Perbezaan Antara Negeri Pengoksidaan dan Pengoksidaan

Negeri Pengoksidaan vs Nombor Pengoksidaan

Negeri Pengoksidaan

Menurut definisi IUPAC, keadaan pengoksidaan adalah "satu ukuran darjah pengoksidaan atom dalam suatu bahan. Ia ditakrifkan sebagai caj yang mungkin dibayangkan atom. "Negeri pengoksidaan adalah nilai integer, dan ia boleh sama ada positif, negatif atau sifar. Keadaan pengoksidaan atom adalah tertakluk kepada perubahan tindak balas kimia. Jika keadaan pengoksidaan semakin meningkat, maka atom dikatakan teroksidasi. Dan jika ia berkurangan, maka atom telah mengalami pengurangan. Dalam reaksi pengoksidaan dan pengurangan, elektron memindahkan. Dalam keadaan pengoksidaan elemen tulen adalah sifar. Terdapat beberapa peraturan yang boleh kita gunakan untuk menentukan keadaan pengoksidaan atom dalam molekul.

• Unsur tulen mempunyai keadaan pengoksidaan sifar.

• Bagi ion monatom, keadaan pengoksidaan adalah sama dengan caj mereka.

• Dalam ion polyatomik, cas adalah sama dengan jumlah keadaan pengoksidaan dalam semua atom. Oleh itu, keadaan pengoksidaan atom yang tidak diketahui boleh didapati jika keadaan pengoksidaan atom-atom lain diketahui.

• Untuk molekul neutral, jumlah semua keadaan pengoksidaan atom adalah sifar.

Selain kaedah di atas, keadaan pengoksidaan juga boleh dikira dengan menggunakan struktur molekul Lewis. Keadaan pengoksidaan atom diberikan oleh perbezaan antara bilangan elektron valensi atom, jika atom itu neutral, dan bilangan elektron kepunyaan atom dalam struktur Lewis. Sebagai contoh, karbon metil dalam asid asetik mempunyai keadaan pengoksidaan -3. Dalam struktur Lewis, karbon terikat kepada tiga atom hidrogen. Oleh kerana karbon lebih banyak elektronegatif, enam elektron dalam bon tersebut tergolong dalam karbon. Karbon membuat ikatan lain dengan karbon lain; oleh itu, mereka memecah dua elektron ikatan sama. Jadi semua bersama-sama, dalam struktur Lewis, karbon mempunyai tujuh elektron. Apabila karbon berada dalam keadaan neutral, ia mempunyai empat elektron valens. Oleh itu, perbezaan di antara mereka menjadikan bilangan pengoksidaan karbon menjadi -3.

Nombor Pengoksidaan

Bilangan pengoksidaan adalah ciri atom pusat suatu kompleks koordinasi. Kadang-kadang caj dan nombor pengoksidaan adalah sama, tetapi kadang-kadang ia berbeza. Sebagai contoh, s blok dan unsur blok p mempunyai nombor pengoksidaan yang sama dengan caj mereka. Juga ion polyatomik mempunyai nombor pengoksidaan yang sama sebagai caj. Unsur yang sama boleh mempunyai nombor pengoksidaan yang berlainan, bergantung kepada atom-atom lain yang berkaitan dengannya. Dalam unsur bebas, nombor pengoksidaan selalu sifar. Ion logam peralihan (blok d), unsur-unsur mempunyai nombor pengoksidaan yang berbeza.

Apakah perbezaan antara Nombor Pengoksidaan dan Pengoksidaan?

• Nombor pengoksidaan istilah ini digunakan terutamanya dalam penyelarasan kimia. Ia mempunyai makna yang sedikit berbeza daripada keadaan pengoksidaan.

• Kaedah pengiraan bilangan pengoksidaan adalah sedikit berbeza dari cara pengoksidaan dikira.

• Apabila keadaan pengoksidaan ditentukan, elektronegativiti atom dalam ikatan diambil kira. Tetapi apabila menentukan nombor pengoksidaan, elektronegativiti tidak diambil kira. Semua elektron dalam bon itu adalah ligan.

• Biasanya nombor pengoksidaan diwakili dengan angka Rom manakala keadaan pengoksidaan diwakili dalam angka Indo-Arab.