayaan kerja pasukan bertambah baik, dan pekerja mempelajari kemahiran baru melalui bekerja dengan rakan sebaya.

  • Pengurus boleh memberi tumpuan kepada membuat keputusan penting

Dengan delegasi yang tepat, pengurus mempunyai lebih banyak masa untuk membuat keputusan tanpa memantau dengan teliti semua tugas yang dilakukan oleh pasukan.

Kekurangan Perwakilan

  • Beban kerja yang meningkat

Perwakilan boleh menyebabkan tanggungjawab utama untuk pekerja yang kadang-kadang tidak dapat diurus. Ini mungkin menjadi punca tekanan, oleh itu tidak puas hati.

  • Risiko tidak berprestasi

Sekali tugas diberikan, tidak ada jaminan bahawa pekerja akan komited sepenuhnya kepada prestasi, di mana pengurus perlu mengawasi penyeliaan

Gambar 1: Perwakilan bergantung pada sifat struktur organisasi

Apakah itu Desentralisasi?

Decentralization ialah pemindahan kuasa membuat keputusan dan penugasan akauntabiliti dan tanggungjawab untuk semua peringkat pengurusan. Ini juga merupakan satu bentuk delegasi di mana pihak berkuasa dibahagikan di kalangan semua peringkat pengurusan. Menurut konsep pengurusan ini, peningkatan autonomi diberikan kepada pengurus jabatan di mana mereka bertanggungjawab terhadap tindakan jabatan masing-masing dan bertanggungjawab kepada pengurusan atasan.

Kelebihan desentralisasi

  • Membuat keputusan lebih cepat

Organisasi yang terdesentralisasi mempunyai rantaian perintah yang lebih pendek. Oleh itu, keputusan boleh dibuat dengan pantas.

  • Memotivasi pekerja peringkat rendah

Sejak delegasi tanggungjawab dilakukan di semua peringkat, pekerja peringkat rendah berpuas hati dengan pekerjaan mereka.

  • Membenarkan penyesuaian

Oleh kerana pengurusan puncak tidak terlibat dalam semua keputusan taktikal, pengurus jabatan / daerah boleh membuat keputusan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Ini amat penting dalam organisasi berskala besar yang beroperasi di banyak negara di bawah pelbagai keadaan ekonomi, sosial dan politik.

Kekurangan desentralisasi

  • Kehilangan kawalan

Oleh kerana tahap delegasi yang tinggi, sangat sukar untuk mengekalkan kawalan.

  • Kesukaran mengekalkan piawaian global

Oleh kerana peraturan dan peraturan dibuat bersifat fleksibel untuk memenuhi pasaran yang berlainan, standard global sukar dikekalkan.

Apakah perbezaan antara Delegasi dan Desentralisasi?

Delegasi vs desentralisasi

Perwakilan merujuk kepada penugasan tanggungjawab atau kuasa kepada seorang bawahan oleh seorang pengurus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Decentralization adalah pemindahan kuasa membuat keputusan dan penugasan akauntabiliti dan tanggungjawab untuk semua peringkat pengurusan.
Penggunaan
Perwakilan boleh dilihat dalam semua jenis organisasi. Decentralization biasanya diamalkan dalam organisasi berskala besar.
Otonomi
Delegasi membenarkan kurang otonomi untuk orang bawahan. Orang bawahan berhak mendapat autonomi besar di bawah desentralisasi.
Akauntabiliti
Pengurusan atasan bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil oleh bawahan. Ketua Jabatan bertanggungjawab atas tindakan jabatan masing-masing.

Ringkasan- Perwakilan vs desentralisasi

Perbezaan antara delegasi dan desentralisasi terutamanya bergantung pada sejauh mana kuasa pengambilan keputusan diberikan. Apabila pengurus memberikan tanggungjawab untuk orang bawahan, ia dirujuk sebagai delegasi. Desentralisasi adalah bentuk perwakilan yang dilanjutkan dimana kuasa pengambilan keputusan diberikan untuk semua peringkat pengurusan. Oleh itu, desentralisasi juga boleh ditafsirkan sebagai koleksi delegasi. Walaupun kedua-dua pendekatan mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan seperti yang dinyatakan di atas, hasil yang berkesan dapat dicapai apabila garis panduan yang jelas diberikan kepada pekerja mengenai tahap tanggungjawab dan kewibawaan mereka.

Rujukan:
1. "Panduan Kajian Pengurusan MSG. "Perwakilan dan Desentralisasi. N. p. , n. d. Web. 03 Apr 2017.
2. Maham Nasim Ikut. "Pengurusan & kepimpinan. "SlideShare LinkedIn. N. p. , 22 Jun 2012. Web. 03 Apr 2017.
3. "Struktur Perniagaan Syarikat yang terdesentralisasi. "Chron. com. Chron. com, 28 Ogos 2011. Web. 03 Apr 2017.
4. "Panduan Kajian Pengurusan MSG. "Perwakilan Pihak Berkuasa - Makna, Pentingnya, PPT. N. p. , n. d. Web. 03 Apr 2017.