Perbezaan Antara Aliran Tunai Langsung dan Tidak Langsung

Perbezaan Utama - Aliran Tunai Langsung Langsung

Aliran tunai langsung dan tidak langsung adalah dua kaedah untuk mencapai aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi dalam penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai terdiri daripada tiga bahagian utama: aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi, aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan dan aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan. Perbezaan utama antara kaedah aliran tunai langsung dan tidak langsung adalah kaedah aliran tunai langsung menyenaraikan semua penerimaan dan pembayaran tunai operasi utama bagi tahun perakaunan dengan sumber manakala kaedah aliran tunai tidak langsung menyesuaikan pendapatan bersih untuk perubahan dalam akaun kira-kira untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti operasi . IASB (Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa) memberikan kebebasan untuk organisasi memilih kaedah langsung atau tidak langsung untuk mengira aliran tunai bersih dari operasi.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Aliran Tunai Langsung
3. Apakah Aliran Tunai Tidak Langsung
4. Perbandingan Side by Side - Langsung vs Aliran Tunai Tidak Langsung
5. Ringkasan

Apakah Aliran Tunai Langsung?

Kaedah aliran tunai langsung menyenaraikan semua resit dan pembayaran tunai operasi utama untuk tahun perakaunan oleh sumber. Dalam erti kata lain, ia menyenaraikan bagaimana aliran masuk tunai timbul dan bagaimana aliran keluar tunai dibayar. Selepas semua sumber disenaraikan, perbezaan antara aliran masuk tunai dan aliran keluar menjadi sama dengan aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi.

E. g. Syarikat ADP menyediakan penyata aliran tunai menggunakan kaedah langsung

Pengkategorian ini amat berguna kerana ia menyenaraikan semua sumber aliran masuk dan aliran keluar tunai. Bagaimanapun, sukar untuk diadaptasi oleh syarikat berskala besar kerana mereka mempunyai sejumlah sumber kewangan. Oleh kerana masa yang digunakan dalam penyediaannya, kaedah aliran tunai langsung jarang digunakan.

Apakah Aliran Tunai Tidak Langsung?

Kaedah aliran tunai tidak langsung menyesuaikan pendapatan bersih bagi perubahan dalam akaun kira-kira untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti operasi. Di sini, perubahan dalam akaun aset dan liabiliti yang mempengaruhi baki tunai pada tahun kewangan ditambah atau ditolak dari keuntungan bersih sebelum cukai.

E. g. Syarikat GHI menyediakan penyata aliran tunai menggunakan kaedah tidak langsung

Syarikat cenderung memilih kaedah aliran tunai tidak langsung kepada kaedah langsung kerana kaedah ini menggunakan maklumat yang tersedia dari penyata pendapatan dan kunci kira-kira.Oleh itu, masa yang digunakan untuk menyediakan penyata aliran tunai menggunakan kaedah ini jauh lebih rendah berbanding dengan kaedah langsung. Oleh itu, kaedah tidak langsung digunakan secara meluas oleh banyak syarikat.

Apakah perbezaan antara Aliran Tunai Langsung dan Tidak Langsung?

Langsung vs Aliran Tunai Tidak Langsung

Kaedah aliran tunai langsung menyenaraikan semua penerimaan dan pembayaran tunai operasi utama untuk tahun perakaunan oleh sumber. Kaedah aliran tunai tidak langsung menyesuaikan pendapatan bersih bagi perubahan dalam akaun kira-kira untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti operasi.
Penyelarasan Pendapatan Bersih
Di bawah kaedah langsung, pendapatan bersih tidak didamaikan dengan aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi. Di bawah kaedah tidak langsung, pendapatan bersih diselaraskan dengan aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi.
Penggunaan
Penggunaan kaedah aliran tunai langsung tidak banyak digunakan oleh syarikat. Kaedah aliran tunai tidak langsung adalah popular dan digunakan secara meluas dalam penyediaan penyata aliran tunai.

Ringkasan - Aliran Tunai Langsung vs Aliran Tunai Tidak Langsung

Perbezaan antara aliran tunai langsung dan kaedah aliran tunai tidak langsung bergantung kepada cara aliran tunai bersih dicapai. Aliran tunai bersih yang terhasil di bawah kedua-dua kaedah adalah serupa; Walau bagaimanapun, kaedah tidak langsung lebih disukai oleh banyak syarikat kerana sifat kurang rumitnya. Kaedah pengiraan aliran tunai bersih dari aktiviti pelaburan dan pembiayaan tetap sama tanpa mengira kaedah langsung atau tidak langsung digunakan.

Rujukan
1. "Penyata Kaedah Langsung Aliran Tunai | Format | Contoh. "Kursus Perakaunan Saya. N. p. , n. d. Web. 10 Mei 2017..
2. "IAS Plus. "Penyata aliran tunai: Perbezaan utama antara U. S. GAAP dan IFRS. N. p. , 28 Julai 2014. Web. 10 Mei 2017..
3. "Penyata Aliran Tunai Kaedah Tidak Langsung | Format | Contoh. "Kursus Perakaunan Saya. N. p. , n. d. Web. 10 Mei 2017..

Image Courtesy:
1. "Aliran Tunai" (CC BY-SA 3. 0) melalui Galeri Blue Diamond