Perbezaan Antara Invois dan Invois Cukai

Perbezaan Kunci - Invois vs Invois Cukai

Perbezaan utama antara invois dan invois cukai ialah invois adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang menyatakan butiran transaksi yang dijalankan sedangkan invois cukai dikeluarkan kepada pelanggan oleh pembekal yang mendaftar untuk CBP, menyenaraikan butiran transaksi yang dijalankan. Sama ada invois adalah invois am atau invois cukai ditunjukkan pada setiap dokumen; dengan itu mereka dapat dengan mudah dibezakan. Memahami perbezaan antara invois dan invois cukai adalah penting untuk kedua-dua pembekal dan pembeli.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Invois
3. Apakah Invois Cukai
4. Perbandingan Side by Side - Invois vs Invois Cukai dalam Borang Tabular
5. Ringkasan

Apakah Invois?

Invois adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, yang menyatakan butiran transaksi yang dijalankan. Invois dikeluarkan kepada pelanggan (biasanya pelanggan akhir) oleh pembekal yang tidak berdaftar i. e. pembekal yang tidak berdaftar dengan GST (Cukai Barang & Perkhidmatan). Oleh kerana pembekal tidak mendaftar untuk CBP, invois yang dikeluarkan tidak akan terdiri daripada komponen cukai. Invois harus menunjukkan bahawa tiada GST dikenakan ke atas pembelian dengan memasukkan frasa 'Harga tidak termasuk CBP' atau menunjukkan komponen GST sebagai sifar.

GST adalah satu bentuk cukai tidak langsung yang dikenakan oleh kerajaan untuk pengeluaran, penjualan, dan penggunaan barangan dan perkhidmatan di peringkat kebangsaan. Tujuan utama GST adalah untuk menggantikan semua cukai tidak langsung lain yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan oleh kerajaan untuk menjadikan sistem cukai kurang rumit dan mudah untuk diurus. Kadar cukai GST berbeza mengikut negara.

E. g. United Kingdom - 17. 5%, New Zealand 12. 5%, China, 17%

Komponen berikut harus dimasukkan dalam invois.

 • Nombor invois
 • Tarikh terbitan
 • Kuantiti
 • Harga unit
 • Jumlah jumlah (kuantiti * harga unit)
 • Diskaun (jika ada)
 • daripada penjual
 • Gambar 01: Invois

  Apakah Invois Cukai?

Invois cukai dikeluarkan kepada pelanggan oleh pembekal yang mendaftar untuk CBP, menyenaraikan butiran transaksi yang berkaitan. Sebahagian daripada harga jualan (sepersepuluh dari harga jualan) dikutip dari pelanggan sebagai GST. Amaun yang dikenakan sebagai CBP harus ditunjukkan dalam invois secara berasingan.Hanya pembekal yang berdaftar untuk GST boleh mengenakan GST dari pelanggan. GST yang dikenakan dan dikutip dengan cara ini juga dirujuk sebagai

cukai output , yang akan dibayar kepada Pihak Berkuasa Hasil Dalam Negeri. Pengeluaran invois cukai terutama berlaku apabila barang dijual untuk tujuan dijual semula. Oleh itu, jika pembeli didaftarkan, GST boleh dituntut i. e. Jumlah CBP boleh dikurangkan apabila membayar cukai. Ini dirujuk sebagai kredit cukai input

. Perniagaan mesti didaftarkan untuk GST jika perolehan adalah $ 75,000 atau lebih. Tambahan pula, organisasi bukan keuntungan perlu didaftarkan untuk CBP sekiranya aktiviti mereka menghasilkan lebihan sebanyak $ 150,000.

Komponen-komponen berikut harus dimasukkan dalam invois cukai.

Nombor invois

 • Tarikh terbitan
 • Nombor pengenalan cukai (TIN)
 • Kuantiti
 • Harga unit
 • Jumlah jumlah
 • Butiran pembeli
 • > GST dikenakan
 • Pengecualian kepada GST juga boleh didapati walaupun syarikat itu didaftarkan untuk GST. Barang tersebut dikenali sebagai bekalan
 • dikecualikan

dan termasuk yang berikut. Barang yang disumbangkan yang dijual oleh entiti bukan keuntungan Penginapan kediaman di bawah pajakan kepala

 • Perkhidmatan kewangan
 • Faedah penalti
 • Gambar 02: Invois Cukai
 • Apa perbezaan antara Invois dan Invois Cukai ?

- Diff Perkara Tengah sebelum Jadual ->

Invois vs Invois Cukai

Invois adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang menyatakan butiran transaksi yang dijalankan.

Invois cukai dikeluarkan kepada pelanggan oleh pembekal yang berdaftar untuk CBP, menyenaraikan butiran transaksi yang dijalankan.

CBP GST tidak termasuk dalam invois.
Invois cukai termasuk jumlah CBP.
Pengeluaran Invois dikeluarkan apabila barang dijual kepada pelanggan akhir.
Invois cukai dikeluarkan apabila barang dijual untuk tujuan dijual semula.
Ringkasan - Invois vs Invois Cukai Perbezaan antara invois dan invois cukai boleh difahami dengan melihat sama ada terdapat komponen GST atau tidak. Invois yang dikeluarkan oleh vendor berdaftar adalah invois cukai sementara invois yang dikeluarkan oleh vendor tidak berdaftar adalah invois am. Tanpa mengambil kira penggunaan GST, penginvoisan adalah satu aktiviti penting yang bertindak sebagai bukti transaksi yang dijalankan. Perniagaan sepatutnya mempunyai sistem invois yang berkesan yang membolehkan menjejaki semula jika terdapat sebarang percanggahan dengan barang yang dijual.

Muat turun Versi PDF invois vs Invois Cukai

Anda boleh memuat turun versi PDF artikel ini dan menggunakannya untuk tujuan luar seperti peringatan kutipan. Sila muat turun versi PDF di sini Perbezaan Antara Invois dan Invois Cukai.

Rujukan:

1. "Jenis invois. "Perniagaan. gov. au. Kerajaan Australia, 07 Jun 2017. Web. Terdapat di sini. 15 Jun 2017.

2. "Bilakah saya perlu bayar GST? "Perniagaan. gov. au. Kerajaan Australia, 10 Mei 2016. Web. Terdapat di sini. 15 Jun 2017.

3. "Penyerahan Gst. "SlideShare LinkedIn. N. p. , 20 Nov.2009. Web. Terdapat di sini. 12 Jun 2017.
4. "Bekalan yang dikecualikan (CBP dikecualikan, berkadar sifar, bekalan khas dan menerima perkhidmatan jauh). " Hasil Dalam Negeri. N. p. , n. d. Web. Terdapat di sini. 12 Jun 2017.
Image Courtesy:
1. "Resit" oleh trenttsd (CC BY 2. 0) melalui Flickr

2. "Pembelian kedai elektronik Dick Smiths terakhir saya ..." oleh Chris Baird (CC BY 2. 0) melalui Flickr