Perbezaan Antara Daya Ketahanan dan Ketekunan

Perbedaan Utama - Ketahanan vs Ketekunan

kata-kata ketahanan dan ketabahan adalah sama, sebenarnya, terdapat perbezaan utama antara dua perkataan. Ketahanan mengalami atau menahan kesakitan. Ketekunan, bagaimanapun, bukan hanya mengalami kesakitan atau kesukaran dalam kehidupan tetapi juga menentang kesulitan ini untuk berusaha mencapai kecemerlangan . Dalam pengertian ini, ketahanan adalah sama dengan pergerakan individu, tetapi ketekunan tidak. Ia penuh dengan tindakan. Artikel ini cuba untuk menjelaskan perbezaan antara ketahanan dan ketekunan secara terperinci.

Apakah Endurance?

Marilah kita mulakan dengan ketahanan kata. Menurut Oxford English Dictionary, ketahanan mengalami atau menahan kesakitan atau kesukaran . Ini adalah satu bentuk toleransi. Apabila kita melihat kehidupan kita, terdapat keadaan di mana kita terpaksa menanggung kesakitan. Ini mungkin kerana banyak sebab. Sebagai contoh ketika kematian seseorang yang kita cintai, kita menanggung kesakitan dan kesedihan yang dibawa olehnya. Juga dalam hal rawatan tidak adil atau tindakan kejam yang lain, kita harus bertahan.

Ketahanan boleh dianggap sebagai kualiti yang membuat individu menerima keadaan dan mentolerirnya. Ini biasanya tidak termasuk melawan keadaan, tetapi menerima. Sebagai contoh, bayangkan sekumpulan orang yang dilayan dengan sengsara oleh orang lain dan sering dieksploitasi. Kumpulan ini menerima keadaan mereka dan meletakkan jawatan mereka. Oleh itu, mereka hanya menanggung segala kesukaran hidup.

Berikut adalah beberapa contoh perkataan dalam ayat. Perhatikan bagaimana ia boleh digunakan sebagai kata kerja dengan 'bertahan' dan sebagai kata nama dengan 'daya tahan. '

Dia mengalami segala kesulitan tanpa sebarang keluhan.

Bagaimanakah anda dapat menahan rawatan sedemikian?

Semua orang terkejut dengan daya tahannya.

Ketahanan mereka adalah semua yang ada dalam hidup mereka.

Apakah Ketabahan?

Sekarang mari kita lihat lebih dekat pada ketabahan perkataan. Ketabahan merujuk kepada berterusan walaupun kesukaran dan kekurangan kejayaan . Ini memberi idea bahawa walaupun seseorang mengalami kegagalan dalam kehidupan; dia tidak berputus asa, tetapi berusaha keras untuk mencapai matlamatnya. Ketekunan adalah mutu yang boleh menjadi sangat berharga bagi kita sekiranya kita memupuknya. Ia melatih individu bukan sahaja untuk bertahan tetapi juga untuk meneruskan perjalanan mereka tanpa berputus asa. Perbezaan utama antara daya ketahanan dan ketabahan ialah ketika ketahanan menunjukkan keabsahan terhadap kesulitan dalam hidup, kesungguhan menyarankan untuk melawan kesulitan-kesulitan ini untuk berjaya.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana perkataan itu boleh digunakan dalam perbualan.

Ia adalah kesungguhannya yang membawa dia ke sini.

Ketekunannya memimpin ke arah kejayaannya.

Apakah perbezaan antara Endurance dan Ketekunan?

Definisi Endurance dan Ketekunan:

Endurance: Endurance mengalami atau menahan kesakitan atau kesusahan.

Ketabahan: Ketabahan merujuk kepada terus-menerus walaupun kesukaran dan kekurangan kejayaan.

Ciri-ciri Ketahanan dan Ketekunan:

Situasi:

Ketahanan: Individu menerima keadaan dan membuat percubaan untuk bertolak ansur dengan rasa sakit atau kesusahan.

Ketekunan: Individu menerima keadaan, tetapi tidak berputus asa kepercayaannya untuk berjaya.

Alam:

Endurance: Endurance menunjukkan kesunyian tertentu.

Ketekunan: Ketabahan menunjukkan gerakan.

Image Courtesy: 1. Women Working Hard (8413652292) Oleh Michael Coghlan dari Adelaide, Australia (Perempuan Kerja keras Diunggah oleh russavia) [CC BY-SA 2. 0], melalui Wikimedia Commons 2. Wikimania 2008 Brianna Laugher bekerja keras di ceramah Oleh Cary Bass (kerja sendiri) [CC BY-SA 3. 0], melalui Wikimedia Commons