Perbezaan Antara Falsafah dan Psikologi

Falsafah vs Psikologi

Orang cenderung mengelirukan istilah falsafah dan psikologi, walaupun terdapat perbezaan di antara mereka dan harus dilihat sebagai dua cabang pengetahuan yang berlainan. Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa kedua-duanya diklasifikasikan sebagai seni biasa. Falsafah berkaitan dengan kajian tentang kehidupan dan kehidupan akhirat. Sebaliknya, Psikologi berkaitan dengan kajian minda dan kelakuannya. Inilah perbezaan utama antara Falsafah dan Psikologi. Artikel ini cuba untuk menonjolkan perbezaan antara dua disiplin psikologi dan falsafah sambil memberikan pemahaman tentang setiap cabang pengetahuan.

Apa itu Falsafah?

Falsafah boleh ditakrifkan sebagai bidang kajian yang berkaitan dengan kehidupan dan kehidupan akhirat. Seorang ahli falsafah meneroka berbagai kemungkinan untuk mewujudkan kebenaran tentang asal-usul alam semesta dan sifat jiwa. Terdapat pelbagai sekolah falsafah. Falsafah Timur dan falsafah Barat adalah dua variasi seperti itu. Falsafah Timur berbeza daripada falsafah Barat. Pusat pemikiran falsafah pada misteri kehidupan dan realiti jiwa. Jiwa individu dianggap kekal menurut beberapa sekolah pemikiran. Menurut pemikiran falsafah yang lain, jiwa tidak wujud sama sekali. Ia menarik perhatian bahawa falsafah juga berkaitan dengan teori penyebabnya. Ia berkaitan dengan sebab penting untuk penciptaan alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Sebenarnya, setiap sistem falsafah berbeza dalam pendekatannya apabila ia berkaitan dengan teori penyebabnya. Falsafah juga berkaitan dengan hubungan manusia kepada Yang Maha Kuasa dan kekuatan tertinggi yang bertanggungjawab untuk penciptaan kehidupan di alam semesta ini. Ia mengkaji dengan aspek metafizik alam semula jadi dan probe ke dalam kehidupan selepas kematian. Kini mari kita perhatikan bidang psikologi.

Apa itu Psikologi?

Psikologi boleh ditakrifkan sebagai bidang kajian yang meneroka tingkah laku manusia dan proses mental. Oleh itu, ia berkaitan dengan minda dan transformasinya. Psikologi cuba memahami fungsi fikiran dalam tingkah laku sosial. Ia juga meneroka proses neurobiologi yang membimbing tingkah laku mental. Psikologi membantu dalam penubuhan pelbagai kebenaran falsafah melalui kesimpulan logik. Ia melibatkan ketajaman logik. Walau bagaimanapun, perlu disebutkan bahawa psikologi juga mempunyai akar dalam falsafah. Apabila bercakap tentang psikologi, terutamanya terdapat beberapa sekolah pemikiran. Structuralism, Behaviorism, Psikologi Gestalt, Psikoanalisis, pemikiran pemikiran Humanistic dapat dikenal pasti sebagai beberapa pemikiran yang terkenal.Di setiap sekolah, pandangan baru, untuk memahami minda dan tingkah lakunya, dibentangkan. Sebagai contoh, dalam Psikoanalisis Sigmund Freud menekankan pentingnya tidak sedarkan diri dalam mengubah tingkah laku manusia. Sebaliknya, Behaviorists sepenuhnya mengabaikan kepentingan minda dan memberi perhatian kepada tingkah laku manusia. Mereka percaya bahawa kelakuan lebih penting kerana ia dapat diperhatikan. Psikologi adalah bidang kajian yang berkembang dan mempunyai beberapa cawangan, yang memenuhi semua aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh, psikologi perkembangan mengkaji pertumbuhan individu, sedangkan psikologi pendidikan mengkaji aktiviti pembelajaran individu. Terdapat banyak sub disiplin seperti psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi abnormal, psikologi organisasi, dan sebagainya ... Sekarang mari kita saksikan perbezaan dengan cara berikut.

Apakah Perbezaan Antara Falsafah dan Psikologi?

  • Falsafah memperkatakan tentang kajian kehidupan dan kehidupan akhirat sedangkan Psikologi berkaitan dengan kajian minda dan kelakuannya.
  • Pakar psikologi cuba memahami peranan fungsi fikiran dalam tingkah laku sosial dan meneroka proses neurobiologi yang membimbing tingkah laku mental. Seorang ahli falsafah, sebaliknya, meneroka pelbagai kemungkinan untuk mewujudkan kebenaran tentang asal-usul alam semesta dan sifat jiwa.
  • Falsafah memperkatakan hubungan manusia kepada Yang Maha Kuasa dan kuasa tertinggi yang bertanggungjawab untuk penciptaan kehidupan di alam semesta ini. Ia berkaitan dengan aspek metafizik alam dan probe ke dalam kehidupan selepas kematian.
  • Psikologi, sebaliknya, membantu dalam penubuhan pelbagai kebenaran falsafah melalui kesimpulan logik.

Image Courtesy:

1. "Ahli falsafah Yunani busts" oleh Matt Neale dari UK [CC BY 2. 0], melalui Wikimedia Commons

2. "Phrenology" oleh Davidmbusto - Kerja sendiri. [CC BY 3. 0], melalui Wikimedia Commons