Perbezaan Antara Nilai Saksama dan Nilai Pasaran

Nilai Saksama vs Nilai Pasaran

Terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan oleh syarikat untuk menilai aset mereka. Syarikat-syarikat menjalankan analisis kerap terhadap nilai aset yang dipegang oleh perniagaan, untuk memastikan jumlah nilai perniagaan, dan untuk melihat berapa banyak perniagaan boleh memperoleh sekiranya aset dilupuskan. Dua kaedah popular yang digunakan untuk menilai aset adalah nilai pasaran dan nilai saksama. Artikel ini menawarkan penjelasan komprehensif mengenai kedua-dua kaedah yang digunakan untuk menilai aset dan menerangkan bagaimana kaedah ini sama dan berbeza antara satu sama lain.

Apakah Nilai Pasaran?

Nilai pasaran ialah harga yang boleh dibeli atau dijual oleh aset dalam pasaran terbuka. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa nilai pasaran adalah harga yang sama yang asetnya dibeli semenjak harganya akan berfluktuasi dengan keadaan pasaran dan mungkin bernilai lebih atau kurang daripada harga yang dibayar apabila ia dibeli. Nilai pasaran sesuatu aset akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan aset tersebut di pasaran. Nilai pasaran mana-mana aset biasanya ditentukan oleh penilai profesional, yang mengambil kira beberapa faktor penting dalam menentukan nilai pasaran. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa aset yang dijual di bahagian lain negara mungkin mempunyai nilai pasaran yang berbeza-beza dan nilai aset bergantung pada lokasinya.

Apakah Nilai Saksama?

Nilai saksama adalah nilai aset yang diperoleh menggunakan pelbagai model kewangan. Model sedemikian mengambil kira faktor kewangan dan ekonomi, untuk mencapai nilai intrinsik aset tersebut. Kebanyakan model mengikuti pendekatan yang sama di mana nilai saksama aset ditentukan dengan mendiskaunkan aliran tunai masa depan yang dijangkakan yang mungkin diperolehi daripada aset tersebut. Nilai saksama juga harus menjadi representasi sebenar nilai aset dan nilai yang ditugaskan adalah 'saksama'. Nilai saksama adalah harga yang pihak yang ingin membeli aset itu akan membayarnya. Nilai ini mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai pasaran bergantung kepada betapa berharga bagi pihak yang membeli aset tersebut.

Apakah perbezaan di antara Nilai Saksama dan Nilai Pasaran?

Nilai saksama dan nilai pasaran adalah langkah-langkah yang sering digunakan apabila menentukan nilai sesuatu aset. Walaupun mereka mungkin terdengar sama, cara yang sama ada dikira agak berbeza antara satu sama lain. Nilai pasaran ialah nilai aset yang boleh dibeli dan dijual di pasaran.Nilai pasaran sesuatu aset akan ditentukan oleh permintaan dan bekalan untuknya. Nilai saksama sesuatu aset dikira dengan menggunakan model kewangan yang mengambil kira jumlah nilai semasa aliran tunai masa depan yang boleh dijana daripada aset tersebut. Nilai saksama tidak selalu sama dengan nilai pasaran, dan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah bergantung kepada betapa berharganya aset tersebut kepada pembeli.

Ringkasan:

Nilai Saksama vs Nilai Pasaran

• Nilai saksama dan nilai pasaran adalah langkah-langkah yang sering digunakan ketika menentukan nilai aset.

• Nilai pasaran ialah harga yang boleh dibeli atau dijual oleh aset dalam pasaran terbuka.

• Nilai pasaran sesuatu aset akan ditentukan oleh permintaan dan bekalan untuknya.

• Nilai saksama adalah nilai aset yang diperoleh menggunakan pelbagai model kewangan. Model sedemikian mengambil kira faktor kewangan dan ekonomi, untuk mencapai nilai intrinsik aset tersebut.

• Nilai saksama tidak selalu sama dengan nilai pasaran, dan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah bergantung pada betapa berharga aset tersebut kepada pembeli.