Perbezaan Antara Wang Earnest dan Deposit Keselamatan

Earnest Money vs Deposit Keselamatan

Earnest Money dan Deposit Keselamatan adalah dua syarat yang harus difahami dengan perbezaan. Wang yang diperolehi adalah sesuatu yang hampir menjanjikan tetapi sedikit berbeza daripadanya. Wang yang diperoleh adalah berdasarkan iman. Oleh itu, ia tidak sekuat ikrar. Dalam erti kata lain, boleh dikatakan bahawa wang yang sungguh-sungguh adalah berdasarkan jaminan manakala jaminan adalah berdasarkan keselamatan.

Earnest money memerlukan pemahaman yang sempurna antara pemberi dan peminjam. Deposit keselamatan diperlukan kebanyakannya oleh pemberi sewa pangsapuri dan kedai-kedai komersial. Ini adalah untuk melindungi pangsapuri atau tempat komersilnya daripada penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima. Banyak pertikaian dan kes-kes litigasi yang dilihat dalam kes deposit keselamatan yang dikehendaki oleh pemilik tanah kediaman.

Perbandaran telah menyelamatkan tuan-tuan tanah dengan membenarkan mereka menahan deposit keselamatan yang dilaksanakan oleh penyewa walaupun selepas mereka mengosongkan premis itu. Dalam kes litigasi, majlis perbandaran telah membenarkan penyewa juga menikmati faedah atas deposit keselamatan daripada tuan-tuan tanah.

Earnest money diberikan dengan iman dan tidak ada niat untuk perniagaan di dalamnya sedangkan deposit keselamatan dikumpulkan dengan motif perniagaan. Ini adalah salah satu perbezaan utama antara wang sungguh-sungguh dan deposit keselamatan. Terdapat alasan pergantungan dalam kes deposit keselamatan sedangkan tidak ada alasan pergantungan dalam hal uang yang bersungguh-sungguh. Pemberi pinjaman hanya akan memperlihatkan keyakinan kepada penerima dalam hal uang yang sungguh-sungguh.

Pihak yang membuat bayaran pendahuluan dalam hal deposit keselamatan tidak berhak untuk menuntut pemulangan wang itu kerana dia terikat oleh kontrak. Tiada kontrak antara pihak dalam kes wang yang bersungguh-sungguh yang berasaskan jaminan.