Perbezaan Antara Kesetiaan dan Vanguard

Kunci Perbezaan - Fidelity vs Vanguard

Pengurusan pelaburan melalui penasihat kewangan telah menjadi semakin popular sejak kebelakangan ini di mana syarikat-syarikat pelaburan menguruskan sejumlah besar aset kewangan di bawahnya. Kesetiaan dan Vanguard adalah dua syarikat perkhidmatan kewangan perintis di Amerika Syarikat. Kedua-dua syarikat menyediakan beberapa perkhidmatan, mulai dari perkhidmatan persaraan hingga pengurusan kekayaan. Perbezaan utama antara Fidelity dan Vanguard adalah bahawa Fidelity menawarkan produk pelaburan, terutamanya dengan falsafah pulangan tinggi yang tinggi yang lebih sesuai untuk pelabur yang agresif manakala Vanguard memberi tumpuan kepada menyediakan portfolio pelaburan kos rendah sesuai untuk pelabur konservatif . Kedua-dua syarikat menawarkan pelbagai pilihan pelaburan kepada pelanggan mereka.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Fidelity
3. Apakah Vanguard
4. Persamaan Antara Kesetiaan dan Pelindung Vanguard
5. Perbandingan Side by Side - Fidelity vs Vanguard dalam Borang Tabular
6. Ringkasan

Apakah Fidelity?

Fidelity Investments adalah syarikat perkhidmatan kewangan multinasional Amerika yang berpusat di Boston, Massachusetts dan mempunyai 2. 13 trilion USD di bawah aset di bawah pengurusan pada 2016. Kesetiaan menawarkan pelbagai pilihan pelaburan antara menguruskan dana bersama, insurans hayat, persaraan perkhidmatan kepada nasihat pelaburan. Kesetiaan mengendalikan beberapa bahagian untuk menyampaikan pelbagai perkhidmatan, dan sebahagian daripada dana penjanaan hasil yang paling banyak disebutkan di bawah.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Contrafund adalah dana bersama ekuiti terbesar Fidelity di antara 452 dana bersama dan berjaya menawarkan pulangan sebanyak 8. 69% untuk para pelaburnya. Pulangan ini lebih tinggi daripada pulangan S & P 500 sebanyak 7. 41%. (S & P 500 adalah indeks pasaran saham yang mengira pulangan keseluruhan portfolio dana. Jika dana individu memberikan pulangan yang melebihi pulangan portfolio dana, dana masing-masing dilaksanakan dengan baik).

Rajah 01 - Ibu pejabat kesetiaan di Boston

Fidelity Portfolio OTC (FOCPX)

Ini adalah satu lagi dana yang telah mengatasi pulangan NASDAQ Composite sebanyak 9. 68% 12. 45%. FOCPX melabur dalam stok over-the-counter yang sangat spekulatif.

Kesetiaan beroperasi dengan tiga model portfolio penjanaan pendapatan iaitu pendapatan konservatif, pendapatan seimbang, dan pendapatan pertumbuhan. Di antara pelbagai peruntukan aset, Target Aset Mix (TAM) diputuskan untuk bon ekuiti dan pelaburan jangka pendek.

Kesetiaan mempunyai reputasi penting sebagai firma yang sesuai untuk pelabur yang agresif, bergantung pada portfolio pelaburan yang mereka tawarkan. Seperti yang dibuktikan oleh pulangan FCNTX dan FOCPX, dana majoriti dalam Fidelity menjana pulangan yang menggalakkan. Walau bagaimanapun, memandangkan pulangan yang tinggi perlu disokong oleh risiko tinggi, portfolio pelaburan Fidelity mungkin tidak sesuai untuk pelabur konservatif. Selanjutnya, yuran dan perbelanjaan yang dikenakan oleh Fidelity juga lebih tinggi, untuk mengimbangi risiko yang wujud.

Apa itu Vanguard?

Vanguard ialah syarikat pengurusan pelaburan Amerika yang berpusat di Malvern, Pennsylvania dan beroperasi dengan lebih daripada $ 4 trilion dalam aset di bawah pengurusan. Reksadana dan dana yang diperdagangkan adalah dua jenis utama dana yang disediakan oleh Vanguard manakala perkhidmatan broker, pengurusan aset, dan perkhidmatan kepercayaan juga disediakan. Vanguard menawarkan dua kelas untuk kebanyakan dananya: saham pelabur dan saham admiral. Saham laksamana mempunyai nisbah perbelanjaan yang relatif lebih rendah tetapi memerlukan pelaburan minimum yang lebih tinggi, antara $ 10, 000 dan $ 100, 000 setiap dana.

Vanguard adalah pilihan pelaburan yang popular untuk pelabur yang lebih suka mengambil pendekatan konservatif dengan portfolio mereka. Ini kerana Vanguard menawarkan portfolio risiko yang agak rendah kerana syarikat itu menawarkan sejumlah dana bersama dan dana pertukaran mata wang (ETF) yang berorientasikan kepada pendapatan tetap. Falsafah Vanguard berlaku sepanjang pelaburannya, kerana perbelanjaan yang rendah membawa kepada pulangan keseluruhan yang lebih baik.

Beroperasi dengan lebih daripada 320 dana, Vanguard juga dikenali dengan pengurusan pelaburan kos rendah dengan nisbah perbelanjaan purata (kos yang ditanggung oleh syarikat pelaburan untuk menguruskan dana) sebanyak 0. 18%. Contoh rasio perbelanjaan beberapa dana popular syarikat adalah seperti berikut.

Apakah Kesamaan Antara Fidelity dan Vanguard?

  • Baik Fidelity dan Vanguard adalah syarikat pelaburan berskala besar yang berpusat di Amerika Syarikat.
  • Reksa dana merupakan salah satu kategori produk utama dalam kesetiaan dan Vanguard.

Apakah Perbezaan Antara Kesetiaan dan Penyokong Vanguard?

Kesetiaan vs Vanguard

Kesetiaan menawarkan produk pelaburan terutamanya dengan falsafah pulangan tinggi yang tinggi tinggi yang lebih sesuai untuk pelabur yang agresif. Vanguard memberi tumpuan kepada menyediakan portfolio pelaburan kos rendah yang lebih sesuai untuk pelabur konservatif.
Kesesuaian
Kesetiaan adalah pilihan pelaburan yang lebih sesuai untuk pelabur yang agresif. Portfolio dana Vanguard lebih sesuai untuk pelabur konservatif.
Kos dan Pulangan
Kos tinggi dalam pengurusan aset, disokong oleh pulangan purata di atas adalah strategi pelaburan dalam Fidelity. Vanguard menawarkan pelaburan kos rendah dengan nisbah perbelanjaan yang rendah untuk memberikan hasil yang menggalakkan.
Jenis Dana
Kebanyakan dana dalam Fidelity adalah dana bersama. Vanguard menawarkan dana bersama dan pertukaran dana didagangkan dalam portfolionya.

Ringkasan - Fidelity vs Vanguard

Perbezaan antara Fidelity dan Vanguard sebahagian besarnya disebabkan oleh pendekatan pelaburan sama ada syarikat mengadaptasi; Kesetiaan mengambil lebih banyak risiko dengan jangkaan menjana pulangan tinggi manakala Vanguard mengambil pendekatan yang lebih konservatif memandangkan strategi pelaburan mereka sesuai untuk pelabur yang berisiko risiko.Walau bagaimanapun, kedua-dua syarikat sangat berjaya dan boleh membantu pelabur untuk membina dan mengurus kekayaan dengan menambahkan nilai.

Muat turun Versi Kesetiaan vs Vanguard

Anda boleh memuat turun versi PDF artikel ini dan menggunakannya untuk tujuan luar talian seperti nota kutipan. Sila muat turun versi PDF di sini Perbezaan antara Fidelity dan Vanguard

Rujukan:

1. "Dana Reksa Dana dan Pelaburan Bersama - Pelaburan Kesetiaan. "Dan Pelaburan Dana Bersama - Pelaburan Kesetiaan. N. p. , n. d. Web. Terdapat di sini. 25 Jun 2017.
2. "Senarai dana Vanguard - indeks dan dana bersama aktif" Vanguard. N. p. , n. d. Web. Terdapat di sini. 25 Jun 2017.

Image Courtesy:

1. "Fidelity-Inv-Boston" Oleh Grk1011 - Kerja sendiri (CC BY-SA 3. 0) melalui Wikimedia Commons
2. "NASDAQ - Times Square" oleh Luis Villa del Campo (CC BY 2. 0) melalui Flickr