Perbezaan Antara Maslow dan Rogers

Maslow vs Rogers

Mengetahui perbezaan antara Abraham Maslow dan Carl Rogers teori boleh menarik minat anda jika anda berada dalam bidang psikologi. Abraham Maslow dan Carl Rogers adalah dua pengasas psikologi Humanistik. Psikologi humanistik adalah pendekatan kepada psikologi yang memberi tumpuan kepada kesihatan mental yang positif, keupayaan individu untuk berkembang dan kekuatan dan kualiti batinnya. Tidak seperti kebanyakan pendekatan yang menonjolkan keabnormalan individu, kemunculan kemanusiaan terhadap mentaliti positif. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan dalam pendekatan itu sendiri. Ini dapat dilihat melalui teori aktualisasi diri Maslow dan Rogers. Walaupun Maslow sepenuhnya mengakui realisasi diri individu untuk diri mereka sendiri, Rogers mengambil langkah ini dengan lebih lanjut dengan menekankan pada keperluan sekeliling, yang membantu seseorang untuk menjadi diri sendiri. Melalui tulisan ini mari kita cuba memahami idea utama Maslow, Rogers dan perbezaan antara idea mereka.

Apakah teori Abraham Maslow?

Abraham Maslow adalah ahli psikologi Amerika yang terkenal yang terlibat dalam penyelidikan tentang minda manusia yang menumpukan perhatian kepada orang melalui pendekatan humanistik. Dia terkenal di dunia kerana Hierarki Keperluannya. Ini adalah satu set keperluan yang dibentangkan dalam bentuk piramid. Individu pertama perlu memenuhi keperluan di bahagian bawah piramid untuk pergi ke peringkat seterusnya. Di bahagian paling bawah piramid kita dapati keperluan fisiologi, maka keperluan keselamatan, keperluan cinta dan kepunyaan, keperluan harga, dan akhirnya keperluan untuk merealisasikan diri di puncak. Maslow sangat berminat dengan diri sendiri. Kesinambungan diri adalah di mana individu memperoleh potensi tertinggi manusia yang memungkinkan orang itu bersesuaian dengan dirinya, orang lain dan dunia. Maslow mengenalpasti sifat-sifat tertentu seperti orang seperti keunikan, kesederhanaan, kesabaran, keadilan, kebaikan, rasa diselesaikan, dan lain-lain. Juga, beliau memberi perhatian kepada konsep yang dikenali sebagai pengalaman puncak yang dilihat lebih kerap di dalam diri sendiri berbanding dengan lain-lain. Ini adalah satu contoh di mana seseorang akan diterima sepenuhnya dan mengikut diri dan sekitarnya yang membolehkan mereka menikmati kehidupan lebih mendalam.

Apakah Teori Carl Rogers?

Rogers juga seorang psikolog Amerika yang sumbangannya terhadap psikologi humanistik sangat besar. Pandangan orang Rogers sangat positif. Dia percaya bahawa orang-orang itu memang baik dan kreatif. Teori-teorinya terbentuk dalam latar belakang sedemikian.Terutamanya ketika kita berbicara tentang Carl Rogers ada konsep penting yang perlu dipelajari untuk memahami perspektif Rogerian. Pertama adalah konsepnya sendiri. Rogers percaya diri itu terdiri daripada tiga bahagian: diri yang ideal (apa yang seseorang bercita-cita menjadi), imej diri (diri sebenar) dan nilai diri (harga diri seseorang itu).

Kedua, Rogers percaya bahawa apabila seseorang diri sendiri dan imejnya yang ideal sama dengan keadaan kongruensi. Jadi kesesuaian adalah apabila apa yang seseorang mahu dan siapa dia pada masa kini cukup dekat dan konsisten. Jika orang ini kongruen, maka ada kemungkinan baginya untuk mencapai keadaan realisasi diri, yang merupakan potensi tertinggi seseorang dapat memperoleh melalui hal positif yang tidak bersyarat. Kepentingan positif yang tidak bersyarat ialah apabila seseorang benar-benar disayangi dan dihargai untuk siapa dia tanpa sebarang sekatan. Ini boleh memberi impak besar kepada perkembangan keperibadian seseorang yang membolehkannya menjadi diri sendiri.

Apakah perbezaan antara Teori Maslow dan Rogers?

Ketika mengkaji kesamaan dan perbezaan antara teori kepribadian Maslow dan Rogers, persamaan yang menakjubkan antara keduanya adalah stres yang dibentangkan pada melihat orang melalui pandangan positif, menekankan pada sifat batin mereka dan keupayaan untuk berkembang. Walau bagaimanapun, perbezaan antara kedua-dua ahli psikologi itu boleh dikenalpasti dalam teori-teori mereka tentang realisasi diri.

• Maslow sepenuhnya mengakui realisasi diri individu untuk diri mereka sendiri. Rogers tidak mengecilkan individu itu hanya untuk diri sendiri tetapi menekankan pada keperluan alam sekitar terutama melalui empati, ketulenan, dan penerimaan orang lain yang mengakibatkan keadaan pertumbuhan.

Imej hormat:

  1. Carl Rogers oleh Didius (CC BY 2. 5)