Perbezaan Antara Susut Nilai dan Susut Nilai Terkumpul

Susut nilai vs Susut Nilai terkumpul

Syarikat menggunakan susutnilai dan terkumpul susut nilai untuk merekodkan nilai aset dan perbelanjaan dengan betul kerana aset tersebut digunakan. Melihat secara terperinci ini akan dapat memahami cara mereka bekerja.

Apakah Susutnilai?

Susut nilai adalah istilah perakaunan yang membantu syarikat merekodkan nilai pengurangan aset (eg bangunan, perabot & kelengkapan, kelengkapan dan sebagainya) yang digunakan. Walaupun aset dibeli susut nilai hanya boleh dikira dari sudut mereka digunakan dalam perniagaan; i. e, susut nilai dikira dari masa aset digunakan / diletakkan untuk perkhidmatan. Juga, susut nilai direkodkan secara berkala. Oleh itu, kos diperuntukkan secara berkala sebagai nilai hilang disebabkan oleh penggunaan, dan ini diambil sebagai perbelanjaan untuk tempoh tersebut, yang memberi kesan kepada pendapatan bersih perniagaan. Susutnilai dikira mengambil kos aset, hayat berguna dijangka aset, nilai sisa aset dan peratusan jika perlu. Terdapat kaedah yang berbeza untuk mengira jumlah susut nilai. Kedua-dua kaedah utama yang digunakan ialah penyusutan Lurus Line dan kaedah baki Penurunan / mengurangkan kaedah baki. Susut nilai garis lurus menjadi teknik paling mudah dan paling sering digunakan mengira susut nilai dengan mengambil nilai aset selepas menolak nilai sisa (nilai masa depan) dan membahagikan jumlah yang sama untuk diambil sepanjang hayat berguna aset tersebut. Kaedah baki yang semakin menurun caj jumlah yang lebih tinggi pada tempoh awal hayat aset.

Apakah Susut Nilai Terkumpul?

Melalui susutnilai terkumpul, nilai aset dalam kunci kira-kira dikurangkan untuk menunjukkan kesan kehilangan nilai disebabkan penggunaan. E. g. Sekiranya kita mempunyai peralatan (aset) yang mempunyai kos asal $ 1, 000 dan nilai residual atau nilai resalable dalam masa 3 tahun akan menjadi $ 400. Oleh itu syarikat perlu menanggung $ 600 sebagai kerugian yang akan tersebar di 3 tahun. Jika syarikat tidak merekod sebarang susutnilai semasa penggunaan aset di dalam syarikat itu maka kerugian penuh pada akhir 3 tahun akan dicatatkan pada tahun itu yang tidak akan menunjukkan gambaran yang betul kepada para pemegang sahamnya, memakai aset dan Lusuh tidak dipertanggungjawabkan pada saat ia berada di dalam perusahaan. Pada tahun pertama, susut nilai akan (jika menggunakan garis lurus) $ 200, dan pada tahun ke-2, susut nilai $ 200 dan terkumpul susut nilai $ 400 akan direkodkan. Oleh itu, susut nilai terkumpul sebanyak $ 600 untuk peralatan tersebut hendaklah diambilkira selama 3 tahun. Oleh itu, setiap tahun nilai aset akan ditunjukkan memotong nilai untuk memakai & pemedih mata / penggunaan.

Apakah perbezaan di antara susutnilai dan susut nilai terkumpul?

Walau bagaimanapun, kedua-duanya adalah berkaitan dengan pengurangan nilai aset, perbezaan wujud di antara keduanya.

• Susut nilai dicatatkan sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan manakala susut nilai terkumpul dinyatakan dalam lembaran imbangan.

• Susut nilai adalah pengurangan nilai aset untuk tempoh semasa, manakala susut nilai terkumpul adalah penambahan semua susut nilai (terkumpul) yang direkodkan sehingga masa itu (contohnya penyusutan sebanyak $ 200 untuk setiap tahun, manakala terkumpul susut nilai untuk tahun ke-2 adalah $ 400 dan $ 600 untuk tahun kedua dan sebagainya).

Kesimpulan

Seperti yang digambarkan di atas, susut nilai terkumpul terkumpul susut nilai aset dari masa kegunaan. Susutnilai adalah akaun pada penyata pendapatan yang ditutup pada setiap tempoh perakaunan, manakala terkumpul susut nilai adalah pada kunci kira-kira yang tetap sehingga aset dilupuskan / dijual.