Perbezaan Antara Hasil Dividen dan Dividen

Perbezaan Utama - Dividen vs Hasil Dividen

Perbezaan utama antara dividen dan hasil dividen ialah dividen adalah pulangan yang dibayar untuk pemilikan saham dalam syarikat manakala hasil dividen adalah jumlah dividen yang dibayar oleh syarikat sebagai sebahagian daripada harga sahamnya. Pelabur membeli saham dalam syarikat dengan jangkaan pulangan menerusi kenaikan harga saham dan dividen. Sumbangan dividen bagi setiap saham dan hasil dividen adalah penting untuk mengekalkan pemegang saham sedia ada serta menarik pelabur baru.

KANDUNGAN
1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Dividen
3. Apakah Hasil Dividen
4. Perbandingan Side by Side - Dividen vs Hasil Dividen
5. Ringkasan

Apakah Dividen?

Dividen ditakrifkan sebagai pulangan yang dibayar untuk pemilikan saham dalam syarikat. Pembayaran dividen boleh mengambil dua bentuk utama yang dikenali sebagai dividen tunai dan dividen saham.

Dividen Tunai

Dividen tunai dibayar daripada pendapatan bersih dan disukai oleh banyak pemegang saham kerana ia menyediakan aliran pendapatan yang stabil. Dividen tunai dikenakan cukai sebagai pendapatan sebaik sahaja ia diterima oleh pemegang saham. Di sini, dividen akan dibayar berdasarkan bilangan saham yang dipegang oleh para pemegang saham.

E. g. Syarikat DGH mengisytiharkan dividen tunai sebanyak $ 0. 65 setiap saham. Pemegang Saham B pada masa ini memegang 3, 200 saham dalam DGH, maka akan menerima dividen sebesar $ 2, 080.

Dividen bagi setiap Saham (DPS) adalah nisbah pelabur penting yang pemegang kepentingan prihatin, yang mengira jumlah dividen yang diisytiharkan untuk saham-saham terkumpul. Dividen sesaham dikira seperti berikut.

Dividen per Saham = Jumlah Dividen / Bilangan Saham Dijelaskan

Dividen Saham

Dividen saham, juga disebut sebagai 'dividen skip ', melibatkan peruntukan saham tambahan kepada para pemegang saham yang sedia ada berdasarkan perkadaran pegangan saham semasa. Ini biasanya dilakukan apabila syarikat membuat kerugian dalam tahun kewangan semasa, oleh itu tidak mempunyai dana untuk diagihkan sebagai dividen, atau semata-mata kerana syarikat itu ingin melabur semula semua keuntungan dalam perniagaan tanpa menimbulkan aliran keluar tunai. E. g. Syarikat AVC mengisytiharkan dividen saham di mana pemegang saham akan menerima satu bahagian tambahan bagi setiap 5 saham yang dipegang. Pemegang saham H kini memegang 4000 saham dalam AVC, dengan itu akan menerima 800 saham tambahan berikutan dividen saham.

Dividen dibayar untuk kedua-dua saham biasa dan keutamaan, sementara struktur pembayaran sering berbeza antara kedua-duanya. Para pemegang saham keutamaan menerima dividen sebelum pemegang saham biasa dan jika mereka tidak dibayar dividen dalam tahun kewangan tertentu, dividen tersebut akan dibayar oleh syarikat pada tahun berikutnya yang akan datang. Jenis dividen ini dinamakan sebagai 'dividen preference kumulatif'.

Rajah 01: Dividen adalah pulangan untuk memegang saham dalam syarikat

Apa itu Hasil Dividen?

Hasil dividen ialah nisbah kewangan yang menunjukkan jumlah dividen yang dibayar oleh syarikat sebagai sebahagian daripada harga sahamnya. Hasil Dividen dikira menggunakan formula di bawah dan dinyatakan sebagai peratusan.

Hasil Dividen = Dividen sesaham / Harga sesaham * 100

Terdapat dua jenis utama hasil dividen, iaitu hasil dividen yang menguntungkan dan hasil dividen hadapan.

Trailing Dividend yield

Hasil dividen trailing menunjukkan pembayaran dividen sebenar syarikat berbanding dengan harga sahamnya berbanding tahun kewangan sebelumnya. Apabila pembayaran dividen masa depan sukar untuk diramal, trailing dividend yield menjadi nilai yang stabil.

Hasil Dividen Hadapan

Hasil dividen maju memberikan anggaran dividen setahun yang dinyatakan sebagai peratusan harga saham semasa. Apabila pembayaran dividen masa depan diramalkan, penggunaan hasil dividen ke hadapan menjadi lebih baik.

Hasil dividen yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat itu membayar dividen yang tinggi. Ini sering dilihat sebagai amalan positif oleh pemegang saham majoriti. Walau bagaimanapun, jika dividen yang tinggi dikekalkan selama bertahun-tahun, ini menunjukkan bahawa jumlah dana yang dilaburkan semula dalam syarikat kurang. Ini, seterusnya, memberi isyarat bahawa syarikat itu tidak mempunyai pilihan pelaburan yang mencukupi.

Apakah perbezaan antara Hasil Dividen dan Dividen?

- diff Artikel Tengah sebelum Jadual ->

Dividen vs Hasil Dividen

Dividen ditakrifkan sebagai pulangan yang dibayar untuk pemilikan saham dalam syarikat.

Hasil dividen menandakan jumlah dividen yang dibayar oleh syarikat sebagai sebahagian daripada harga sahamnya. Nisbah
Dividen sesaham dikira sebagai (Jumlah dividen / Bilangan Saham Dijangka).
Hasil dividen dikira sebagai (Dividen per Saham / Harga bagi setiap Saham * 100). Jenis
Dividen boleh sama ada dividen tunai atau dividen saham.
Hasil dividen trailing dan hasil dividen hadapan adalah dua jenis hasil dividen. Ketergantungan
Jumlah dividen yang dibayar bergantung kepada jumlah pendapatan bersih yang dibuat dalam tahun kewangan.
Hasil dividen bergantung kepada jumlah dividen yang dibayar dan harga saham. Ringkasan - Dividen vs Hasil Dividen

Hasil dividen dan dividen didasarkan pada konsep yang sama; perbezaan antara dividen dan hasil dividen ialah dividen adalah pulangan dibayar untuk pemilikan saham dan dikira oleh dividen sesaham manakala hasil dividen menunjukkan berapa dividen dibayar sebagai sebahagian daripada harga saham.Banyak syarikat cuba mengekalkan dividen yang stabil dengan trend menaik kerana pemegang saham majoriti tidak menyukai dividen yang tidak menentu. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, pemegang saham juga mungkin mendakwa bahawa mereka lebih memilih syarikat untuk meneruskan lebih banyak peluang pelaburan, oleh itu sanggup mendapatkan dividen terhad dalam tahun-tahun tertentu.

Rujukan:

1. "Dividen Per Saham - DPS. "Investopedia. N. p. , 16 Mac 2008. Web. 09 April 2017.
2. Ross, Sean. "Apakah perbezaan antara hasil dan dividen? "Investopedia. N. p. , 13 Jan 2015. Web. 10 Apr. 2017.
3. "Dividen Saham vs Dividen Tunai - Buku Teks Buka Boundless. "Tanpa batas. Tanpa batas, 26 Mei 2016. Web. 10 Apr. 2017.
Image Courtesy:

1. "Carta Dividen Keretapi Lehigh Valley" Oleh JimIrwin - Kerja sendiri (CC BY-SA 3. 0) melalui Wikimedia Commons