Perbezaan Antara Delegasi dan Pemberdayaan

Delegasi vs Pemberdayaan

Perwakilan dan pemberdayaan adalah konsep penting dalam pengurusan para pemimpin dan pengurus. Ini adalah alat di tangan para pengurus yang mesti menggunakan dengan bijak untuk mencapai matlamat organisasi sambil memotivasi pekerja untuk mencapai produktiviti yang lebih baik dan lebih baik. Kami tahu bahawa untuk mewakilkan adalah untuk memperuntukkan tugas kepada pekerja yang memberitahu mereka apa yang perlu dilakukan dan dengan cara apa. Sebaliknya, pemberdayaan merujuk kepada tindakan memberi kuasa membuat keputusan kepada pekerja yang membuat mereka bertanggungjawab dan bertanggungjawab. Terdapat banyak lagi perbezaan antara kedua-dua konsep pemberdayaan dan delegasi yang akan dibincangkan dalam artikel ini.

Apa itu Delegasi?

Apabila seorang pengurus memberikan tugas kepada orang bawahan yang meminta mereka menyelesaikannya sesuai arahan dan batas waktu, dia sepatutnya mendelegasikan otoritas pada tahap yang berbeda. Pekerja dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan kepada mereka. Perwakilan kuasa dan otoritas adalah biasa dalam semua situasi dan keadaan walaupun dalam konteks suatu organisasi yang delegasi menjadi alat di tangan para manajer untuk mencapai tujuan organisasi terbaik.

Jika anda melihat kamus, perbuatan delegasi dalam bentuk kata kerja merujuk kepada proses memberikan kuasa kepada pekerja yang mempercayakan mereka dengan tugas. Perasaan yang wujud dalam delegasi adalah perintah atau apa yang diharapkan pengurus membentuk bawahan. Delegasi semata-mata terfikir dari segi manfaat organisasi tanpa apa-apa di dalamnya untuk motivasi pekerja atau perubahan tingkah laku positif. Perlu diingatkan bahawa delegasi pihak berkuasa juga melibatkan delegasi protokol kerana selalu terdapat satu set petunjuk atau garis panduan yang sesuai dengan tugas yang harus dilakukan oleh karyawan.

Apa itu Pemberdayaan?

Pemberdayaan adalah istilah yang menjadi sangat biasa pada hari ini dengan akhbar-akhbar yang menggunakan perkataan dalam artikel dan rancangan bercakap di TV yang mempunyai ahli panel bercakap tentang keperluan untuk memperkuat bahagian-bahagian mundur dan tertindas masyarakat. Pemberdayaan merujuk kepada proses memberi orang lebih banyak kawalan ke atas situasi dan kehidupan mereka. Dalam persediaan organisasi semata-mata, memperkasakan pekerja menunjukkan kepercayaan dan kepercayaan kepada mereka sambil memberi mereka tanggungjawab.

Pemberdayaan dipercayai memotivasi pekerja kerana mereka merasa lebih dalam mengawal keadaan. Apabila bos membuat seseorang yang bertanggungjawab ke atas jabatan dan membolehkannya menjalankannya sebagaimana yang difikirkannya patut, ia dilihat bahawa pekerja mempunyai keyakinan yang lebih tinggi dan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada apabila dia diwakilkan pihak berkuasa dan diminta untuk menjalankan jabatan itu mengikut peraturan yang ditetapkan dan protokol.

Pemberdayaan adalah proses yang menunjukkan penghormatan kepada pekerja yang meletakkan kepercayaan dalam kebolehan mereka. Walaupun matlamat organisasi kekal sebagai hasil akhir, minat pekerja digunakan sebagai cara untuk mencapai keputusan ini.

Apakah perbezaan antara Delegasi dan Pemberdayaan?

• Untuk mencapai matlamat organisasi, menggunakan pekerja, para pengurus dapat menggunakan baik delegasi atau pemberdayaan

• Sementara delegasi adalah semua tentang menggunakan karyawan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, pemberdayaan berusaha membuat karyawan merasa penting kerana ia merupakan satu proses yang mempercayai kepakaran para pekerja

• Sesetengah pengurus takut dengan hakisan hakisan, sebab mereka menggunakan delegasi atas pemberdayaan

• Hari-hari ini terdapat banyak pembahasan tentang pemberdayaan sebagai bermaksud untuk memupuk keyakinan terhadap pekerja dan meningkatkan produktiviti mereka