Perbezaan Antara Ekuiti dan Modal

Ekuiti vs Modal

Ekuiti dan modal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemilikan atau kepentingan monetari dalam syarikat yang dipegang oleh pemilik syarikat. Maksud kedua-dua istilah ini boleh berbeza-beza mengikut konteks yang mana ia digunakan dan aplikasi itu berbeza-beza bergantung kepada perkara yang dibincangkan. Ekuiti dan modal adalah istilah yang sangat berkaitan dengan satu sama lain bahawa mereka sering disalahpahami untuk menjadi sama. Artikel berikut mewakili gambaran yang jelas tentang kedua dan menguraikan perbezaan mereka.

Apa itu Modal?

Modal dalam konteks biasa perakaunan dan kewangan bermaksud jumlah dana yang disumbangkan oleh pemilik atau pelabur perniagaan, untuk membeli aset atau peralatan modal yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. Modal juga dibahagikan kepada modal kewangan, modal sebenar atau ekonomi, modal pemegang saham, dll.

Modal kewangan biasanya digunakan untuk merujuk kepada kekayaan kewangan dan moneter yang terkumpul dan disimpan untuk memulakan perniagaan atau untuk pelaburan dalam perniagaan sedia ada. Modal kewangan selanjutnya dikategorikan kepada modal produktif yang digunakan dalam operasi harian perniagaan dan modal pengawalseliaan yang biasanya dipegang oleh perniagaan yang disebabkan oleh keperluan modal pengawalseliaan yang dikuatkuasakan oleh undang-undang.

Modal sebenar atau ekonomi, sebaliknya, merujuk kepada barang yang dibeli oleh perniagaan untuk digunakan dalam pengeluaran barangan lain. Sebagai contoh, alat dan jentera yang digunakan dalam pengeluaran kereta akan menjadi modal sebenar atau ekonomi bagi perniagaan.

Apa itu Ekuiti?

Ekuiti mewakili tuntutan yang dimiliki pemegang saham, apabila liabiliti telah dikurangkan daripada aset perniagaan. Apabila aset melebihi liabiliti, ekuiti positif wujud dan dalam kes liabiliti lebih tinggi daripada aset, syarikat akan mempunyai ekuiti negatif.

Mengambil contoh; sebuah rumah yang tidak ada hutang tetap adalah ekuiti pemilik, kerana pemiliknya memiliki pemilikan penuh ke atas rumah dan boleh menjualnya seperti yang dikehendakinya. Ekuiti juga boleh merujuk kepada 'ekuiti pemegang saham' yang merupakan bahagian pelaburan ekuiti yang dipegang oleh pemegang saham bergantung kepada nilai saham yang dibeli dan dipegang.

Modal vs Ekuiti

Kesamaan antara ekuiti dan modal ialah kedua-duanya mewakili kepentingan pemilik yang memegang perniagaan sama ada dana, saham atau aset. Selain itu, modal digunakan dalam pengiraan apabila memperoleh nilai ekuiti, ekuiti pemegang saham adalah jumlah keseluruhan modal kewangan yang disumbangkan oleh pemilik dan pendapatan tertahan dalam kunci kira-kira.

Mengukur kepentingan pemilikan yang dipegang dalam perniagaan dari segi ekuiti boleh memberikan gambaran yang lebih jelas kerana ia menunjukkan nilai sebenar sekali liabiliti telah dikurangkan.

Apakah perbezaan antara Ekuiti dan Modal?

• Ekuiti dan modal adalah kedua-dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemilikan atau kepentingan kewangan dalam syarikat yang dipegang oleh pemilik syarikat.

• Modal dalam konteks biasa perakaunan dan kewangan bermaksud jumlah dana yang disumbangkan oleh pemilik atau pelabur perniagaan, untuk membeli aset atau peralatan modal yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan.

• Ekuiti mewakili tuntutan yang dimiliki pemegang saham, sebaik sahaja liabiliti dikurangkan daripada aset perniagaan. Apabila aset melebihi liabiliti, ekuiti positif wujud dan dalam kes liabiliti lebih tinggi daripada aset, syarikat akan mempunyai ekuiti negatif.

• Dalam istilah perakaunan, ekuiti pemegang saham adalah jumlah keseluruhan modal kewangan yang disumbangkan oleh pemilik dan pendapatan tertahan dalam kunci kira-kira.