Perbezaan Antara Kumpulan dan Pasukan

Kumpulan vs Pasukan

Kumpulan dan Pasukan mungkin nampaknya serupa tetapi kumpulan dan pasukan istilah sangat berbeza antara satu sama lain. Walaupun mereka sering boleh digunakan secara bergantian tetapi penting bahawa kita boleh membezakan satu dari yang lain untuk memberikan definisi yang tepat.

Kumpulan

Sesebuah kumpulan biasanya terdiri daripada 2-4 ahli yang bekerja saling bertentangan dengan satu sama lain ke tahap yang signifikan. Mereka komited untuk bekerjasama dan sanggup ditangani oleh pemimpin. Walaupun mereka saling bergantung antara satu sama lain tetapi masih mempunyai tanggungjawab individu yang perlu mereka lakukan, dan akauntabilitas tertentu, apabila dilakukan dengan baik, dapat membantu kumpulan mencapai sasaran mereka.

Pasukan

Pasukan dianggap bekerja secara bebas dan komited untuk mencapai satu matlamat yang sama. Mereka berkongsi tanggungjawab dan menyampaikan hasil sehingga mereka mencapai hasil usaha mereka. Mereka biasanya terdiri daripada 7-12 ahli dan membantu satu sama lain untuk membangunkan kemahiran baru yang boleh membantu meningkatkan prestasi mereka. Mereka biasanya tidak bergantung pada pemimpin untuk pengawasan.

Perbezaan antara Kumpulan dan Pasukan

Jadi yang lebih baik satu pasukan atau satu kumpulan? Mereka pada dasarnya adalah sama. Walaupun sesebuah kumpulan lebih mudah untuk menguruskan dan mereka hebat untuk output jangka pendek, kerana mereka akan membahagikan kerja di antara kemahiran mereka, mereka dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan itu. Satu pasukan di pihak lain bekerja paling baik untuk projek jangka panjang, kerana mereka bekerjasama secara sama-sama mengedarkan tugas-tugas di tangan tidak peduli apakah mereka mempunyai kemahiran yang tepat atau tidak. Ini membuka jalan untuk setiap anggota pasukan mempunyai masa yang mencukupi untuk membangunkan kebolehan yang dapat meningkatkan prestasi mereka secara keseluruhan. Oleh kerana jangka masa yang dibelanjakan oleh ahli-ahli satu sama lain, ia juga merupakan landasan yang baik untuk persahabatan dalam pasukan.

Semua ini berupaya untuk keperluan kemahiran dan prestasi. Ia juga mungkin bergantung kepada kerumitan projek tertentu, yang mana akan lebih sesuai untuk membentuk untuk menghasilkan keputusan akhir.

Ringkas

• Kumpulan biasanya terdiri daripada 2-4 ahli yang bekerja saling bergantung antara satu sama lain ke tahap yang signifikan. Mereka komited untuk bekerjasama dan sanggup ditangani oleh pemimpin.

• Pasukan dianggap berfungsi secara saling bergantung dan komited untuk mencapai satu matlamat yang sama. Mereka biasanya terdiri daripada 7-12 ahli dan membantu satu sama lain untuk membangunkan kemahiran baru yang boleh membantu meningkatkan prestasi mereka.