Perbezaan Antara Ringkasan Eksekutif dan Kesimpulan

Ringkasan Eksekutif vs Kesimpulan

Walaupun kebanyakan kita menyadari kesimpulan istilah dan mengetahui penggunaannya dan kepentingan dalam esei atau laporan, terdapat ringkasan eksekutif jangka panjang yang membingungkan ramai orang di dunia korporat. Ini adalah kerana kesamaan antara kesimpulan dan ringkasan eksekutif, yang juga dikenali sebagai ringkasan pengurusan, yang memberikan gambaran keseluruhan laporan atau rancangan perniagaan dan kesimpulan yang meringkaskan perkara-perkara utama pelan perniagaan atau laporan. Walaupun terdapat persamaan, terdapat perbezaan antara ringkasan eksekutif dan kesimpulan yang akan diserlahkan dalam artikel ini.

Seseorang boleh menulis ringkasan eksekutif dalam satu halaman walaupun boleh sampai 10 halaman panjang. Ia biasanya tidak melebihi 10% dari keseluruhan pelan perniagaan atau laporan. Ringkasan eksekutif dimaksudkan untuk dibaca oleh seorang eksekutif yang tidak mempunyai waktu luang untuk melewati keseluruhan laporan. Ramai orang menganggap ringkasan eksekutif untuk menjadi gambaran keseluruhan laporan lama yang dibentangkan di hadapan laporan. Ia sendiri mencukupi untuk mencapai keputusan kerana ia mengandungi semua mata yang diperlukan untuk keputusan itu.

Kesimpulan

Setiap pelan perniagaan atau laporan mempunyai kesimpulan yang dibentangkan di akhir laporan. Ia biasanya mengingatkan pembaca tentang tujuan laporan itu dan secara ringkas memberitahu apa yang telah dicapai oleh laporan itu. Kesimpulan laporan biasanya disediakan untuk menyerlahkan penemuan atau menyebutkan perkara utama laporan. Terdapat analisis laporan dalam usaha untuk membentangkan penilaian seseorang. Anda tidak membaca kesimpulan untuk mengharapkan sesuatu yang baru kerana ia hanya meringkaskan apa yang telah dilakukan.Kesimpulannya membolehkan kita mengetahui jika objektif laporan telah dicapai dan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil atau keputusan laporan.

Apakah perbezaan antara Ringkasan Eksekutif dan Kesimpulan?

• Ringkasan eksekutif adalah gambaran keseluruhan laporan manakala kesimpulan adalah penilaian laporan.

• Ringkasan Eksekutif dimaksudkan untuk dibaca oleh eksekutif sibuk kerana mereka tidak mempunyai masa untuk membaca laporan penuh.

• Kesimpulan meringkaskan sorotan dan penemuan laporan dan dibentangkan di akhir laporan manakala ringkasan eksekutif disampaikan di hadapan laporan.