Perbezaan Antara Keusahawanan dan Pengurusan

Keusahawanan vs Pengurusan

Walaupun keusahawanan dan pengurusan adalah istilah yang berkait rapat dalam perniagaan, terdapat perbezaan yang besar antara kedua-dua proses. Pengurusan merangkumi spektrum besar kajian organisasi. Meletakkannya mudah, pengurusan menerangkan setiap aspek organisasi dan ia membincangkan organisasi dan penyelarasan aktiviti untuk mencapai satu set objektif yang dikehendaki. Cendekiawan Harold Koontz, pernah menyoroti pengurusan sebagai seni yang membincangkan bagaimana cara menyelesaikan sesuatu dari orang. Beliau menekankan kepentingan kumpulan formal dalam proses ini. Oleh itu, pengurusan membincangkan keseluruhan fungsi organisasi untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Dengan syarat bahawa, interkoneksi antara pengurusan dan keusahawanan ditetapkan sebagai hasil keusahawanan kepada pihak pengurusan. Kerana dalam keusahawanan, pengiktirafan peluang keusahawanan diserlahkan sebagai pendahulu pembentukan perniagaan. Tetapi, pada umumnya, keusahawanan menyerlahkan penciptaan perniagaan dan oleh itu pengurusan diperlukan untuk mencapai objektif usaha keusahawanan.

Apakah Keusahawanan?

Malah, keusahawanan sebagai disiplin tidak mempunyai definisi yang diterima. Sesetengah sarjana menerima pembentukan perniagaan sebagai keusahawanan (lihat, Low & MacMillan 1988). Tetapi Shane & Venkataraman (2000) menekankan dimensi pengiktirafan peluang keusahawanan sebagai pusat keusahawanan dan definisi ini diterima oleh hampir setiap penyelidik. Dimensi pengiktirafan peluang ini terbentuk sama ada dalam dua cara. Barringer & Ireland (2008) menulis bahawa peluang keusahawanan dirangsang atau dirangsang secara dalaman . Seperti terma, rangsangan dalaman merujuk kepada peluang keusahawanan yang dikenal pasti oleh usahawan itu sendiri. Manakala, rangsangan luar merujuk kepada pengiktirafan peluang berdasarkan persekitaran luaran.

Juga, keusahawanan dikenali sebagai proses . Pertama, dimensi peluang keusahawanan datang. Selepas itu, kemungkinan kemungkinan peluang diperlukan untuk dinilai. Kelayakan itu bermaksud kelayakan perniagaan yang dicadangkan. Sekiranya peluang itu tidak dapat dilaksanakan, usahawan perlu memikirkan semula idea itu atau dia harus meletakkannya. Sebaik sahaja peluang itu dikenal pasti sebagai dilaksanakan, usahawan itu meneruskan rancangan rancangan perniagaan .Pelan perniagaan merujuk kepada draf yang membincangkan bagaimana peluang yang dikenal pasti dilaksanakan dalam amalan. Sebaik sahaja pelan perniagaan dibina, usahawan itu pergi ke menjalankan perniagaan . Menjalankan perniagaan ini juga merupakan sebahagian daripada keusahawanan.

Mengenal pasti kepentingan pengiktirafan peluang keusahawanan, Dissanayake & Semasinghe (2015) menyoroti model tahap peluang keusahawanan. Mereka mencadangkan bahawa, setiap usahawan (tanpa mengira skala perniagaan) mengenal pasti beberapa tahap (ijazah) peluang untuk pembentukan perniagaan. Tetapi apabila memastikan kejayaan dan kelangsungan perniagaan, mengenal pasti kebaharuan peluang keusahawanan adalah penting. Walau bagaimanapun, keusahawanan kontemporari termasuk, keusahawanan sosial, pertumbuhan usaha, kognisi keusahawanan, keusahawanan antarabangsa, dan sebagainya.

Apa itu Pengurusan?

Semua organisasi beroperasi di bawah sumber yang terhad. Dan setiap organisasi mempunyai objektif yang berbeza untuk dicapai. Walau bagaimana pun, semua organisasi beroperasi di bawah sumber yang terhad dan oleh itu peruntukan sumber, koordinasi, perancangan, dan sebagainya yang berkesan adalah penting untuk mencapai matlamat tersebut. Oleh itu, dalam hal ini, pengurusan mula bermain. Seperti yang disebutkan di atas, pengurusan merujuk kepada

cara dan cara untuk mendapatkan sesuatu daripada orang-orang dalam organisasi untuk mencapai objektif . Keseluruhan proses ini telah ditonjolkan menjadi empat fungsi pengurusan hari ini. Mereka adalah merancang, memimpin (mengarahkan), menganjurkan dan mengawal. Perancangan

merujuk kepada menentukan kedudukan kedudukan syarikat sekarang, keadaan syarikat yang diproyeksikan, dan bagaimana syarikat mencapai keadaan yang diunjurkan. Semua aktiviti tersebut melibatkan fungsi perancangan. Memimpin merujuk kepada peranan kepimpinan. Pengurus dan pemilik melaksanakan peranan kepimpinan, dan keupayaan seseorang untuk mempengaruhi orang lain adalah atribut utama kepimpinan yang baik. Pengaturan merujuk kepada penstrukturan syarikat. Bagaimana untuk memperuntukkan jabatan, pengagihan kuasa, dan lain-lain ditentukan oleh fungsi ini. Akhirnya, fungsi mengawal menyatakan penilaian sama ada rancangan telah dicapai atau tidak. Sekiranya rancangan tidak dipenuhi, pengurus perlu melihat apa yang salah dan melaksanakan tindakan pembetulan. Ini semua terlibat dalam mengawal. Di bawah amalan pengurusan kontemporari, delegasi pihak berkuasa, organisasi yang fleksibel, pengurusan pasukan diiktiraf. Apakah perbezaan antara Keusahawanan dan Pengurusan?

• Definisi Keusahawanan dan Pengurusan:

• Keusahawanan, kepada sesetengah orang, adalah penciptaan perusahaan. Tetapi definisi keusahawanan yang diterima menonjolkan pengiktirafan peluang sebagai hati keusahawanan.

• Pengurusan merujuk kepada aktiviti organisasi keseluruhan yang mentakrifkan aktiviti koordinasi dan penggunaan sumber yang terhad untuk mencapai matlamat akhir.

• Proses:

• Proses keusahawanan merangkumi langkah-langkah seperti pengiktirafan peluang keusahawanan, analisis kemungkinan, perancangan perniagaan, dan menjalankan perniagaan.

• Proses pengurusan merangkumi langkah-langkah perancangan, peneraju, penganjur, dan pengawalan.

• Aspek Kontemporari:

• Keusahawanan kontemporari termasuk, keusahawanan sosial, pertumbuhan usaha, kognisi keusahawanan, keusahawanan antarabangsa, dan lain-lain

• Amalan pengurusan kontemporari termasuk, delegasi pihak berkuasa, organisasi yang fleksibel dan pengurusan pasukan.

• Takat Disiplin:

• Pengurusan adalah spektrum kajian organisasi yang luas. Ia termasuk semua.

• Keusahawanan adalah sebahagian daripada pengurusan.

Rujukan:

Barringer, B., & Ireland, D. (2008).

  1. Keusahawanan: Berjaya Melancarkan Usaha Baru (edisi Global edisi 4 yang disemak semula). Pendidikan Pearson. Dissanayake, D., & Semasinghe, D. (2015). Adakah Budaya sebuah Angkatan Sekatan atau Angkatan Memandu untuk Keusahawanan di Sri Lanka.
  2. Jurnal Afrika Sejarah dan Kebudayaan, 7 (1), 8-15 Rendah, M. B. & MacMillan, I. C., 1988. Keusahawanan: penyelidikan lepas dan cabaran masa depan.
  3. Jurnal Pengurusan , 35, ms 139-161. Shane, S. & Venkataraman, S., 2000. Janji keusahawanan sebagai bidang penyelidikan.
  4. Kajian Akademi Pengurusan , 25 (1), ms 217-226. Imej Kesopanan:

Keusahawanan oleh Michael Lewkowitz (CC BY-SA 2. 0)

  1. Proses pengurusan melalui Wikicommons (Domain Awam)