Perbezaan Antara Di Sini dan Mendengar Tatabahasa Bahasa Inggeris

Di sini dan Mendengar Tatabahasa Bahasa Inggeris

Di Sini dan Mendengar adalah dua perkataan dalam bahasa Inggeris yang kelihatan sama seperti sebutan tetapi berbeza dalam penggunaannya. Kata-kata tersebut biasanya dipanggil sebagai homonim. Perkataan 'di sini' digunakan sebagai tidak dapat dipertikaikan yang menandakan tempat sesuatu yang tertentu atau seseorang untuk perkara itu seperti dalam ayat "Dia tinggal di sini. "

Sebaliknya perkataan 'mendengar' memberi arti mendengar sesuatu yang diucapkan. Oleh itu 'mendengar' adalah perkataan yang menunjukkan tindakan. Oleh itu ia adalah kata kerja. Sebaliknya 'di sini' bukan kata kerja. Ia sebenarnya jenis kata sifat.

Lihat kalimat di mana perkataan 'here' digunakan sebagai kata sifat.

1. Simpan buku di sini.

2. Lakukan kerja di sini sendiri.

Dalam kedua-dua kalimat yang disebutkan di atas perkataan 'di sini' digunakan sebagai kata sifat walaupun digunakan sebagai tambahan sebagai tidak dapat dipahami yang menandakan 'tempat' dalam kalimat pertama.

Lihat kalimat

1. Ular mendengar melalui kulit mereka.

2. Manusia mendengar dengan telinga.

Dalam kedua-dua kalimat yang disebutkan di atas perkataan 'hear' digunakan dalam arti tindakan. Perkataan ini boleh digunakan dalam kalimat-kalimat penting seperti dalam "Dengar apa yang dia katakan"

Perkataan 'mendengar' boleh digunakan bersamaan dengan kata-kata seperti 'bunyi', 'suara', dan sebagainya, seperti dalam ayat 1. Dia mendengar bunyi bising dari dalam rumah

2. Dia mendengar suara nyanyian.

Dalam kedua-dua kalimat yang disebut di atas perkataan 'hear' digunakan bersamaan dengan beberapa perkataan lain.

Perkataan 'sini' kadang-kadang digunakan dalam pengertian seperti dalam kalimat "Berikut adalah peraturan". Di sini perkataan 'here' digunakan ketika menarik perhatian penonton. Kedua-dua perkataan 'di sini' digunakan sebagai kata ganti, kata benda, kata sifat, tidak dapat dipahami dan kadang-kadang sebagai kata keterangan seperti dalam kalimat "Dia datang ke sini". Di sini 'sini' digunakan sebagai kata keterangan. Ia menarik untuk diperhatikan bahawa dalam ungkapan seperti 'di sini dan di sana' perkataan 'di sini' digunakan sebagai kata nama. Perkataan 'mendengar' biasanya digunakan dalam arti mendengar sesuatu.